Anda di halaman 1dari 41

Cabaran Di Era

Mendidik Anak Digital

Azmi Bahari
Rumahtangga Islami
Analog Vs digital
Tujuan Dalam Pendidikan Anak-Anak
َ‫اس‬
ُ َّ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬
َ ُ ‫د‬ ‫و‬
ْ َُ ‫ق‬‫و‬ ‫ا‬ ‫َار‬
ً ‫ن‬ َ
‫م‬
ْ ُ
‫ك‬ ‫ي‬
ْ ‫ل‬
ِ ‫ه‬ ْ َ ‫ا‬ ‫و‬
َ َ
‫م‬
ْ ُ
َ
‫ك‬ ‫س‬
َ ُ ‫ف‬‫ن‬ْ َ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ْ ُ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬
ْ ُ ‫ن‬ ‫م‬
َ َ ‫ا‬ َ
‫ْن‬
َ ‫ي‬ ‫ذ‬
ِ َّ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬
َ ُّ ‫ي‬ َ ‫يَا‬
‫للاَ َماا َ ََم َر ُه َْم‬
َ ‫ن‬ ََ ‫ص ْو‬ُ َْ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫َل‬ َ ‫اد‬
َ َ ‫د‬ َ
‫ش‬ ِ ‫ظ‬
َ ‫ال‬َ ‫غ‬
ِ ‫ة‬
َ َ
‫ك‬ ‫ئ‬
ِ َ ‫ال‬ َ َ َ َ َ ‫َو‬
‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬
ْ َ ‫ل‬ ‫ع‬ ُ َ
‫ة‬ ‫ار‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ِ ْ
‫ال‬
.‫ن‬ ََ ‫ن َمايُؤْ َم ُر ْو‬ ََ ‫َويَ ْفعَلُ ْو‬
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan
keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia
perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.
Q.S. At-Tahrim/66: 6
Untuk Jiwamu Para Pendidik

“Barangsiapa yang sengaja tidak


mengajarkan apa yang bermanfaat
bagi anaknya dan
meninggalkannya begitu saja telah
melakukan suatu kejahatan yang
sangat besar. (Ibnu Qayyim Al
Jauziyah)
“Anak-anak adalah salah satu unsur dari umat ini. Hanya saja ia
tersembunyi disebalik tabir keanak-anakannya. Apabila tersingkapnya
tabir itu maka kita akan temui ia berdiri sebagai salah satu tiang
penyangga bangunan umat ini. Akan tetapi ketentuan Allah SWT pasti
berjalan, iaitu bahawa tabir tersebut tidak akan tersingkap melainkan
dengan bimbingan dan pendidikan secara berkala, sedikit demi sedikit.
Oleh itu, haruslah dilakukan dengan perencanaan yang matang dan
bertahap” (As Syaikh Muhammad Al Khidhr)
Mengenali Jiwa Anak-Anak
• Jiwa anak-anak tidak jauh dari sifat asal kejadiannya
iaitu tanah dan kepelbagaiannya
– Tanah Pasir
– Tanah Liat
– Tanah Keras
– Batu
78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu
kamu Dengan keadaan tidak mengetahui
sesuatupun; dan Dia mengurniakan kepada kamu
pendengaran dan penglihatan serta hati akal
fikiran); supaya kamu bersyukur. (An Nahlu)
Madrasah Pertama

• Rumahtangga adalah madrasah pertama bagi anak-


anak. Keadaan rumahtangga menjadi penentu yang
paling besar dalam pertumbuhan jiwa anak anak.
• Di sinilah jiwa anak-anak kita terbina. Kegagalan atau
kejayaan dalam pembinaan diri mereka bermula di sini
Rumahtangga Di Malaysia

• Masalah keruntuhan institusi keluarga Islam di negara ini semakin


menjadi-jadi apabila rekod Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
mendapati, sebanyak 28,035 pasangan bercerai sepanjang tahun
lalu. (2010)
• Statistik itu bermakna, secara purata 77 kes perceraian sehari atau
tiga kes bagi setiap jam didaftarkan di Malaysia berbanding
135,548 pasangan yang berkahwin tahun lalu.
• Angka itu mencatatkan peningkatan 144 kes berbanding 27,891
pasangan yang bercerai sepanjang tahun 2009.
Bagaimana pula rumahtangga yang retak menanti belah
Pendidikan Bermula Di Rumah

• Pendidikan seorang anak bermula di rumahnya, malah bermula di


dalam rahim ibunya. Hayatilah munajat Nabi Zakaria kepada
Rabbnya dalam surah Maryam
• Pendidikan anak sebenarnya bermula lebih awal dari itu Syeikh
Muhammad as Shabbagh berkata: “Saya pernah mendengar dari
Malik bin Nabi bahawa pada suatu ketika ada seorang meminta
petunjuk kepadanya bagaimana cara mendidik anak lelaki dan
perempuannya yang baru saja lahir. Lalu, Malik bin Nabi bertanya,
‘Berapa umur anak perempuan itu? ‘Sebulan’, ‘Kamu ketinggalan
kereta!’ jawab Malik”
3 FAKULTI
INSAN
1. Al ‘Adlu
2. Al Fikru
3. As Syaja’ah
4. Al ‘Iffah

MEMBANGUNKAN 4 USUL NAFSIAH


3 Tunggak Dalam Pendidikan

Bi’ah Murabbi Manhaj


Manhaj
MANHAJ Dalam Pendidikan
Anak

Dasar bagi manhaj atau sistem pendidikan anak adalah


IMAN.

SYEIKH AL QARADAWI telah menulis:


“Pertama-tama yang wajib dibina dalam diri manusia ialah
IMAN. Iman bermakna menanamkan aqidah yang sahih di
dalam hatinya, yang dapat meluruskan pandangannya
kepada dunia ini.”
“Manusia harus digerakkan melalui aqal dan hatinya. Ia harus diberi
petunjuk agar dia dapat meniti jalan lurus; dan dia harus
digembirakan dan diberikan peringatan, agar dia dapat bergembira
dan merasa takut dengan adanya peringatan tersebut.
Imanlah yang menggerakkan dan mengarahkan manusia, serta
melahirkan berbagai kekuatan yang dahsyat dalam dirinya.
Sesungguhnya iman membuatkannya menjadi makhluk baru,
dengan semangat yang baru, aqal baru, kehendak baru, dan falsafah
hidup yang juga baru”.
• Generasi pertama terbina di atas asas Iman sedangkan sebelumnya
mereka adalah masyarakat ummi yang hidup dalam keadaan hina
dina. Akhirnya dengan PROSES pembinaan Iman menjadikan
mereka satu bangsa yang luar biasa
• Oleh itu nilai Iman dan pembinaannya perlu dilihat secara benar.
• Namun Hakikat Iman yang hakiki semakin kabur dalam masyarakat
hari ini.
• Iman yang benar bermula dengan Ma’rifatullah
3 Tahap Iman
Mengenali
Merasai
Interaksi
IBU BAPA PERLU FAHAM dan
SEDAR
• Tanggungjawab mendidik dan menanamkan Islam dan
aqidah di dalam diri anak adalah satu tanggungjawab
yang sangat berat. Justeru setiap pendidik (ibu bapa
/pengasuh/murabbi) penuh faham dan sedar serta
melengkapkan diri untuk tanggungjawab ini
NASIHAT SYEIKH NASIH ULWAN

PERKARA PERTAMA:

Ibu bapa perlu mengetahui bagaimana


hendak membentangkan kepada anak
kehebatan kuasa maha kreatif Allah yang
terdapat di dalam makhluk ciptaaan-Nya.
sambungan

 Anak-anak mestilah dididik BAGAIMANA UNTUK


BERFIKIR.
 Mereka perlu dididik untuk berfikir dan membentuk
pemahaman yang membolehkan mereka
memahami, menghargai dan menghayati
TAUHIDULLAH yang dirasai dan dikesani di
dalam Kuasa, Iradah , Nama-nama (Asma)-Nya,
Sifat-sifat-Nya dan juga Af‘al (perbuatan)-Nya.
PERKARA KEDUA

 Menanam kusyu’ dan taqwa di dalam ubudiyah


mereka.
 Ini
dilaksanakan melalui proses membentang dan
memperjelaskan kepada mereka kehebatan dan
Kuasa Allah SWT sehingga mereka dapat
memahami dan merasai Maha Hebat, Maha Perkasa
dan Maha Berkuasanya Allah SWT.
• Tanda-tanda Maha Agung dan Maha Perkasanya
Allah adalah jelas di dalam alam yang amat luas
ini, yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk
kaku, di dalam alam tumbuhan mahupun alam
haiwan; di dalam warna-warna pelbagai bunga-
bungaan dan jutaan makhluk yang hidup di dunia
ini
PERKARA KETIGA

• Menanamkan muraqabah dan takut kepada Allah di


dalam diri anak-anak dalam keadaan apa sekalipun.
• Ini dapat dilaksanakan dengan mendidik anak akan
hakikat bahawa Allah adalah As Sami’ (Maha Melihat)
, Al Basyir (Maha Mendengar), Al ‘Alim (Maha
Mengetahui), yang mengetahui segala sesuatu, setiap
tindakan dan perbuatan, setiap rahsia, dan apa juga
yang ada di dalam hati manusia.
• Hakikat ini mestilah ditekan dan diberikan
tumpuan khusus pada setiap peluang yang ada.
• Rasa muraqabah ini akan menyebabkan anak
sentiasa sedar bahawa Allah sentiasa
memerhatikan dirinya dan rasa ini akan
mendidik mereka untuk menyucikan niat-niat
mereka di dalam amal mereka
‫‪Taujih Nabawi‬‬

‫عفَ أْ ن َ‬
‫هللاننف َعَ ََ‬ ‫نَْ َ‬ ‫ى‬ ‫ن‬‫ِ‬ ‫ََب‬‫نل‬
‫َ‬ ‫ن‬‫ف‬‫أ‬ ‫َ‬
‫ل‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ك‬ ‫‪:‬‬‫َ‬
‫َ‬ ‫نب‬ ‫ن‬‫َ‬ ‫ق‬ ‫بَ‬‫ن‬ ‫َ‬ ‫أ‬ ‫ع‬
‫َ‬ ‫َعَ‬ ‫نْ‬
‫َ‬ ‫ن‬‫ُ‬ ‫َْ‬
‫َ‬ ‫نبْ‬
‫َ‬ ‫ن‬‫َِ‬‫ع‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫ي‬
‫أ‬ ‫َ‬ ‫َع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ِ‬‫أ‬ ‫ع‬
‫َ‬ ‫َ‬‫نبْ‬ ‫ن‬‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ا‬‫ب‬‫أ‬ ‫نََْ‬
‫ن‬ ‫ي‬‫َ‬ ‫ع ن أ َب‬‫َ‬
‫حفَنَِعَیَ أْفَ أْن َ اََ أحفَنَِعََِْن أن ََِ َْب َهن َ اإََََ‬ ‫سف َمَیَ أو ًمبَفَقَب ََ‪ (( :‬یَبَغنََ ! إنىنَْبعَفى ن َ َكف َ نب ََ‪ َ :‬أَ‬ ‫َو َ‬
‫نو ََ‬
‫ك‬ ‫عفَ ن َب َ أنََأَنفَان أَ‬ ‫اَوَ أعفَ ن أمَبَنََألم ن ََبَننو أ‬
‫ََمت َ َ اَ ن أ َ َ‬ ‫س نتَا أ َيننب َ‬ ‫س نتَاَ أ ََفَب أ‬ ‫َعاَوإَََََ أ‬
‫َ‬ ‫س نل َ‬ ‫س نل َ أب ََفَب أ‬
‫َ‬
‫ننْ َلَبننن أَم‬
‫شن أَ‬ ‫ننش أو َكَي َ‬ ‫عفَننن َب َ أنَیَكن َ‬ ‫ننوََ َ‬‫ََمت َ َ ان أ‬‫اَوإن أ‬ ‫ننْ َلَقَننننأَكتََِننن َعَبَننن َ ََ‬ ‫شن أ‬ ‫ننو َكَإءَي َ‬ ‫ننْ َلَبَننن أمَیَ أفَان أ‬ ‫شن أ‬ ‫ي َ‬
‫فننْلَ)) ْوَ ََبتشمنن وَوقننب‬ ‫َو َمفنن ََب َ‬ ‫ََأل َ أقننََ َ‬
‫عفَ أْنن َ اَْفاَ ن َ‬ ‫َننْ َلَقَنننأَكتََِنن َعَ َ‬ ‫یَكن َنش أو َكَإءَيش أ‬
‫حنننیحَح ن َهللاننْْ اَوفننَْْوَی ن َغْننشََبتشم ن وَ(( َ أحفَننَِعََِْ ن أن َب َ َمب َم ن َ اََِ َاَننش أ َإبَ ن َعَفننْ‬
‫اَو َمنننبَب َ َ‬
‫هللانننبيَ َ َبَننن أمََیَُكننن أَ‬ ‫اَوَ أعفَننن أمَبَنَ َمنننبَب َ أل َنننل َ َكَبَننن أمََیَُكننن أ َبْفننن أَِْ َ َ‬
‫ننََْبشننننَْ َ‬
‫ى‬ ‫َبش َلنننبلَیَ أاش أفننن َ َفن‬
‫اَوبَنَ َم َعََبا أ شَی أ ًشَ))‬ ‫اَوبَنََبفَ ََش َجَ َم َعََ أبُك أَشب َ‬ ‫ف َشَ َم َعََبف أِ َش َ‬ ‫اَوَ أعفَ أمَبَنََب أ‬ ‫بْ أخ ئ َ َ َ‬
Murabbi
Beberapa Contoh Baginda
Sebagai Murabbi
 Keikhlasan & Kejujuran
 Kata-kata yang lahir dari hati akan sampai kehati
 Kebergantungan pada Allah SWT
 Kasih sayang
 Rasulullah SAW dan Zaid RA
 Rasulullah SAW dan Abu Umair
 Keteladanan
 Perempuan tua dan anaknya yang kuat makan garam
Beberapa Contoh Baginda
Sebagai Murabbi
 Bertahap dalam mendidik
 Pergaulan Yang Baik Dan Kemesraan
 Rasulullah dan wanita yang mencari suami
 Rasulullah SAW dengan lelaki yang mencari unta
 Bijaksana Dalam Membimbing
 Khawwat Ibnu Jubair
 Berdoa dengan kerendahan
 Doa baginda di Taif
Bi’ah
Konsep Rumahtangga Islami

• Rumahtangga Islam adalah rumahtangga yang di dalamnya terdapat


iklim yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta) dan
rahmah (sarat kasih sayang). Perasaan itu sentiasa menaungi suasana
rumah setiap hari. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana
‘syurga’ di dalamnya. Sesuai dengan slogan “Baiti Jannati”
[Cahyadi Takariawan; Keakhawatan 3]
• Tentunya yang akan mencorak suasana ini adalah Ibu & Ayah.
Anak-anak adalah kain putih yang menanti untuk dicorakkan.
PENUTUP

Tanggungjawab mendidik anak khususnya secara


Islami adalah satu tanggungjawab yang akan disoal
oleh Allah SWT di akhirat kelak, malah sebelum kita
balik ke akhirat kita juga akan melihat hasil tuaian
kita di dalam kehidupan anak-anak kita, sama ada
mereka menjadi manusia yang beramal dan dikasihi
Allah SWT atau mereka yang menjadi penentang Allah
SWT yang nyata.