Anda di halaman 1dari 9

Sains, teknologi dan

masyarakat
Dapat mempelajari :

Kesan perubahan teknologi terhadap
kehidupan manusia
Bagaimana ilmu pengetahuan sains yang
luas dapat mempengaruh kehidupan
manusia
Perubahan ekonomi global


Perkaitan Global

Dapat mempelajari :
Isu-isu globalikasi yang berlaku di dunia ini
Negara-negara yang mengalami kemiskinan,
peperangan, penyakit, kebuluran
Kesan hubungan antara negara

Amalan baik Sivik

Dapat mempelajari :
Kepentingan amalan-amalan sivik/moral
Matlamat kemasyarakatan
Cara menerapkan diri dalam masyarakat
Amalan sopan santun