Anda di halaman 1dari 10

KASIH SAYANG

Kaunseling dalam
Perspektif Islam
Konstruk
• Taaruf

• Makrifatul Naf´s

• Takholi

• Tahalli

• Muhasabah

• Saadah
Taaruf
• Bina kejelekitan bersama pelajar
Nama Aktiviti : Ice Breaking (Taaruf)
• “Falsafah : Jangan pernah Tempoh Masa: 45 Minit
berputus ada jika menghadapi Bahan : LCD
kesulitan dan kesusahan, kerana
Kaedah Penyampaian : Permainan
setiap titis air hujan yang jernih
berasal daripada awan yang Objektif :
gelap.” Memberi ruang kepada peserta untuk
mengenali di antara satu sama lain.
Mengeratkan silaturrahim di antara
peserta dengan peserta yang lain.
Memberi keyakinan kepada peserta
untuk berani bersuara di hadapan
khalayak ramai.
Makrifatul Naf´s
• Mengenali apa itu kasih sayang • Nama Aktiviti : Potret Keluarga (Makrifatul
Naf´s)
• Dengan siapa perlu berkasih sayang
• Tempoh Masa : 1 Jam
• Bentuk-bentuk kasih sayang
• Bahan : Kertas A4, Alat Tulis
• Kenapa kurangnya kasih sayang
• Kaedah Penyampaian : Perbincangan
• “Keluargaku, Syurgaku”
• Objektif :

• a) Untuk melihat sejauhmana hubungan


antara pelajar dengan ahli keluarganya.

• b) Untuk mengetahui punca berlakunya


perpecahan yang timbul dalam keluarga.
Takholi
• Tidak menghormati ibu bapa
• Tidak rapat dengan keluarga • Nama aktiviti : Pahit ke Manis?? (Takholi)

• Anti sosial • Tempoh masa : 1 jam

• Tidak bergaul bersama keluarga • Bahan : Slide

• Terjebak dengan kegiatan sosial • Kaedah penyampaian : Pembentangan

• Mementingkan orang lain • Objektif :


berbanding keluarga
• Untuk memberi pendedahan tentang isu
• “Kasih sayang dipupuk bermula semasa yang berlaku disebabkan oleh
dari rumah” kekurang kasih sayang keluarga
• Untuk memberi kesedaran tentang
pentingnya kasih sayang dalam keluarga.
Tahalli
• Bagaimanakah cara hendak
menyemaikan kasih sayang
• Nama Aktiviti : Beginilah Rasanya Sayang
• Bagaimana hendak mengeratkan (Tahalli)
hubungan silaturrahim
• Tempoh Masa : 1 Jam 15 Minit
• “Sifat mazmumah boleh dipupuk
dengan adanya kasih sayang yang • Bahan : Kertas A4, Sampul
tiada tandingannya”
• Kaedah Penyampaian : Perbincangan
• Objektif :
• Untuk melihat sejauhmana pemahaman
pelajar mengenai sifat mazmumah dalam
hubungan kekeluargaan.
• Untuk memberikan pendedahan kepada
pelajar cara yang boleh dilakukan untuk
dapat memupuk kasih sayang
Muhasabah
• Perancangan di masa hadapan
• “Kasih sayang akan menjadi lebih • Nama Aktiviti : Arca Keluarga (Muhasabah)
indah sekiranya disemai dengan
penuh penghargaan dan menjadi • Tempoh Masa : 45 Minit
kenangan yang paling terindah.”
• Bahan :Tiada
• Kaedah Penyampaian :Perbincangan
• Objektif modul :
• Melihat sejauhmana kefahaman peserta
mengenai modul yang telah dijalankan sebelum
ini.
• Memberi keyakinan kepada peserta untuk
menunjukkan kasih sayang tanpa ada rasa malu
di dalam diri.
• Melihat sejauh mana penerimaan mereka
terhadap ahli kumpulan masing-masing
Saadah
• Refleksi • Membuat surat kepada keluarga

• Memilih beberapa pelajar untuk


memberikan refleksi

• Masa : 30 minit
Makrifatul Naf´s
• First bullet point here

• Second bullet point here Class Group A Group B

• Third bullet point here Class 1 82 95

Class 2 76 88

Class 3 84 90
Sekian terima
kasih