Kesenian Cina

$ejarah $eni Cina
Zaman NeoIitik
WTembikar
WBatu giok
WGangsa (Dinasti
Shang)
Muzik dan puisi
WDipengaruhi oIeh
WKonfucius
WKitab sanjak
WSyair Qu Yuan
AwaI empayar China
WProceIin di
perkenaIkan
WAbad pertama, Agama
Buddha bermuIa.
Wagama Buddha muIa
berkembang dari abad
ke-4 sehingga ke-20.
WArsitetur dan patung
Buddha berkembang
pade Dinasti Sui dan
Tang, dan terbuka
kepada pengaruh asing.
WSeni ini Iebih diiIhami
oIeh Seni India tempoh
Gupta.
Akhir Dinasti
Song, Iebih
cenderong
kepada
Taoism.
Dinasti Song
WPuisi Iebih terkenaI
WMeIuahkan perasaan
WLukisan pemandangan
Iandskap
WMenekankan rohani.
WQunqu
WDari Dinasti Song
Dinasti Ming
WKarya Seni menyempurnakan
Iukisan warna berbandingan
dengan Dinasti Song.
Dinasti Qing
WBeijing Orpera
paIing terkenaI
enis $eni $eni Utama Kategori Utama Era
$eni Rakyat Cina
Memotong
kertas
Potong Kertas Dinasti Han Timur
Kertas Ganda Dinasti Han Timur
Pendalangan
$arung tangan
Pendalangan
Teater Bayangan Dinasti Han
Kraf tangan $impul Cina Dinasti Tang
Kesusasteraan $astera cina
Teks Klasik China
Tempoh Musim $emi dan Musim
Luruh
Puisi cina
Tempoh Musim $emi dan Musim
Luruh
Historiografi cina
Tempoh Musim $emi dan Musim
Luruh
China kamus Dinasti Zhou
$eni visual
Barang tembikar Keramik cina Palaeolithic
$ulaman China bordir Neolitik
Lukisan cina
lukisan Dinasti Ming Dinasti Ming
Lukisan Dinasti Tang Dinasti Tang
Tinta dan lukisan mencuci Dinasti Tang
Lukisan $han $hui Dinasti $ong
Fotografi
Kaligrafi Asia Timur
$krip Oracle tulang Dinasti $hang
$krip Kursif Dinasti Han
Menggambar Azimat Taois Dinasti Tang
Komik
Lianhuanhua 1880-an
Manhua 1880-an ÷ 1920-an
Film
Cinema China 1890-an
China animasi 1920-an
Muzsik Cina
Tradisional
Alat Muzik Dinasty Zhou
Yayue Dinasti Zhou Barat
Moden
Muzik Kebangsaan 1910-an
C-pop 1920-an
Rock China 1980-an
$eni drama
$eni Ragam Pelbagai $eni Cina Dinasti Han
Opera China
Opera Beijing
Kunqu
Opera Kantonis
Teater Xiangsheng Dinasty Ming
$huochang narasi Quyi 1940-an
Tarian
Tari Naga
Tari $inga
Seni Bina Pemandangan Arsitektur Seni Bina Cina
Berkebun
Taman Taman Cendekia's Zhou Dinasti
Bonsai Penjing
!024943,3079,8
Kertas Ganda
$arung tangan
Pendalangan
Teater Bayangan
Simpul Cina
Tembikar
Sulaman
Shan Shui Hua
rpera China
Tari $inga
Tari Naga
Taman Cendekia's
Bonsai
$eni Bina Tao
W daobermaksud seorang yang sedang berjalan
W Lao Tzimerupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi berada
dalam dunia ini selama-lamanya dan tidak akan berubah.
W Taoism sangat menekankan hubungan yang harmoni antara
manusia dengan alam semesta.
W Orang cina menggabungkan konsep-konsep Konfusianisme dan
Taoisme terhadap pandangan dunia ini.
W Contoh seni bina di Gunung Wudang yang terletak di Barat $elatan
negeri Hubei di China, ialah Ìstana Tianyi Zhenqing dan Ìstana
Zixiao.
W Bangunan ini dibina pada Dinasti Ming di atas jajaran gunung.
Ìstana Tianyi Zhenqing
W Keseluruhan bangunan ini dibina dan diukir daripada batu.
W Bangunan ini dikatakan selepas Zhenwu naik ke syurga, dia tinggal
di istana yang disebut sebagai Ìstana Tianyi Zhenqing.
W Bangunan ini dibina pada tebing batu dan dibina mengikut ruangan
tebing tersebut.
W Kelihatannya sekering dengan alam dan ini menunjukkan
kehormataan terhadap alam.

$0,7,$033,

-072:.0 W78909:7/.90254 :59.482 3. .89$:/.3/.38.-07-.3 .8.3 .2.3 %./03..374.83 W$0330-/.3 :8..7:40 W431:.35:8 W503.://. 3.73. W0:./.03/0743 05.3.2. 05. 3.-0702-.35.-.7.89$43 3. W!74. ://.9:3 ://.73.89"3 W03 7507./ 0 803.33.3502.89$43 W.3507.390703.2:.025..3907-:..89 $43 0- .3 5./5079.2 40$033/.73.3/3.893 W":36: W. %. W.5 W030.3049 W%02-...3 /03.3/8.2.3.7. .3. 5.3 W-.7:.89 $./.:8 W9.$03203025:73. -0702-.503.3..2.3 /.-8.3 :/. W$.7 W.9:4 W.3/.3 73.89$43 W!:80-90703.03/ 50703.3 W:8.7"::.

2.3 7. !:8.3.3 %0..3/. .3 $.3%2:7 3..3 $.3:82 :7: %0254:82$02/.3.3..3.2.93.3 3..8.83. 894747.1.3 $25:3.89.3.89.89.3. !03/.3.3.19.8907.038$03 $03&9. 3..3:82 :7: 3.8907.3%2:7 024943 079.3 !03/..8 079. $03#.89%.7:39.907.3:82 :7: %0254:82$02/. !4943079. 3.8 7.9047&9. 3. 08:8.2:8 ..3 %0254:82$02/.894: %08.

3902-.%2:7 3.3 3.:.7 07.3.3 .893 :8.3:8.89$43 :8.1 $75 7.3 3.3..9%.2-.3 :8.-47/7 :8.89%./.33.3.89%.3:.3$: $75 :781 03.33.2.3:.89%.8:. 42 .2.89$.3$. %39.09:.3203..3 049 3.3 .3 3. 4947. $:.7. . $03. !.049.3 3.72.89%.893 3.3 3.48 .18.3:..3 .7.89.3 .

..32.3 4/03 545 #4.8 .39438 3. :36: 507.3 %.3. .9: %7. %0.7.7$3.907 $:4.03 507.$033..2 !0-.3 .894: 3.7. 2 3.894:.89.:0 :83..893 .3803 ": %.38.3 .3 3.2.3 .302. 507..3 .3.3 .9 .7.33.7. $03/7.. .3./843.. :0-. $03#.8 %.3 3.

$033.2.3. %.3/.378909:7 $033.89 !033 . !02. 8 4:3. %.303/0.3 070-:3 438.2.3.

8 .!024943.3079.

8. .079.3/.

7:39..3 .3.3.$.3 !03/.

907..3.3 .%0.

2. $:.7 $25:3.%02-.3 .

3$::.$. .

7507. .3.

7$3.7.%. %. ..

303/0.2.%. 8 .

438. .

3 3007:-0/3.3.2.2802089.39/.5-07.39..3:-:3.4820 907.89.3 W .3.3 %./:3:3:/./.7.2/:3.3 W 4394803-3.3.3:3:3 .8:/8047.3. ./.7./. .380.3..203.343805 43805431:8.3:3.7243.3:8.3.4-072.%.../03.55.5.9$0.3.3.5.9.3820/.92030./.3-07:-.4 W .2.%.3-07.3.9.30363/. /.380/. 2.4828.3./.33/-3.3..3/.8.893/.39/..4% 207:5.. .3.4 W /.9/.9:.3. W 7.7.3.$033.3/:3.389..-:3./.390709.9909. W %.3808:.

33/-3.803:3.2 /.%. /.2 .90-3-.3:3.3 90-390780-:9 W 0.30363 W 080:7:.75...5./.89./.%.9.3 0472.33. 89.3:3.5./.9.08:7.33/-3.9..3. /89..-.203:97:.80073/03.3.9: /.3:3.9: W .33/.3/:7/.30363 W ./.3.3/80-:9 80-.33203:3:..93.3-.3/-3.3907.3..3.38005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful