Anda di halaman 1dari 14

Perkembangan

intelektual * bahasa * Perubahan sosial


Pemahaman moral * personaliti
emosi * Konsep kendiri * identiti
emosi fizikal

spiritual intelektual

sosial
Awal Dewasa:
GAMBAR POKOK
Pokok menggambarkan personaliti dalaman diri anda. Ianya sesuatu yang hanya
anda sahaja tahu tanpa berhubung dengan sekeliling anda.
.

KETEBALAN DAUNAN POKOK: menggambarkan idea dan pemikiran. ideas,


thoughts, self-concept. Pokok yang berdaun lebat dan tebal memberi maksud
pemikiran yang produktif dan memiliki idea yang banyak.

RANTING: bermaksud hubungan sosial, tahap kepuasan dan kekecewaan


DAHAN: menggambarkan keutuhan personaliti anda. Jika dahan pokok itu
bengkok, bermaksud anda flexible dan mudah mengadaptasi.

AKAR: berkaitan dengan minda bawah sedar dan orientasi diri.

TANAH: kestabilan dan hubungan dengan dunia realiti. Jika tiada tanah di
lukisan itu, anda mungkin menghadapi masalah dengan realiti kehidupan
sebenar.