Anda di halaman 1dari 174

‫‪Manhaj IM‬‬

‫)‪Antara Tetap & Berubah (2014‬‬

‫منهج اإلخوان‬
‫بين الثوابت والمتغيرات‬

‫‪1‬‬
Mukaddimah

 Islam berbeza dengan ideologi jahiliyyah


 Islam ada tetap dan berubah

 Jahiliyyah semua boleh berubah

 Kesan jahiliyyah yang tiada tetap..? Apa


kesannya
 Tamaddun yang tidak berlegar pada satu prinsip
 Tamaddun Islam yang paksinya satu –
ubudiyyah.

2
Hubungan antara tetap dan berubah

 Tetap adalah kerangka – berubah


berada di dalam kerangka.
 Allah ciptakan manusia, ada yang kekal
dan ada yang berubah. (pengajaran dari
Yasin:38-40).
 Qur’an ada yang detail, ada yang datang
dalam prinsip umum.
 Gandingan wahyu dan aqal

3
Perkara tetap dan berubah dlm
Islam
 Unsur tetap :
Nas-nas al-Qur'an dan as-sunnah mutawatirah
yang qat'ie pada ‘thubut’ dan ‘dilalah’nya.
Kadar-kadar syarak yang telah ditentukan
melalui sunnah – solat dll
Ijmak yang jelas. Contoh: Solat, zakat, puasa,
warisan, pengharaman zina
 Unsur berubah : Perkara yang berasaskan zon,
contoh: medan tafakkur, tadabbur dan ijtihad
dalam lingkungan unsur tetap yang qat'ie dan
perbezaan feqh

4
‫‪Hadis hafalan # 1‬‬

‫أنه صلى هللا عليه وسلم لما قدم ألمدينة مر بقوم يلقحون‬
‫نخال فقال لو لم تفعلوأ كان لصلح‪ ،‬فتركوأ ‪ ،‬فخرج‬
‫شيصا ‪ ،‬فقال ‪:‬‬

‫أنتم أعلم بامر دنياكم‬


‫روأه مسلم‬

‫‪5‬‬
Kefahaman ini: penyelamat umat di
sepanjang sejarah Islam
 Fitnah khilaf fiqhiyy
 Fitnah peluasan kuasa dan kemewahan
duniawi
 Fitnah kemasukan falsafah barat (Greek
dan Rom).
 Fitnah sains dan teknologi barat moden?

6
Musuh Islam

 Mengajak kepada ‘tanpa nilai tetap’


 Menuduh muslim yang ber’tetap’ sebagai
fundamentalis.
 Menolak gandingan wahyu dan aqal

7
Dakwah kita dan prinsip ini

 Lojik barat lemah – terbukti ideologi


mereka parah dan me’nyakit’kan
manusia.
 Muslim kuat bila:
 mengenali dan berpegang kepada thawabit,
dan;
 menggunakan medan luas mutaghayyirat
yang dibenarkan.

8
Tetap dan berubah dalam ‘kita’

 Spt Islam, j dan dakwah kita juga mesti


ada perkara thawabit.
 Thawabit kita menentukan samada
sesuatu kumpulan atau individu itu
berada di atas fikrah dakwah kita atau
tidak.
 Thawabit dalam kita: thawabit fikrah
dakwi, fikrah tarbawi dan fikrah tanzimi.

9
Mini Bengkel # 1

 Apakah perbezaan antara dakwah,


tarbiyyah dan tanzim?
 Apakah contoh-contoh perkara-perkara
tetap/thawabit dalam:
 Dakwah
 Tarbiyyah

 tanzim

10
Contoh tribulasi tetap & berubah
dalam sejarah j
 Fikrah takfir
 Fikrah jihad
 Fikrah amal jama’i

11
Keperluannya dalam j
 Semua jamaah Islam perlu bersatu dalam
unsur tetap Islam tetapi setiap jamaah
mempunyai unsur tetap tersendiri yang
membezakannya dari jamaah yang lain.
 Setiap jamaah juga mempunyai unsur berubah
yang menjamin kelangsungan dakwah agar
ianya relevan
 Individu dalam mana-mana jamaah perlu
mengetahui bila, bagaimana dan apakah yang
boleh diperselisihkan.

12
‫)‪Kesimpulan kefahaman (1‬‬

‫‪ ‬الثوابت هي األمور التي ينبغي أن تظل دون تغيير أو‬


‫تبديل على مر الزمان واختالف المكان‪ ،‬وهي بمثابة‬
‫القواعد الحاكمة على األفراد‪ ،‬واإلطار الضابط لسلوكهم‬
‫وتصرفهم‪ ،‬والميزان الدقيق الذي ال يخطئ‪ ،‬والذي‬
‫يتميزون به عن غيرهم‪ ،‬لهذا فإن الثوابت ليست مجال‬
‫مساومة وال مراجعة‪.‬‬

‫‪13‬‬
‫)‪Kesimpulan kefahaman (2‬‬

‫‪ ‬أما المتغيرات فهي األمور التي يمكن أن يعتريها التبديل‬


‫والتغيير والتأويل والتطوير‪ ،‬ويعتبر التغيير فيها أمرا ً ال‬
‫يخرج األصل عن استمراريته وخصائصه المميزة التي ال‬
‫تمس أساسياته‪ ،‬فهي أمور مرنة ألن تغيير الزمان‬
‫والمكان يحتاج مرونة وتكيفا ً‪.‬‬

‫‪14‬‬
Kes studi

 Berbilang-bilang jamaah di suatu


tempat/negeri
 Apa pendapat anda? Tetap atau berubah
 Jika boleh/tidak boleh: kenapa?

 Jika boleh/tidak boleh: apa penyelesaian

15
10 Unsur Tetap ‘kita’ (1-5)

 Nama j sebagai fikrah, sejarah dan lambang


kesetiaan
 Amal secara berjama’i ialah cara kita
 Tarbiyah dan menjauhi kekerasan ialah jalan
kita
 Usrah adalah paksi tarbiyah kita
 Risalah Taa'lim, 10 rukun baiah dan
khususnya usul 20 dan risalah Aqaid ialah
asas dan sumber pembelajaran kita

16
10 Unsur Tetap (6-10)
 Syumul dan umum ialah asas fahaman
 Syura mulzim adalah kata putus perselisihan
kita
 Menghormati sistem dan peraturan adalah
akhlaq janji kita
 Pilihan fiqhiyyah adalah hak jamaah bukan
hak individu
 Allah ialah matlamat dalam semua perkara

17
‫ثوابت الدعوة العشر‬
‫‪ ‬أوالً ‪:‬اسم الجماعة فكرة وتاريخا ً ووفاء‪.‬‬
‫‪ ‬ثانيا ً ‪:‬العمل الجماعي وسيلتنا‪.‬‬
‫‪ ‬ثالثا ً ‪:‬التربية ونبذ العنف سبيلنا‪.‬‬
‫‪ ‬رابعا ً ‪:‬األسرة محضن التربية عندنا‪.‬‬
‫‪ ‬خامسا ً ‪:‬رسالة التعاليم واألركان العشرة خاصة األصول العشرين‪ ،‬ورسالة‬
‫العقائد أساس لنا ومصدر تعلمنا‪.‬‬
‫‪ ‬سادسا ً ‪:‬الشمول والعموم أساس نظرتنا الكلية وفهمنا الشامل‪.‬‬
‫‪ ‬سابعا ً ‪:‬الشورى الملزمة تحسم الخالف بيننا‪.‬‬
‫‪ ‬ثامنا ً ‪:‬احترام النظم واللوائح من أخالق بيعتنا‪.‬‬
‫‪ ‬تاسعا ً ‪:‬االختيارات الفقهية للجماعة ال خيرة لألفراد فيها‪.‬‬
‫‪ ‬عاشرا ً ‪:‬هللا الغاية في كل ثوابتنا ومتغيراتنا‪ ،‬وكل ما نقول ونعمل‪.‬‬
‫‪18‬‬
Nama

19
Nama penting ?

 Nama hanya pilihan spontan


 Nama penyebab taasub
 Yang penting bukan nama tapi fikrah dan
ruh
 Kalau tiada nama, apa teruknya?
 Al-Banna menjelaskan:
 Islam Im bukan Islam lain
 IM adalah ruh baru (RJ) bukan Islam baru

20
Fenomena

 Ramai yang ingin ‘intisab’ kepada IM.


Kenapa?
 Ramai yang mengaku mrk ‘lebih IM’.
Kenapa?
 Ramai yang ingin menyatakan baik
hubungan dengan pimpinan IM
 Menjadikan tokoh IM sebagai alat
menarik thiqah mad’u

21
Sikap kita

 Nama tiada erti tanpa isi


 Nama boleh berubah untuk
kemalashatan:
 Amniyyah
 Kepelbagaian untuk menjaga sensitif

22
Apa perlunya nama menjadi tetap?

 Sejarah
 Fikrah
 Tokoh-tokoh
 Wafa’
 Penyatu

23
Jama’i

24
 Telah ramai individu soleh dalam
sejarah, namun tidak dapat merubah
sejarah.
 Sejarah di bentuk oleh kumpulan
manusia yang bersatu di atas satu fikrah
tertentu yang tetap dan kemudian
sanggup mengalah pada pandangan
ramai dalam perkara mutaghayyirat.

25
Keperluan Kepada Jama’i

 Manusia – tenaga yang terpecah-pecah &


terbatas
 Fitrah Kauniyyah – keseorangan akan lemah
 Hajah Basyariyyah – manusia perlu kepada
Islam
 Darurah Harakiyyah – musuh bekerja dalam
team
 Faridhah Syar’iyyah – Dalil Al Quran & Hadis

26
Arahan Jama’I dalam nas

 Ayat-ayat Quran
 61:4
 Hadis-hadis
 Hadis musafir

27
‫‪Hafalan hadis # 2‬‬

‫ال يجمع هللا هذه أالمة على ألضاللة أبدأ‪،‬‬

‫ويد هللا على ألجماعة فمن شذ شذ‬


‫في ألنار‬
‫(ألحاكم و ألترمذى)‬

‫‪28‬‬
‫‪Hafalan hadis # 3‬‬

‫َف َع َل ْي َك ب ْال َج َم َاعة ‪َ ،‬فا َّن َما َي ْا ُكلُ‬


‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ألذ ْئ ُب ْأل َقاص َيةَ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫(ألحاكم)‬

‫‪29‬‬
Sejarah amal abad 20 (bukan jama’I
atau jama’I bukan fikri)
 Jamaluddin al-Afghani
 Syeikh Muhammad Abduh
 Syeikh Rasyid Redha
 Syeikh Sanusi
 Imam Mahdi
 Muhammad bin Abdul Wahab

30
Amal Islam komtemprori

 Perlu jama’I
 Perlu munazzam
 Perlu manhaj yang lengkap
 Perlu matlamat yang jelas ingin dicapai
tahap demi tahap

31
Ikatan-ikatan dalam amal Islami

Ikatan (rabit)

Atifi Fikri Tanzimi

32
Komponen Amal Jamaie

Pimpinan yang bertanggung


jawab
Pengikut yang bersatu
Kefahaman yang jelas

33
Salah faham

 Jamaah akan membawa kepada


perpecahan
 Jamaah akan melahirkan taasub
 Islam sendiri adalah satu jamaah
 Antara jamaatul-muslimin & jamaatul
minal muslimin

34
Tarbiyah
wasilah kita

35
Hadaf kita… bagaimana caranya
 Apa yang kita mahu dari kerja kita?
 7 tangga
 Kenapa 7 tangga? Apa kaitan dengan redha Allah?
 Beberapa kemungkinan cara untuk
mencapainya:
 Rampasan senjata
 Perubahan pemerintah yang ada
 Gerakan rakyat
 Usaha satu kumpulan manusia yang membuktikan
kemampuan fikrah yang dibawa.

36
Mini bengkel

 Manakah cara paling terjamin; sampai


dan selamat?
 Kenapa?
 Contoh-contoh dalam sejarah

37
Kenapa IM ‘kita’ memilih jalan
tarbiyyah?
 Dakwah IM mencontohi dakwah yg pertama
 Bukan satu bid’ah, tapi kesinambungan &
penerusan dakwah pertama
 Kita yakin dan jelas bhw dakwah tak akan
dpt dijayakan tanpa rijal2 mukmin yg kuat,
 Jelas bhw bina rijal sebegitu adalah
perhatian para muslih.

38
Apa erti tarbiyyah sebagai unsur
tetap?
1. Pembinaan individu yang memenuhi
muwasafat muslim muslih
2. Tarbiyyah yang syumul merangkumi
aspek manusia dan aspek Islam.
3. Tarbiyyah yang dapat melahirkan
manusia kendiri, yakin (iman), faham
perjalanan dakwah dan sanggup
berkorban demi jayakan Islam.

39
Tarbiyyah dalam IM

 Terbukti madrasah IM berjaya lahirkan


sekumpulan manusia yang hebat,
faham, syumul dan bekerja betul-betul
untuk Islam.
 Faham bahawa tarbiyyah berbeza
melahirkan orang yang berbeza (spt.
Lembu ternakan).- lembu kobe?

40
Faktor kejayaan tarbiyyah IM
(menurut Dr Yusof al-Qaradhawi)

 Iman benar-benar kepada cara tarbiyyah.


Satu-satu cara untuk merubah dunia.
Memang lambat tapi paling terjamin. Perlu
iradah qawiyyah. Itulah cara Nabi saw.
 Manhaj tarbawi yang jelas dengan hadaf,
khutuwat, marhalah, sarana dll semuanya
dari Quran dan Hadis.
 Suasana tarbiyyah dalam suasana jama’I
yang positif.

41
‫‪:‬أن طريقكم هذأ مرسومة خطوأته موضوعة‬
‫حدوده ‪.‬ولست مخالفا هذه ألحدود ألتي‬
‫أقتنعت كل أالقتناع بانها أسلم طريق للوصول‬
‫‪ ،‬أجل قد تكون طريقا طويلة ولكن ليس هناك‬
‫غيرها ‪.‬أنما تظهر ألرجولة بالصبر وألمثابرة‬
‫وألجد وألعمل ألدأئب‪....‬‬

‫‪42‬‬
‫فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو‬
‫يقتطف زهرة قبل أوانها فلست معه في ذلك بحال ‪،‬‬
‫وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلي غيرها‬
‫من الدعوات ‪.‬ومن صبر معي حتى تنمو البذرة‬
‫وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ويحين القطاف‬
‫فأجره في ذلك علي هللا ‪ ،‬ولن يفوتنا وإياه أجر‬
‫المحسنين ‪:‬إما النصر والسيادة ‪ ،‬وإما الشهادة‬
‫والسعادة ‪.‬‬
‫‪43‬‬
… sambungan
 Pimpinan yang beriman, berbakat dan
berpengalaman, yakin dan bercakap dari hati.
Spt Dinamo dan hati yang hidup.
 Kumpulan murabbi yang ikhlas, sanggup kerja
dan mempengaruhi. Dari pelbagai lapisan
profesion masyarakat.
 Wasilah/Sarana tarbiyyah yang pelbagai:
 Fardiyyah, jamaa’iyyah, teori praktikal, fikrah dan
emosi.
 Ceramah, diskusi, seminar, nyanyian, hafalan dll
 Usrah, katibah dll

44
Penyelewengan dari unsur ini !

 Tanda kejayaan tarbiyyah ialah


melahirkan orang yang mahir.
 Tarbiyyah pada satu part sahaja (tidak
syumul)
 Tarbiyyah pada berjaya membuat
program sahaja dan tidak pada hasil.
 Tarbiyyah pada menjadikan orang yang
wala’ pada kumpulan tapi melekangi
unsur asas Islam.

45
Silap faham dalam erti tarbiyyah

 Approach pelaksanaan tarbiyyah yang


berbeza bukan termasuk unsur tetap.
 Menerima tarbiyyah sebagai unsur tetap
berbeza dari tidak memahami cara
melaksanakan tarbiyyah atau tidak
melaksanakan tarbiyyah.
 Tarbiyyah bukan bahan ‘materi’ semata.
Persamaan bahan bukan beerti sama
tarbiyyah.

46
Persoalan mini bengkel

 Sampai bila nak tarbiyyah dan tarbiyyah


individu?
 Kenapa tak buat serentak? – pembinaan
masyarakat, pembinaan negara dll.
 IM hingga kini – selepas 80 tahun – tidak
berjaya. Komen? Kesimpulan : jalan
tarbiyyah bukan jalan efisien. Komen..?

47
Usrah

48
 Kaedah tetap dalam amal yang
munazzam – perlu adanya:
 sistem hubungan tanzimi dan
 sistem pemantapan iman terhadap prinsip
fikrah.
 Sistem pengukuhan dan suasana atifi

 Digunakan oleh semua harakah


pengubahan masyarakat – komunis,
zionis, Abbasiyyah dll.

49
Usrah bukan bid’ah

 Nabi saw mengajar kaedah suatu


perubahan besar. Nabi saw mengajar
sistem kearah perubahan, bukan hanya
mengajar konten/isi.
 Usrah menjadi tunggak – kesah-kesah di
Mekah.
 Sistem usrah menjadi tunggak selepas
bai’ah (perjanjian Aqabah II).

50
 Pada Imam Banna: tarbiyah sebegitu rupa
memerlukan suatu wasilah….iaitu –
 USRAH. Jadi USRAH merupakan unsur tetap tarbiah
 Ketua : naqib,
 Usrah ialah batu bata,
 Tugas dan t/jawab mas’ul/mutarabbi
 Perlu kesabaran dan tarbiah yang panjang dalam
satu naungan tarbawi
 Perlu manhaj yg betul, ketekunan amal, akhlak
mantap

51
Usrah

 Rukun Usrah :
 Taaruf : Saling kenal mengenal
 Tafahum: muhasabah diri, nasihat
menasihati. Mas’ul berperanan
 Takaful : saling bantu membantu, pikul
masalah bersama

52
‫‪Dari Risalah Usar‬‬

‫‪ ‬يحرص أالسالم على تكوين أسر من أهله يوجههم ألى ألمثل‬


‫ألعليا ويقوي روأبطهم ‪,‬ويرفع أخوتهم من مستوى ألكالم و‬
‫ألنظريات ألى مستوى أالفعال وألعمليات ‪,‬فاحرص يا أخي أن‬
‫تكون لبنة صالحة في هذأ ألبناء أالسالم ‪.‬‬

‫‪53‬‬
‫‪Ta’aruf‬‬
‫‪- ‬ألتعارف ‪:‬هو أول هذه أالركان ‪,‬فتعارفوأ وتحابوأ بروح هللا تعالى‪،‬‬
‫وأستشعروأ معنى أالخوة ألصحيحة آألكاملة فيما بينكم ‪,‬وأجتهدوأ‬
‫أال يعكر صفو عالقتكم شيء وتمثوأ أاليات ألكريمة دأئما وأالحاديث‬
‫ألشريفة ‪,‬أجعلوها نصب أعينكم وتذأكروأ قول هللا تعالى ‪:‬أ َّنماَ‬
‫َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬
‫هللا ج ِميعا وال‬‫ون ِأخوة ‪,‬وقوله تعالى ‪:‬وأعت ِصموأ ِبحب ِل ِ‬ ‫ن‬ ‫م‬
‫ِ‬ ‫ؤ‬ ‫م‬
‫َ َ َّ ُ آ‬ ‫أل‬
‫تفرقوأ( )أل عمرأن ‪:103) ,‬وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ‪:‬‬
‫ألمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ‪) ,‬ألمسلم أخو ألمسلم ال‬
‫يظلمه وال يسلمه( )مثل ألمؤمنين في توأدهم وترأحمهم وتعاطفهم‬
‫كمثل ألجسد ألوأحد(‬

‫‪54‬‬
‫‪Tafahum‬‬

‫‪– ‬وألتفاهم ‪:‬وهو ألركن ألثاني من أركان هذأ ألنظام ‪,‬فاستقيموأ على منهج‬
‫ألحق ‪ ،‬وأفعلوأ ما أمركم هللا به ‪ ،‬وأتركوأ ما نهاكم عنه ‪ ،‬وحاسبوأ أنفسكم‬
‫حسابا دقيقا على ألطاعة وألمعصية ‪,‬ثم بعد ذلك لينصح كل منكم أخاه متى‬
‫رأى فيه عيبا ‪ ،‬وليقبل أالخ نصح أخيه بسرور وفرح ‪ ،‬وليشكر له ذلك ‪,‬‬
‫وليحذر ألناصح أن يتغير قلبه على أخيه ألمنصوح بمقدأر شعرة ‪,‬وليحذر أن‬
‫يشعر بانتقاصه ‪,‬أو بتفضيل نفسه عليه ‪,‬ولكنه يتستر عليه شهرأ كامال ‪,‬وال‬
‫يخبر بما الحظه أحدأ أال رئيس أالسرة وحده أذأ عجز عن أالصالح ‪....‬‬

‫‪55‬‬
‫‪....‬ثم ال يزأل بعد ذلك على حبه الخيه وتقديره أياه مودته له ‪,‬‬
‫حتى يقضي هللا أمرأ كان مفعوال ‪,‬وليحذر ألمنصوح من ألعناد‬
‫وألتصلب وتغير ألقلب على أخيه ألناصح قيد شعرة ‪ ،‬فان‬
‫مرتبة ألحب في هللا هي أعلى ألمرأتب ‪ ،‬وألنصيحة ركن ألدين‬
‫( ‪:‬ألدين ألنصيحة )وهللا يعصمكم من بعض ‪,‬ويعزكم بطاعته‬
‫‪,‬ويصرف عنا وعنكم كيد ألشيطان ‪.‬‬

‫‪56‬‬
‫‪Takaful‬‬

‫‪– ‬وألتكافل ‪:‬هو ألركن ألثالث ‪,‬فتكافلوأ ‪,‬وليحمل بعضكم عبء‬


‫بعض ‪ ،‬وذلك صريح أاليمان ولب أالخوة ‪,‬فليتعهد بعضكم بعضا‬
‫بالسؤأل وألبر ‪ ،‬وليبادر ألى مساعدته ما وجد ألى ذلك سبيال ‪,‬‬
‫وتصورأ قول رسول هللا ( ‪:‬الن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له‬
‫من أن يعتك ف في مسجدي هذأ شهرأ( ‪) ,‬من أدخل ألسرور على أهل‬
‫بيت من ألمسلمين لم ير هللا له جزأء دون ألجنة ‪) ,‬وهللا يؤلف بين‬
‫قلوبكم بروحه أنه نعم ألمولى ونعم ألنصير‬

‫‪57‬‬
Salah faham dan penyelewengan

 Usrah hanya cara lama. Boleh diganti


dengan cara lebih efisien.
 Kenapa salah faham ini timbul?
 Usrah menjadi tempat menimba bahan
dan ilmu.
 Menghadiri usrah telah menandakan kita
telah berada di dalam dakwah.

58
Mini kajiselidik..

 Adakah usrah yang anda berada di


dalamnya memenuhi ciri-ciri usrah yang
dikehendaki atau tidak?
 Bagaimana anda rasa memenuhi?
 Apa kekurangan yang ada?

 Apakah topik latihan/daurah yang anda


rasa perlu untuk menjadikan anda
mantap memimpin sebuah
usrah/halaqah?

59
Rasail paksi

60
2 Risalah utama al-Banna

 Pelbagai rasa’il al-banna


 Di tulis untuk pelbagai audien dan target,
pelbagai tempat, tempatan dan global,
pelbagai aspek (ruhi, zikir, muktamar,
surat, spontan dll).
 Risalah khusus untuk pergerakan dan
garis dasar IM adalah pada risalah
ta’alim.

61
Risalah Ta’alim
 Manual Operasi Pergerakan Ikhwan
 10 Rukun Ba’iah: Faham, ikhlas, amal,
jihad, berkorban, ta’at, tetap (thabat),
tajarrud, ukhuwwah dan thiqah.
 Konsep Bai’ah dalam Ikhwan bukanlah
bid’ah. Di ambil dari seerah bai’ah
aqabah II dan bai’ah ridwan (48:8-18
tadabbur)
 Bai’ah Kubra al-Ikhwan 1940

62
Kenapa risalah ini paksi?

 IM bukan membawa Islam baru tetapi


memperbaharui balik kefahaman umat
terhadap Islam.
 IM adalah satu gerakan, bukan membawa
Islam yang lain.
 Oleh itu, fikrah Islam tetap sama, Cuma usaha
pengembalian yang perlukan jamaah.
 Oleh itu risalah taalim adalah teras tetap IM
dan bukan buku fikrah Islam asas.

63
Kandungan utama R.T

 10 Rukun baiah
 Maratib Amal
 Usul 20 (dibawah rukun faham)
 Wajibat seorang mujahid dakwah.

64
Syumul

65
 Kelebihan IM adalah pada syumulnya.
 Kumpulan pertama menonjolkan
kesyumulan Islam selepas lenyap akibat
ke’lusuh’an masa.

66
Syumul IM

 Tercerna pada:
 Syumul dakwah
 Syumul matlamat

 Syumul tarbiyyah

 Syumul wasail umum dakwah

67
Pergerakan terdahulu

 Penekanan satu aspek dalam tarbiyyah


 Tentera
 falsafi

 sufi

 pembaikan sosial

 keilmuan

 dll

68
Syumul dakwi -Pemahaman dan
praktik IM
 Syumul sebagaimana syumulnya Islam.
 Mengajak masyarakat kembali kepada
syumul Islam – fikrah dan praktik.
 Menubuhkan pelbagai wadah dan
institusi dalam masyarakat – memenuhi
keperluan syumul.

69
Syumul matlamat

 Kepelbagaian matlamat yang memenuhi


keperluan hidup manusia – bermula dari
individu muslim.
 Individu muslim lengkap mengikut al-
Banna mesti syumul – tergambar
matlamat individu yang diinginkan.

70
Mini Bengkel

 Bagaimana gambaran bentuk syumul


yang ingin di capai pada setiap satu dari
matlamat dakwah?
 BM
 MM

 KI

 DI

71
Syumul tarbawi dlm IM

 Akal, hati dan jasad


 Jihad, sosial, politik dll

72
Persoalan

 Apa beza antara syumul fikri dan syumul


tatbiqi?
 Mungkin kita tidak mampu untuk
melaksanakan semua bidang dakwah
dan tarbiyyah dalam penyusunan kita –
ahli mesti mencari sumber yang lain
untuk melengkapkan. Bagaimana cara
melaksananya hal ini secara praktikal?

73
Syura Mulzimah

74
 Pelbagai cara pengendalian tanzim
 Syura
 Diktator

75
Syura
 Ta'rif syura: Perbincangan atau pertukaran
pendapat dalam urusan2 umum atau urusan2
ummah atau sesuatu isu berhubung maslahah
bangsa atau tanahair menggunakan
pandangan orang alim atau ahli fikir untuk
mencapai keputusan terbaik.
 Rasulullah s.a.w sendiri melaksanakan syura
pada sesuatu hukum yang tida nas qatie
dengan tujuan mengajar umatnya kerana
syura merupakan satu cara utk membuat
keputusan pada sebarang level,ini
kemudiannnya diikuti oleh para sahabat

76
Syura syar’iyy

 Dari Quran:
 3: 159
 42: 38

 Amalan Rasul saw:


 Ghazwah Badr
 Ghazwah Uhud

 Tawanan Badr

77
 Hukum syura: menjadi kefardhuan dalam syariat dan
wajib dilaksanakan samada syura mu'lim atau
mulzim,Allah gunakan sighah amr
 Bentuk2 syura:
 Syura mulzim: Masul terikat dengan pendapat
majoriti dan ketetapan yang dikeluarkan oleh
jemaah
 Syura Mu'lim: Ketua mengambil pandangan
ulama' atau fuqaha‘ atau org b'pengalaman tapi
tidak terikat dgn pandangan mereka ttp melak-
sanakan apa yg dikira baik pd pandangannya
 Kebanyakan fuqaha',ahli fikir dan mujtahid
berpendapat syura adalah mulzim,menurut quran
dan sunnah
78
Soalan….

Kenapa perlu syura?


Tuliskan….

79
 Imam Al-Banna pada mulanya berpegang dgn syura
mu'lim,kerana anak didiknya masih mentah dalam
kefahaman dan membuat keputusan, tapi apabila
mereka sudah matang, beliau berpegang dgn syura
mulzim.Undang-undang jemaah digubal, mesti
berpegang dgn pendapat majoriti,sekiranya seri, ketua
tentukan. Ini menjadi salah satu usul tetap dalam
jemaah
 Antara ulama lain yang berpegang bahawa syura
adalah mulzim ialah Al-Maududi,Said Hawwa,Dr.
Abdul Karim Zaidan, Muhammad Al-Ghazali,Dr
Mustafaa As-Sibaie, Syeikh Mahmud Syaltut, Dr.Yusuf
Al-Qardhawi,Sayyid Qutb,Abdul Qadir Audah dll

80
 Najwa dan bahayanya.
 Najwa dalam Quran 4:114
 Islam mengajar agar tidak berbisik-bisik di
hadapan yang lain melainkan dalam urusan-
urusan tertentu yang perlu dirahsiakan.
 Kebiasaannya berlaku di kalangan pemimpin-
pemimpin jemaah

81
Kesimpulan
 Syura adalah penting untuk menjamin keharmonian
jemaah, kerana pimpinan yang ikhlas akan
melaksanakan syura pada perkara-perkara yang
memerlukan ijtihad dan diturunkan wahyu
 Syura perlu dilaksanakan dalam suasana tenang,
saling menghormati dan bertoleransi ketika bertukar
pandangan untuk mendapatkan keputusan terbaik
sepertimana yang diajar oleh Rasulullah s.a.w dan
para sahabat baginda
 Syura membezakan antara dua masyarakat, antara
masyarakat zalim dan masyarakat yang adil dan
beriman

82
 Syura dan nasihat tidak bertentangan malah saling
lengkap-melengkapi cth: nasihat Al-Hubab bin Al-
Munzir dalam perang Badar
 Syura hanya dibenarkan pada perkara-perkara yang
tiada nas qat'ie
 Sumber rujukan syura dalam Islam adalah Al-quran
dan As-sunnah,dan ini yang membezakannya dari
yang lain
 Setiap orang yang terlibat dalam syura mestilah
melepasi had minima untuk berijtihad dalam
bidangnya disamping mempunyai pengetahuan umum

83
Beberapa persoalan syura

 Tidak semesti melibatkan semua orang.


 Syura dhayyiq dan syura muwassa’

84
Disiplin akhlaq
kita

85
Muqaddimah disiplin

 Kerja jamaah memerlukan disiplin


 Muslim yang soleh pada dirinya sahaja
tidak semestinya soleh untuk bersama-
sama dalam kerja jama’i.
 Orang yang berdisiplin dengan amal
jama’I dan patuh pada kepimpinan j
adalah lebih diberi keutamaan walaupun
mempunyai kecacatan individu yang
sedikit.

86
 Disiplin dan patuh kepada keputusan j
adalah terikat dengan syarak.
 Pada perkara yang khilaf, qiyadah
berhak memutuskan mana-mana
pendapat yang dirasakan sesuai dan
lebih mencapai maslahah.(refer usul ke
5)

87
 Sesiapa yang ingin masuk dan menjadi
anggota yang menyertai harakah, maka
hendaklah menghormati sistem dan peraturan.
 Jika ia tidak menghormati peraturan maka
hukuman atau denda boleh dikenakan.
 Kes-kes melanggar peraturan memerlukan
ketegasan pimpinan dalam menanganinya.
 Jika tidak, akan berlaku tidak stabil dalam
jamaah.Contoh, kes Syeikh Ahmad Hassan al-
Baquri rahimahullah.

88
Disiplin Dari al-Quran

 Annur 24: 62
 Kesah Musa dan Khidir – 18:66---

89
Pilihan Fiqh
hak J

90
 Perkara-perkara diperselisihkan bekaitan
peraturan eksekutif @ urusan tanzim dan
beberapa permasaalahan fiqh dlm jamaah khusus
bagi jamaah sahaja
 Mereka yg telah berbaiah mesti mematuhi semua
arahan jamaah berkaitan dgn sistem & peraturan
yg telah dipilih
 Mereka yg diluar saf jamaah tidak ada kena
mengena dgn keputusan yg dibuat oleh jamaah
kerana ia merupakan perkara ijtihadi

91
 Adapun perselisihan pendapat dlm ibadat
khusus yg tidak memberi kesan kpd harakah
jamaah, keputusannya terletak pada
individu itu utk membuat pilihan
berdasarkan hujah yg dapat diterima akal
dan tenteram hatinya.
 Jika perselisihan berkaitan lansung dgn
harakah jamaah, keputusannya terletak
pada jamaah.

92
ADAB DALAM BERSELISIH PENDAPAT:
 Tidak taksub pada satu pendapat.
 Jamaah atau individu tidak boleh mendakwa diri maksum.
 Mencari kebenaran (dari lidah kita atau org lain) “Aku tidak
berbalas hujah dgn seseorang melainkan aku berharap
kebenaran terbit dari lidahnya” (Imam Syafie)
 Tidak mencari keaiban org lain - bertujuan menjauhkan
manusia drpdnya.
 Menerima khilafiat dalam perkara cabang.
 Mentafsir apa yang diperkatakan oleh orang lain utk
kebaikannya.
 Memuliakan ulama’,tidak mensucikan mereka.

Antara pendirian tetap dan bukan taktikal jamaah ialah


terhadap : kekerasan dan keganasan.

93
Asas

 Usul 5
 Usul 6-9

94
Allah matlamat
segalanya

95
 Tugas,risalah dan matlamat manusia ialah
beribadat kpd Allah.
 Ibadat yg dimaksudkan ialah yang syumul dan
lengkap.
 Dengan ibadah juga kita boleh sampai ke
peringkat pimpinan dunia. Benarlah kata al-
Imam al-Banna “jadilah kamu hamba-hamba
sebelum menjadi pemimpin.Ibadat
menyampaikan kamu kepada sebaik-baik
kepimpinan”

96
 KERAJAAN HANYALAH WASILAH
 Sistem dan pengurusan bahkan kerajaan,
NGO dan jamaah-jamaah yang ditubuhkan
oleh manusia hanyalah wasilah untuk
menunaikan tujuan atau objektif
 Semua perkara tersebut tidak boleh dicapai
atas usaha seorang individu sahaja, maka
ia perlu membentuk satu jamaah ,
kumpulan dan kepimpinan.

97
 Natijah pelaksanaan:
 Perasaan takut kepada Allah.
 Iltizam – akhlak
 Rasa tanggungjawab individu – membawa kapada
penggabungan
 Cinta melakukan kewajiban – tak takut risiko
 Menghargai masa
 Bersikap positif
 Rasa tenang,optimis dan thiqoh pada Pencipta
 Lahir sifat berani,gagah
 Mengunakan senjata kebenaran,keikhlasan,iltizam
dan kelainan,ukhuwah dan thiqoh kpd Allah

98
INHIRAF (PENYELEWENGAN) DARI MATLAMAT

 Merupakan halangan yang paling serius terhadap


tarbiah
 Murabbi wajib mengetahui- keberadaan pada jalan
dakwah kerana Allah
 Penilaian dilihat pada natijah amal tanpa mengambil
kira hal dan akhlak,pahala diukur setakat mana amal
menatijahkan hasil.(Al-Zalzalah:7-8)
 Menilai seseorang berdasar aktivisma semata-mata
 Lupa dengan kurniaan Allah, bantuan & taufiq –
merasa kebaikan dakwah melalui tangan mereka (An
Nur:21)

99
Wassalam

100
Lampiran

101
Keadaan Umat Islam

 Berpecah belah
 Memisahkan aqidah dan syariah
 Meninggalkannya secara menyeluruh
 Turuq sufiyah dan penyelewengan

102
Al-Banna

 Membebaskan aqidah daripada jumud,


kekeliruan dan syubahat kepada tasawwur
yang benar untuk manusia, alam dan
kehidupan yang seimbang
 Menyucikan aqal muslim dari fikrah juz’iyah
kepada syumuliah
 Memecahkan kebuntuan yang disebabkan
oleh pintu ijthad yang tertutup

103
Dakwaan terhadap yang mendokong Islam

 Taksub dan satu bentuk pengabaian terhadap


bukan muslim
 Sesuai dengan zaman dan suasana
Rasulullah, agama sekadar bersifat tempatan,
bukan global dan tak mampu penuhi hajat
manusia
 Tadayyun( beragama)adalah amal peribadi
dan bukan jamaah

104
JALAN TARBIYAH DAN DAKWAH
Manhaj;
 Aqidah Rijal yg merasai keagungan risalah ini
 Bangga bila dinasabkan dgnnya
 Yakin dgn kemenangan drp Allah
 Ibadah- Aqidah yg benar,istimewa dgn kesyumulannya,
umum, ketinggian, kesempurnaan,berterusan dan tidak
memisahkan aqidah dan syariah
 Manhaj harakah, akhlak dan suluk supaya menjadi qudwah
kpd yg lain
 Contoh kpd da’wah, bergerak dgn fizikal bukan perkataan
 Bukan teori; keterbukaan dgn masyarakat, berperingkat,
tak meminggirkan realiti, sunnah kauniyah dan usul syariah
dan tak bergantung hanya kepatuhan ketenteraan utk
mencapai kekuasaan, ini antara hadaf melaksanakan
manhaj nabawi waqi’ amali Islami

105
Pengertian Unsur Tetap dan
Berubah
 Takrif
 Unsur Tetap : Perkara yang kekal dan tidak
berubah walaupun masa berlalu dan tempat
berubah.Kayu pengukur bagi individu, rangka bagi
tindak tanduknya dan neraca yang
membezakannya dari yang lain. Hikmahnya akan
menjamin kesinambungan
 Unsur Berubah : Perkara yang boleh berlaku
perubahan tanpa melanggar asas-asas yang
menjamin kesinambungan dan ciri-ciri
keistimewaannya. Hikmahnya akan menjamin
kesesuaiannya pada semua waktu dan tempat

106
 Kriteria
 Unsur tetap :
Nas-nas al-Qur'an dan as-sunnah mutawatirah yang
qat'ie pada kesabitan dan petunjuknya.
Kadar-kadar syarak yang telah ditentukan melalui
sunnah
Ijmak yang jelas yang sampai secara mutawatir. Contoh:
Solat, zakat, puasa, warisan, pengharaman zina
 Unsur berubah : Perkara yang berasakan dzon, contoh
:medan tafakkur, tadabbur dan ijtihad dalam lingkungan
unsur tetap yang qat'ie dan perbezaan fekh

107
Pengajaran
 Semua jamaah Islam bersatu dalam unsur tetap Islam
dan tiada jamaah pun yang terkecuali daripadanya
tetapi setiap jamaah mempunyai unsur tetap tersendiri
yang membezakannya dari jamaah yang lain.
 Maka yang membezakan jamaah Ikhwan al-Muslimin
dari yang lainnya adalah unsur tetap jamaah sendiri
yang berlegar dalam ruang unsur tetap Islam dan
mereka juga mempunyai unsur berubah yang
menjamin kelangsunagn dakwah agar ianya relevan
 Individu dalam jamaah muslimah perlu mengetahui
bila , bagaimana dan apakah yang boleh
diperselisihkan.

108
10 Unsur Tetap

 Nama jamaah sebagai fikrah, sejarah dan


lambang kesetiaan
 Amal jama'ie ialah wasilah kita
 Tarbiyah dan menjauhi kekerasan ialah jalan
kita
 Usrah adalah tunggak tarbiyah di sisi kita
 Risalah Taa'lim, 10 rukun baiah khususnya
usul 20 dan risalah Aqaid ialah asas dan
sumber pembelajaran kita

109
10 Unsur Tetap
 Syumul dan umum ialah asas fahaman kita
yang menyeluruh
 Syura yang mulzim pemutus perselisihan kita
 Menghormati sistem dan peraturan adalah
akhlaq bai'ah kita
 Pilihan fiqhiah adalah hak jamaah
 Allah ialah matlamat dalam semua unsur tetap
dan berubah dalam setiap perkataan dan
perbuatan

110
UNSUR TETAP PERTAMA

111
Nama Sebagai Fikrah, Pelaksanaan,
Seiarah Dan Kesetiaan.
 Nama adalah lambang fikrah yang dibawa,
sejarah, tasawwurnya dan pendokongnya.
Dengan nilainya yang begini hebat, mana
mungkin nama ini ditukar ganti.
 Walaupun sebahagian pengikut di beberapa
negara terpaksa menggantikannya dengan
nama yang lain, jamaah induk tidak boleh
menukar namanya.
 Bagaimana nama yang hanya ijtihad daripada
pengasas jamaah boleh menjadi unsur tetap
yang tidak boleh ditukarganti? Ia bukan unsur
tetap Islam dan hanyalah unsur tetap ikhwan
berdasarkan keistimewaannya.
112
 Mana-mana jamaah, atau parti pasti tak rela nama
perkumpulan mereka ditukar ganti kerana nama
yang mereka gunakan membawa nilai sejarah
kepada pendokongnya.
 Dakwaan menamakan Ikhwan Muslimun seolah-
olah menolak yang selainnya, bukan dalam
lingkungan Ukhuwwah dan Muslimun.Nama itu
tidak melambangkan ciri khusus pada pemiliknya
(atau penganutnya) tapi keistimewaan dan
lambang manhaj yang dibawa. Jika tidak,
bagaimana pula dengan nama-nama parti-parli
yang lain?

113
 Ikhwan Muslimun adalah nama yang
mengandungi nilai tonggak binaan Islam

 Ikatan iman yang membersihkan hati-hati


 Ikatan ukhuwwah ; bilamana hati-hati yang
bersih bertaut, lahirlah ketaatan dalam
memperjuangkan syariat

114
UNSUR TETAP KEDUA

Amal Jama'ie Ialah Wasilah


Kita

115
Kewajipan Amal Jamaie
 Penentu jatuh bangun sesuatu tamadun adalah
gerakan secara kolektif dan kesolehan yg membentuk
arus yg kuat dan mempengaruhi persekitaran.
 Surah al-Asr Pengecualian dari kerugian hanya bagi
jamaah yang saling berpesan dgn kebenaran dan
kesabaran. Jika masing-masing mengamalkan Islam
sendirian,
 Siapa yg akan melaksanakan manhaj politik,
ekonomi, sosial dan tarbiyah?
 Akan berlaku pertentangan iktikad sesama
muslimin

116
 Agama menyeru kepada iamaah:
 Bantu membantu dlm kebaikan dan taqwa adalah
tuntutan agama
 Hukum, tak sah solat org yg solat bersendirian di
belakang saf.
 Realiti: Lemah bila berseorangan dan kuat ketika
ramai dan kerja kolektif mendatangkan pulangan
lumayan.
 Realiti musuh: mereka bergerak dlm kelompok,
organisasi yg tersusun dgn sistem tersendiri. Maka,
tak mungkin amal tadi mampu menentang amal
jamaie.

117
 Kesempurnaan ikhlas dalam jamaah:
 Para sahabat bukan sekadar menasihati org yg
melakukan kesalahan, tetapi menyediakan suasana
dan masyarakat bagi memperbaiki diri dan bergantung
kpd konsep bantu-membantu dalam kebaikan dan
taqwa dan ini tidak akan berlaku sekiranya mereka
bergerak secara sendirin.
 Binaan jamaah memerlukan ; tafahum, takaful dan
taaruf.
 Keikhlasan bukan sekadar utk diri sendiri sahaja tetapi
keikhlasan dan nilai-nilai murni yg terbit daripadanya
tidak akan berfungsi jika tidak wujud kesatuan akhlak,
kesefahaman, suluk dan halatuju antara individu
muslim.

118
 Amal Jamaie yang tersusun:Komponen;
Pimpinan yang bertanggungjawab
Pengikut yang bersatu
Kefahaman yang jelas
 Mekanisme: Syura dan ketaatan (hubungan
qiyadah dan jundiy) —ketua bukan maksum
dan ketaatan tidak membuta tuli

119
 Hanya yg memahami Islam sbg agama yg
merangkumi negara dan manhaj kehidupan sahaja yg
beriman dgn kewajipan amal jamaie . al-Baqarah:143,
al-Antal:25—keikhlasan di sisi kita.
 Hubungan antara 3 komponen jamaah tertegak atas
syura yg mulzim, ketaatan tidak membuta tuli dan
keikhlasan kpd tikrah dan harakah. Jika keikhlasan
tiada, kelompok yg hanya bergerak utk maslahat
masing2 —jamaah hilang ciri- ciri, objektif dan wasilah
dan tiada lagi amar makruf nahi mungkar (Jamaah
perlukan keikhlasan)
 Untuk mencapai cita2, objektif bg peringkat2 amal
mestilah ditentukan ; Individu, Keluarga, Masyarakat,
Kerajaan Islam.
120
 Di sisi al-Banna, tiada Islam tanpa jamaah dan tiada
jamaah tanpa imarah dan tiada imarah tanpa
peraturan dan ketaatan.
 Amal Jamaie adalah unsur tetap Islam dan jalan- jalan
ke arahnya suatu kewajipan.
 Pengertian jamaah sempurna dalam diri seseorang
hanya:
 Merasa bangga dgn komitmennya
 Tenang dan puas dlm jamaah
 Merasai jamaah memenuhi impiannya
 Merasa bahawa ia sebahagian dari jamaah,
memberi dan menerima
 Dia bersamanya dan tak bersama yg lain dan jika
dia tidak bersamanya, jamaah akan bersama yg
lain.
121
Unsur Tetap Ketiga

Tarbiah Dan Menjauhi


Kekerasan Adalah Jalan Kita

122
Tarbiah Dan Menjauhi Kekerasan
Adalah Jalan Kita
 Madrasah yg dibentuk Rasulullah –
manhajnya Al-Qur'an,tertegaknya
tamadun yg mengubah rupa dunia, apa
yg mereka mahu? Membina satu bentuk
kemanusiaan yg baru, terhubungnya
langit dan bumi melalui ubudiah
 Bagaimana caranya? – dgn tarbiah

123
 Asas Tarbiah
Iman yg sempurna
Cinta, kasih sayang, pertautan hati dan ruh
antara mereka
Ditarbiah utk sanggup berkorban,
menyerahkan segala apa yg mereka ada
kepada Allah

124
 Kefahaman kita tentang tajdid ?
 Kemajuan moden tidak dpt memahami
pengertian tarbiah yg menjadi tunggak
binaan
 Tunjang tamadun Islam – tarbiah
asasnya….
 Politik & ekonomi tidak dpt dipisah dgn
akhlak & akidah

125
 Apa yg perlu ditajdid?
 Kefahaman umat terhadap Islam agar
kembali sahih,iman ditajdid agar ibadat
tidak sekadar syiar
 Negara Islam hanya dapat ditegakkan dgn
proses tarbiah yang panjang dan peringkat-
peringkat,hanya dpt dicapai melalui rijal-
rijal yang beriman & berdakwah kepada
fikrah,
 Sedia berkorban, oleh itu tarbiah ialah jalan
utk merubah bukan kekerasan
126
 Tarbiah & Menolak Keganasan
 Islam tidak akan tertegak kecuali di atas bahu-
bahu pendokong dakwah yg menepati janji mereka
kepada Allah. Akhirat yg dipandang tinggi.
 "Wahai Tuhan kami! Kami telah beriman kpd apa
yg telah Engkau turunkan, dan kami mengikut
RasulMu; oleh itu suratkanlah kami berserta orang
yg menjadi saksi(yg mengakui keesaan-Mu dan
kebenaran Rasul-Mu" Ali-Imran :53
 Jiwa2 ini mara dgn himmah yg tinggi.Aqidah
pendorong, halatuju ditentu oleh fikrah hingga dpt
tahqiq fikrah ke alam realiti.-Iman pd fikrah, ikhlas
memperjuangkannya,kesediaan utk berkorban

127
 Objektif & Matlamat
 ٍٍSetiap amalan didorong oleh kekuatan
dalaman yg datang dari hati dan perasaan
 Apabila kekuatan (batu asas ) tiada, akan
menyebabkan kegagalan
 Oleh itu, batu asas ini perlu kuat, jelas apa
yg nak disampaikan ,
 Segala yg dilakukan nampak
mudah…hingga boleh korbankan
segalanya,harta,jiwa….

128
 Kefahaman yg kita pelajari dari manhaj Al
Banna: Sebelum tahu objektif perlu dua asas
 Beriman dengan objektif itu
 Yakin berupaya + mampu capai objektif
itu ‫باذن هللا‬
 Fikrah yg baik: 3 faktor
 Tasawwur fikrah jelas
 Iman ‫ عميق‬pada fikrah
 Kesatuan yg kuat antara ahlinya

129
 Objektif Kita
 Membangkit ruh keimanan
 Tarbiah individu : ruh,jasad,akal & perasaan,
seluruh aspek
 Membentuk keluarga muslim berasaskan tarbiah
ini
 Mewujudkan masyarakat yg individunya ditarbiah
+ laksana manhaj Islam dlm realiti kehidupan
 Menghidupkan kembali khilafah Islamiah
 Memartabatkan kembali penguasaan umat Islam
di peringkat antarabangsa

130
 Berpandukan Manhaj
Ta’rif
Takwin
Tanfiz

131
 Semua objektif ini menuntut AMAL drpd akar
umbi
 Amal diperingkat akar umbi masyarakat yg
tersusun dan berterusan dilakukan hasil dr
dorongan jati diri dan keyakinan peribadi yg
meletakkan Allah sebagai matlamat agung
 Bagaimana? Semua ini perlu pada TARBIAH
hingga dpt lahirkan umat yg bekerja dlm
dakwah

132
 Dakwah ialah :
 amal fikri – amal dakwi – amal tarbawi
 amal ijtima’i – amal iktisadi
 amal siyasi – amal jihadi
 Islam ialah risalah tarbiah sebelum risalah
tanzim& tasyri’
 Risalah nilai & neraca sebelum risalah jihad &
perang
 Oleh itu perlu pd KEFAHAMAN

133
 Objektif drpd perlaksanaan manhaj Nabi s.a.w
adalah utk mewujudkan realiti amali yg
islamik,hukum2 syariat terlaksana secara ruh
& nas, kita kena wujudkan dulu realiti
persekitaran yg melaksanakan syariat &
hukum dlmnya, ini tidak boleh diwujudkan dgn
paksaan tetapi TARBIAH
 Amal utk capai objektif ini dilakukan melalui
perancangan berperingkat2, individu-mujtama-
 Amal yg dilakukan utk capai objektif2 tersebut
dilakukan secara amal jamai’e,punyai
pimpinan, amal fardi tak mampu capai

134
 Manhaj Tarbiah Islam
 Sejarah : satukan akidah dahulu sebelum
penyatuan sistem& aktiviti.Penyatuan
perasaan mendahului
 Mustahil umat bangun tanpa kesedaran
jiwa& ruh
 “ Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa
yg ada pd sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah apa yg ada pada diri mereka
sendiri” (Ar-Ra’du :11)
135
 Islam tidak akan tertegak kecuali di atas bahu
rijal2 yg dihimpun oleh manhaj tarbiah amali,
bukan semata2 teori dan kata- kata
 Manhaj ini tak dpt dilaksana dgn paksaan,
hanya dgn TARBIAH secara perlahan2 yg
menggabungkan antara ilmu & amal

136
 Dakwah IM mencontohi dakwah yg pertama
 Bukan satu bid’ah, tapi kesinambungan&
penerusan dakwah pertama
 Cuba hidupkan iman di hati umat
 Imam Banna yakin dan jelas bhw dakwah
tak akan dpt dijayakan tanpa rijal2 mukmin
yg kuat,
 Jelas bhw bina rijal sebegitu adalah
perhatian para muslih –lihat dlm ‫الى اي شىء‬
‫ندعو الناس‬

137
 Proses membentuk umat, mentarbiah
bangsa,mencapai cita2 dan memperjuangkan
prinsip,memerlukan drpd kelompok yg
mengusahakannya sekurang2 beberapa perkara:
‫ارادة قوية‬
‫وفاء ثابت‬
‫تضحية عزيزة‬
‫معرفة بالمبدأ و ايمان به‬
 Bangsa,pemimpin,pendakwah yg hilang 4 sifat ini
ialah golongan yg lemah, tidak berjaya

138
 Hasil Tarbiah Islamiah akan melahrkan individu2
Muslim yg punya sifat2 berikut:
 Positif terhadap kehidupan, tak menyendiri
 Kemahuan yg kuat
 Jiwa yg mendorong melaksanakan segala
kewajiban terhadap diri dan masyarakat
 Memiliki kebijaksanaan
 Sentiasa dahagakan ilmu
 Bersikap realistik
 Tegas dan mulia
 Berjihad dgn fahaman jihad yg sahih dalam Islam
 Berakhlak, punyai sifat sabar, berani, adil, faqih,
lemah lembut ,penyayang…..
139
 Garis panduan proses tarbiah :
 Tarbiah mestilah bersifat realistik dan berperingkat2
 Setiap aktiviti dan amal tarbawi mestilah mempunyai
hubungkait secara langsung dgn matlamat dan objektif2
jamaah,Matlamat kita Allah, objektif amali ialah
tegakkan daulah Islam melalui tarbiah dan p’bentukan
generasi baru yg pegang teguh kpd ajaran Islam yg
sahih dan laksanakannya sebagai manhaj kehidupan
dlm segenap bidang. Mengenal pasti peringkat dakwah
utk menetapkan uslub tarbiah.
 Marhalah Makkah, Madinah
 Memelihara kaedah2 ilmu usul spt mendahulukan
penolakan mudarat ke atas pengambilan maslahat
 Wasilah perubahan ialah individu. Individu hendaklah
perbaiki dirinya sambil mengajak org lain melakukannya
140
 “ Sesungguhnya individu muslim merupakan
batu bata asas kpd binaan sama ada
keluarga, masyarakat atau negara Islam.
Sedalam mana tarbiyah yg diperolehi oleh
individu, semantap itulah kekuatan binaan
tersebut.
 Sebarang kekurangan yg berlaku pd tarbiayah
individu akan melemahkan asas binaan,
seterusnya binaan itu boleh runtuh serta merta
atau lambat laun” Mustafa Masyhur – Jalan
Dakwah

141
Mohammad Ahmad Rasyid : Al-Masar

 “ Oleh yg demikian, mesti wujud satu period


khusus bg penekanan tarbiyah dan
pembinaan;kerana usaha tarbiah boleh
menjamin kesejahteraan perjalanan amal dlm
langkah2nya yg telah ditetapkan,jauh drpd
penyelewengan, menghindarkan fitnah dan
ketidakmatangan, gopoh atau terburu2.
Tarbiah merupakan garis panduan syariat dan
sunnah amaliah, yg mendidik para sahabat yg
mengasaskan Negara Islam”

142
 Iman sebelum sistem dan struktur
 Kehidupan Islam tidak ditegakkan oleh nas-
nas, sistem2 dan struktur2 shj. Tetapi hanya
akn tertegak dgn usaha org2 yg beriman, yg
sanggup berkorban utknya dan bekerja utk
capai objektif2nya. Undang2 Islam tak akan
mampu melakukan apa2 perubahan tanpa
kehadiran jiwa2 yg berkorbar2, yg beribadat….
 Umar Khattab berpesan kpd bala tenteranya
agar bertaqwa sebelum bertempur …

143
 Perjalanan dakwah dan aktiviti2 harakah
punyai fasa2 dan peringkat2.
 Setiap peringkat menghubungkan peringkat
seterusnya.
 Peringkat Takrif : wasilah2 spt kelas
pengajian, ceramah, forum
 Peringkat Takwin: wasilah2 spt usrah,
qiamullail, puasa , zikir , mukhaiyam
 Peringkat Tanfiz

144
Unsur Tetap Keempat

‫األسرة محضن التربية‬

145
Usrah Tunjang Tarbiah

 Kita yakin tarbiah ialah jalan kita, tidak


ada pilihan
 Tarbiah yang :
 Dakwah dikawal dgn hikmah dan nasihat yg
baik. Tidak ada unsur paksaan,kekerasan
dan desakan melampau. “Dan katakanlah
kpd sesama manusia perkataan yg baik” Al-
Baqarah : 83”

146
 Tarbiah Islamiah berasaskan Qur’an dan Sunnah,
melalui pelbagai wasilah, sehingga mampu
merubah individu bercakap kpd individu beramal.
Ciri- ciri Tarbiah: rabbani, asas yg tetap, bertepatan
dgn fitrah, merangkumi seluruh aspek kehidupan
secara seimbang, menyatupadukan tenaga
manusia, optimis,positif praktis

 Daripada asas ini, dibentuk keluarga Islam,


masyarakat Islam, seterusnya kerajaan Islam.Oleh
itu tarbiah merupakan unsur tetap Ikhwan agar kita
memperoleh fard muslim sbg titik tolak perubahan
sbgmana yg ditunjukkan Rasulullah.

147
 Pada Imam Banna: tarbiyah sebegitu rupa
memerlukan suatu wasilah….iaitu –
 -USRAH. Jadi USRAH merupakan unsur tetap
tarbiah
 Ketua : naqib, Baiah Aqabah 2, Mus’ab bin Umair
 Usrah ialah batu bata,
 Tugas dan t/jawab mas’ul dan mutarabb
 Perlu kesabaran dan tarbiah yg panjang dalam satu
naungan tarbawi
 Perlu manhaj yg betul, ketekunan amal, akhlak
mantap

148
Usrah

 Rukun Usrah :
 Taaruf : Saling kenal mengenal
 Tafahum: muhasabah diri, nasihat
menasihati. Mas’ul berperanan
 Takaful : saling bantu membantu, pikul
masalah bersama

149
‫‪Unsur Tetap Kelima‬‬

‫رسالة التعليم و األصول العشرون‬


‫و رسالة العقائد‪....‬أساس لتعلمنا‬

‫‪150‬‬
Risalah Ta’lim, Usul 20 & Risalah ‘Aqaid ialah
asas & sumber pembelajaran kita

 Jamaah mestilah punyai satu


mekanisme kefahaman yg mampu
menyatukan semua org. Ketiga2 risalah
ini disusun bertujuan utk memberikan
asas kefahaman yg betul juga
membentuk kesatuan saf indvidu dlm
jamaah

151
Risalah Ta’lim :
 Unsur tetap jamaah khasnya Usul 20- ini
membezakan jamaah ikhwan dr yg lain.,
beriltizam,berdakwah kpdnya
 10 rukun ijtihad peribadi, boleh ditambah, tidak boleh
dikurangkan.

152
 Rukun Bai’ah :
 Faham-meyakini bhw fikrah kita berintipatikan Islam
 Ikhlas –niat hanya Allah
 Amal-buah kpd ilmu dan ikhlas
 Jihad-kefardhuan yg berterusan
 Tadhiah-membelanjakan harta,nyawa& kehidupan utk
matlamat
 Taat-patuh& laksana arahan waktu susah, senang,suka
dan terpaksa
 Thabat-tidak berhenti dr menjadi akh amil yg berjhad
 Tajarrud – menjernihkan fikrah dr sebarang pengaruh
ideologi atau tokoh
 Ukhuwwah- mengikat hati dgn ikatan aqidah
 Thiqqah-sejahtera hati yg mendalam terhadap
keupayaan pemimpin
153
Usul 20

 Rukun Faham : Usul 20- unsur tetap


dakwah. Membantu membina
kefahaman yg sahih.
 Garis panduan utk memahami Islam,
bukan asas kpd Islam sendiri krn asas
Islam dua sahaja : Qur’an dan Sunnah

154
 Bab yg dibahas dlm usul 20:
 Islam sbg nizam/ ideologi
 Berpegang dgn sumber asli(mujtahid)

 Konsep asas dlm siasah syariah

 Akidah dan bid’ah

 Hubungan wahyu dan ilmu

 Batas2 iman dan kufur

 Isu ijtihad dan taklid

155
 Ciri2 menonjol dlm pembentukan usul 20:
 Syumul (semua aspek kehidupan)
 Jelas (terperinci meliputi berbagai aspek& dimensi)
dan Fasih(tidak b’tolak- ansur dlm p’kara prinsip)
 Sederhana, tidak ta’asub
 Mantap dan kukuh (rusukh)
 Syumukh (akli dan ruhi)
 Fleksibel (iltizam wa ijtihad)
 Positif (tidak pasif t’hadap p’kara baru)
 Jamiah (berpendirian terbuka dgn semua golongan
selama ia masih dlm ruangan syarak)

156
 Tidak bermaksud membataskan pembacaan
dan sumber pengetahuan pd risalah2 ini shj.
 Rangka asas pd kefahaman yg dipegang
jamaah
 Bila rangka asas dah jelas, boleh tambah
pengetahuan dari mana2 sumber
 Tidak memahami rangka asas sebabkan
kekeliruan

157
Risalah ‘Aqaid :
 Pembahagian Akidah Islam : 4 pokok
 Ilahiat –meliputi perbahasan masalah2 yg berhubung
dgn sifat2,nama2 dan af’al Allah,dan tentang sesuatu yg
harus dipercayai oleh seorang hamba terhadap
tuhannya
 Nubuwwat –meliputi pembahasan masalah yg
berhubungan dgn sifat2 dan tujuan nabi2 diutus, dan
keperluan risalah yg mrk sampaikan. Juga perbahasan
ttg sesuatu yg berhubungan dgn para wali,mu’jizat,
karamah dan kitab Samawi
 Rohaniah – membicarakan tentang alam bukan
material, spt malaikat, jin dan roh
 Sam’iyah – yg b’hubungan dgn kehidupan di alam
barzakh di alam akhirat. Spt keadaan kubur, tanda hari
kiamat, kebangkitan ,alam mahsyar, hari perhitungan
dan pembalasan

158
Unsur Tetap Keenam:

Syumul dan umum ialah asas


fahaman kita yang menyeluruh

159
 Di zaman al-Banna,golongan yang benar-benar
memahami kesyumulan Islam sgt sedikit,kebanyakan
manusia ketika itu menganggap:
 Berpegang dengan agama merupakan taassub
 Agama hanya sesuai dilaksanakan pada zaman ia
diturunkan sahaja
 Agama adalah urusan peribadi yang tiada kena-
mengena dengan urusan kehidupan yang lain

160
 Oleh itu Ikhwan Muslimin mengajak agar kembali pada
kesyumulan Islam:
 Percaya bhw segala hukum serta perundangan Islam
menyeluruh,mengatur kehidupan manusia dunia dan
akhirat.mereka yang menyangka Islam hanya dari
aspek ibadah dan ruhi sahaja silap kerana Islam adalah
aqidah dan ibadah,tanah air dan bangsa….
 Percaya bahawa segala intipati Islam terkandung
dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah
 Percaya Islam sebagai agama yang mengatur semua
aspek kehidupan setiap bangsa di setiap zaman,Ia
meletakkan kaedah umum,serta menunjukkan cara2
amali untuk melaksanakannya

161
 Ikhwan Muslimin berusaha untuk:-
 Membebaskan aqidah dari jumud dan
kabur,memfokuskan pada kesannya dalam
pembinaan syakhsiah,insan, alam semesta
dan kehidupan
 Membebaskan aqal dari sangkaan bahawa
Islam adalah bahagian-bahagian yang
terpisah
 Memecahkan jumud yang membelenggu
aqal sehingga menutup pintu ijtihad

162
 Makna ibadah yang menyeluruh dibuktikan melalui ciri-ciri
dakwah berikut;
 Rabbani,sumbernya adalah wahyu dari Allah
 Wasatiah(kesederhanaan)
 Ijabiah (positif) pandangannya terhadap alam,insan dan
kehidupan
 Waqiiyah(realiti)komunikasi dgn individu dan masyarakat
 Akhlaqiyah pada matlamat dan cara
 Syumuliyah(menyeluruh) pada manhaj
 Alamiyah
 Syuriah(menggunakan sistem syura)
 Jihadiyah
 Salafiyah

163
Sebelum kita sambung…

Cek dulu sesi dulu !

164
Kerja dulu

 Hafalan hadis
 Tajuk-tajuk perbincangan dulu
 Beza dakwah, tarbiyyah dan tanzim
 Apa contoh thawabit dalam dakwah,
tarbiyyah dan tanzim
 Masalah banyaknya jamaah disesuatu
tempat (harus?/ sikap?)
 Masalah-masalah dalam erti dan
perlaksanaan tarbiyyah.

165
Kenapa fenomena ini?

 Ramai yang ingin ‘intisab’ kepada IM.


Kenapa?
 Ramai yang mengaku mrk ‘lebih IM’.
Kenapa?
 Ramai yang ingin menyatakan baik
hubungan dengan pimpinan IM
 Menjadikan tokoh IM sebagai alat
menarik thiqah mad’u

166
Persoalan mini bengkel

 Sampai bila nak tarbiyyah dan tarbiyyah


individu?
 Kenapa tak buat serentak? – pembinaan
masyarakat, pembinaan negara dll.
 IM hingga kini – selepas 80 tahun – tidak
berjaya. Komen? Kesimpulan : jalan
tarbiyyah bukan jalan efisien. Komen..?

167
‫‪Hadis hafalan # 1‬‬

‫أنه صلى هللا عليه وسلم لما قدم ألمدينة مر بقوم يلقحون‬
‫نخال فقال لو لم تفعلوأ كان لصلح‪ ،‬قتركوأ ‪ ،‬فخرج‬
‫شيصا ‪ ،‬فقال ‪:‬‬

‫أنتم أعلم بامر دنياكم‬


‫روأه مسلم‬

‫‪168‬‬
‫‪Hafalan hadis # 2‬‬

‫ال يجمع هللا هذه أالمة على ألضاللة أبدأ‪،‬‬

‫ويد هللا على ألجماعة فمن شذ شذ‬


‫في ألنار‬
‫(ألحاكم و ألترمذى)‬

‫‪169‬‬
‫‪Hafalan hadis # 3‬‬

‫َف َع َل ْي َك ب ْال َج َم َاعة ‪َ ،‬فا َّن َما َي ْا ُكلُ‬


‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ألذ ْئ ُب ْأل َقاص َيةَ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫(ألحاكم)‬

‫‪170‬‬
‫)‪Tadabbur 48:8-18 (1‬‬
‫اَّلل َو َر ُسو ِل ِه َو ُت َعز ُروهُ‬
‫اك َش ِاهدأ َو ُم َب ِشرأ َو َن ِذيرأ (‪ِ )8‬ل ُت ْؤ ِم ُنوأ ب َِّ‬ ‫أ َّنا َأ ْر َس ْل َن َ‬
‫ِ‬ ‫َّ ِ‬ ‫ِ‬
‫َو ُت َو ِق ُرو ُه َو ُت َسب ُح ُوه ُب ْك َرة َو َأ ِصيال (‪ )9‬أ َّن أل ِذ َين ُي َباي ُع َون َك أ َّن َما ُي َباي ُعونَ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫أَّلل َف ْو َق َأ ْي ِديه ْم َف َم ْن َن َك َث َفا َّن َما َي ْن ُك ُث َع َلى َن ْف ِس ِه َو َم ْن َأ ْو َفى ِبماَ‬ ‫أَّلل َي ُد َِّ‬‫َّ َ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ون ِمنَ‬ ‫أَّلل َف َس ُي ْؤ ِت ِيه َأ ْجرأ َع ِظيما (‪َ )10‬س َي ُق ُول َل َك ْأل ُم َخ َّل ُف َ‬ ‫َع َاه َد َع َل ْي ُه َّ َ‬
‫ون ِب َا ْل ِس َن ِت ِه ْم َما َل ْيسَ‬
‫اس َت ْغ ِف ْر َل َنا َي ُق ُول َ‬ ‫أب َش َغ َل ْت َنا َأ ْم َو ُأل َنا َو َأ ْه ُل َونا َف ْ‬ ‫ْ َأالعرْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِفي ُق ُلوبه ْم ُق ْل َف َم ْن َي ْم ِل ُك َل ُك ْم ِم َن َِّ‬
‫أَّلل َش ْيًئ أ ْن َأ َر َأد ب ُك ْم َض ًّرأ َأ ْو َأ َرأدَ‬
‫ِ‬ ‫َ ُ َِ‬ ‫ِِ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫ِبكم نفعا بل كان أَّلل ِبما تعملون خ ِبيرأ (‪)11‬‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬

‫‪171‬‬
‫)‪Tadabbur 48:8-18 (2‬‬
‫ون أ َلى َأ ْه ِليه ْم َأ َبدأ َو ُزي َن َذ ِلكَ‬ ‫َب ْل َظ َن ْن ُت ْم َأ ْن َل ْن َي ْن َق ِل َب َّألر ُسو ُل َو ْأل ُم ْؤ ِم ُن َ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ألس ْو ِء َو ُك ْن ُت ْم َق ْوما ُبورأ (‪َ )12‬و َم ْن َل ْم ُي ْؤ ِمنْ‬ ‫ِفي ُق ُلو ِب ُك ْم َو َظ َن ْن ُت ْم َظ َّن َّ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َر ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ‬
‫أت‬‫اَّلل و سو ِل ِه ف ِانا أعتدنا ِللك ِاف ِرين س ِعيرأ (‪ )13‬و ِ َِّلل ملك ألسماو ِ‬ ‫ِب ِ‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬
‫ض يغ ِفر ِلمن يشاء ويع ِذب من يشاء وكان أَّلل غفورأ ر ِحيما‬ ‫ِ‬ ‫وأالر‬
‫ون أ َذأ ْأن َط َل ْق ُت ْم أ َلى َم َغا ِن َم ل َت ْا ُخ ُذ َوها َذ ُروناَ‬ ‫َ‬ ‫(‪َ )14‬س َي ُق ُول ْأل ُم َخ َّلفُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫أَّلل ُق ْل َل ْن َت َّتب ُع َونا َك َذ ِل ُك ْم َق َال َّأَّللُ‬ ‫ون َأ ْن ُي َب ِد ُلوأ َك َال َم َِّ‬ ‫َن َّتب ْع ُك ْم ُير ُيد َ‬
‫ِ‬
‫ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬
‫ِمن قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوأ ال يفقهون ِأال ق ِليال (‪)15‬‬

‫‪172‬‬
‫)‪Tadabbur 48:8-18 (3‬‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ‬
‫أب ستدعون ِألى قو ٍم أو ِلي با ٍس ش ِد ٍيد‬ ‫‪ ‬قل ِللمخل ِفين ِمن أالعر ِ‬
‫أَّلل َأ ْجرأ َح َسنا َوأ ْن َت َت َو َّلوأْ‬ ‫ون َفا ْن ُت ِط ُيعوأ ُي ْؤ ِت ُك ُم َّ ُ‬ ‫ُت َقا ِت ُل َون ُه ْم َأ ْو ُي ْس ِل ُم َ‬
‫َ ْ َِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ َّ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫كما توليتم ِمن قبل يع ِذبكم عذأبا أ ِليما (‪ )16‬ليس على أالعمى حرج‬‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬
‫أَّلل َو َر ُس َولهُ‬ ‫َو َال َع َلى ْ َأال ْع َرج َح َرج َو َال َع َلى ْأل َمريض َح َرج َو َم ْن ُي ِطع َّ َ‬
‫ِ‬ ‫ِْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬
‫ات تج ِري ِمن تح ِتها أالنهار ومن يتول يع ِذبه عذأبا أ ِليما‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬
‫ن‬ ‫ج‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫ُ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ُي ْ‬
‫د‬
‫ٍ‬ ‫ِ‬
‫ألش َج َر ِة َف َع ِل َم ماَ‬ ‫ين أ ْذ ُي َباي ُع َون َك َت ْح َت َّ‬ ‫أَّلل َعن ْأل ُم ْؤ ِم ِن َ‬ ‫(‪َ )17‬ل َق ْد َر ِض َي َّ ُ‬
‫ِ ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ِفي قلو ِب ِهم فانزل ألس ِكينة علي ِهم وأثابهم فتحا ق ِريبا (‪)18‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬

‫‪173‬‬
‫‪Hadis huzaifah‬‬
‫ّللا ‪-‬صلى هللا‬ ‫سو َل َّ ِ‬ ‫ون َر ُ‬ ‫سأَلُ َ‬ ‫اس يَ ْ‬ ‫ان يَقُو ُل ‪ :‬كَا َن النَّ ُ‬ ‫س ِم َع ُح َذ ْيفَةَ ْب َن ا ْليَ َم ِ‬ ‫أَنَّهُ َ‬ ‫‪‬‬
‫ش ِر َم َخافَةَ أَ ْن يُد ِْر َكنِى فَقُ ْلتُ ‪ :‬يَا‬ ‫سأَلُهُ ع َِن ال َّ‬ ‫عليه وسلم‪ -‬ع َِن ا ْل َخ ْي ِر َو ُك ْنتُ أَ ْ‬
‫ّللاُ ِب َه َذا ا ْل َخ ْي ِر فَ َه ْل بَ ْع َد َه َذا ا ْل َخ ْي ِر‬ ‫ّللا ِإنَّا ُكنَّا فِى َجا ِه ِليَّ ٍة َوش ٍَر فَ َجا َءنَا َّ‬ ‫سو َل َّ ِ‬ ‫َر ُ‬
‫ِم ْن ش ٍَر؟ قَا َل ‪ «:‬نَعَ ْم »‪ .‬قَا َل ‪ :‬فَ َه ْل بَ ْع َد َذ ِل َك الش َِّر ِم ْن َخ ْي ٍر؟ قَا َل ‪ «:‬نَعَ ْم َو ِفي ِه‬
‫ف ِم ْن ُه ْم َوت ُ ْن ِك ُر‬ ‫ون ِبغَ ْي ِر َه ْد ِيى تَ ْع ِر ُ‬ ‫َد َخ ٌن »‪ .‬فَقُ ْلتُ ‪َ :‬و َما َد َخنُهُ؟ قَا َل ‪ «:‬قَ ْو ٌم يَ ْه ُد َ‬
‫ب َج َهنَّ َم َم ْن‬ ‫علَى أَ ْب َوا ِ‬ ‫»‪ .‬قُ ْلتُ ‪َ :‬ه ْل بَ ْع َد َذ ِل َك ا ْل َخ ْي ِر ِم ْن ش ٍَر؟ قَا َل ‪ «:‬نَعَ ْم ُدعَاةٌ َ‬
‫ّللا ِص ْف ُه ْم لَنَا‪ .‬قَا َل ‪ُ «:‬ه ْم ِم ْن‬ ‫سو َل َّ ِ‬ ‫أ َ َجابَ ُه ْم ِإلَ ْي َها قَ َذفُوهُ فِي َها »‪ .‬قُ ْلتُ ‪ :‬يَا َر ُ‬
‫سنَ ِتنَا »‪ .‬قُ ْلتُ ‪ :‬فَ َما تَأ ْ ُم ُر ِنى ِإ ْن أَد َْر َك ِنى َذ ِل َك؟ قَا َل ‪ «:‬تَ ْل َز ُم‬ ‫ون ِبأ َ ْل ِ‬‫ِج ْل َد ِتنَا َويَت َ َكلَّ ُم َ‬
‫ين َو ِإ َما َم ُه ْم »‪ .‬قُ ْلتُ ‪ :‬فَ ِإ ْن لَ ْم تَك ُْن َج َماعَةٌ َوالَ ِإ َما ٌم؟ قَا َل ‪«:‬‬ ‫س ِل ِم َ‬ ‫َج َماعَةَ ا ْل ُم ْ‬
‫ش َج َر ٍة َحتَّى يُد ِْر َك َك ا ْل َم ْوتُ َوأَ ْنتَ‬ ‫ص ِل َ‬ ‫ض ِبأ َ ْ‬ ‫ق ُكلَّ َها َولَ ْو أ َ ْن تَعَ َّ‬ ‫فَا ْعت َ ِز ْل ِت ْل َك ا ْل ِف َر َ‬
‫ع َّم ٍار فِى َحدِيثِ ِه ‪ِ :‬ص ْف ُه ْم لَنَا‪ .‬قَا َل ‪ُ «:‬ه ْم ِم ْن َك َذا َويَتَ َكلَّ ُم َ‬
‫ون‬ ‫َك َذ ِل َك »‪ .‬قَا َل أَبُو َ‬
‫ص ِحيحِ‬ ‫سلَ ٌم ِفى ال َّ‬ ‫ى َو ُم ْ‬ ‫س ِل ٍم‪َ .‬ر َوا ُه ا ْلبُ َخ ِار ُّ‬ ‫ث ا ْل َو ِلي ِد ْب ِن ُم ْ‬
‫ظ َحدِي ِ‬ ‫سنَ ِتنَا »‪ .‬لَ ْف ُ‬ ‫ِبأ َ ْل ِ‬
‫ع َْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ا ْل ُمثَنَّى ع َِن ا ْل َو ِلي ِد ْب ِن ُم ْ‬
‫س ِل ٍم‪.‬‬

‫‪174‬‬