Anda di halaman 1dari 21

Chrylmix Tanis

Mohd Hafiz Bin Yatin


Metodologi Sumber Sejarah

*Bermaksud:
-Metodologi berasal dari kata Yunani
“metodos”, terdiri dari dua suku kata iaitu
“metha” yang bererti melalui atau melewati
dan “hodos” yang bererti jalan atau cara.
Dalam erti kata lain - ilmu atau kajian yang
membahas tentang kerangka-kerangka
pemikiran (frameworks) tentang konsep-
konsep, cara atau prosedur, yang maksudnya
adalah untuk menganalisis tentang prinsip-
prinsip atau prosedur yang akan menuntun,
mengarahkan dalam penyelidikan dan
penyusunan suatu bidang ilmu.
Tafsiran Sumber Sejarah

*Bermaksud:
-keterangan,ulasan dan penjelasan
terhadap peristiwa atau kejadian yang
pernah berlaku.
TAFSIRAN
SEJARAH

Peristiwa yang pernah berlaku

Bukti Masih Ada / Wujud

Dibuat berdasarkan apa yang


telah tersurat (tertulis)
Penerangan sejarah dibuat berdasarkan
sumber sejarah yang masih kekal

Proses penyelidikan mesti kritis


(kritis – bersifat mengkritik)

Kebenaran boleh dipertahankan dalam


suatu tempoh masa tertentu
Pentafsir itu sendiri
faham akan apa
yang ditafsirnya dan Tafsir dan
dia sendiri yang analisis hasil
menjalankan kajian kajian dengan
tersebut secara jujur
kritis dan sistematik
• Berlaku bila ahli sejarah menumpukan
perhatian kpd perkataan-perkataan yg
terdapat dlm sesuatu dokumen secara
individu/berkumpulan.

• Dalam hal ini,beberapa perkara diambil


perhatian oleh ahli sejarah iaitu
melihat sesuatu sumber itu dari sudut
gaya bahasa, perbendaharaan
kata,tatabahasa dan terjemahan.
Gaya Bahasa
melihat makna perkataan dan cara penulisan
mengikut zaman

Perbendaharaan Kata
maksud sesuatu perkataan
(kadangkala maksud perkataan berbeza
mengikut zaman)
Tatabahasa
memahami konsep sintaksis ayat dalam
sesuatu dokumen.

Terjemahan
menterjemah sesuatu karya asal ke
dalam Bahasa lain.
Menjelaskan tujuan penulis dalam penulisan
sejarah dan sebarang pembacaan secara
spesifik yg digunakan.

Biasanya berasaskan Dua pertimbangan :


1.Tujuan Menulis Sejarah
2. Bentuk Pembacaan Yang Tepat

Kedua-dua perkembangan sangat penting


kerana perbezaan maklumat ataupun sumber
bercampur.
Proses melihat pelbagai bahagian sumber
mengikut kaedah yang betul.

Ahli sej melihat proses kesinambungan/


kepentingan antara dokumen ke satu dokumen.

Menterjemahkan dokumen itu mengikut sudut


pandangan pengkaji—tafsiran.

Penyambungan idea utama diperolehi drp


pembacaan yg luas.
Melihat kpd pemikiran/karakter penulis
dipengaruhi persekitaran,fizikal,sosial dan
intelektual.
-proses bagaimana ahli sej mentafsir dokumen.

-ahli sej boleh mengesan pengaruh pemikiran


dan fizikal berdasarkan kerja penulis terhadap
kerja yg dilakukan.

-menjurus kepada idea emosi.


Digunakan utk memahami makna sumber dan
dokumen dgn mengaplikasikan satu atau lebih
drp 3 metod di atas ,kita boleh menentukan
secara terus makna /signifikan data-data yg
terdapat dlm sumber dan dokumen.
Menilai fakta secara individu/berkumpulan utk
jelaskan sebab dan akibat peristiwa

Menterjemahkan fakta dgn tepat

Ahli sejarah yang baik perlu berjaya


terjemahkan fakta

---tiada tafsiran tiada sejarah


Kritikan Sumber Sejarah

*Bermaksud:
Kritikan Luaran Kritikan Dalaman
satu proses menentukan ketepatan atau
kerasionalan tentang sesuatu isi kandungan
sesuatu sumber sejarah.
Sebab Kritikan Sumber Dibuat:

1. Memastikan sumber itu adalah


benar.Jika tidak,fakta sejarah yang
bakal dikemukakan kelak
berkemungkinan besar akan ditolak
dan dipertikai.
2. Memastikan sejarah itu akan ditafsir
secara objektif.
3. Mencari sumber yang relevan dengan
skop dan ruang lingkup kajian.