Anda di halaman 1dari 10

4.

Pembangunan Individu & Identiti


• Kanak-kanak dapat mengembangkan identiti
peribadi mereka dalam konteks keluarga, rakan
sebaya, sekolah, dan masyarakat.
• Kanak-kanak sedar akan proses pembelajaran,
pertumbuhan, dan interaksi pada setiap tahap
pengalaman mereka sendiri di sekolah.
JANGKAAN PEMBELAJARAN YANG
DIHARAPKAN KE ATAS KANAK-KANAK

• Hasilnya pembangunan identiti kanak-kanak


boleh diperhatikan dari aspek :
• Pergaulan yang baik dan mesra antara kanak-
kanak
• Perhubungan yang erat dengan pendidik dan
kanak-kanak
• Tingkah laku berinteraksi (bahasa dan gaya)
• Unsur-unsur kebudayaan seperti pakaian,
sikap dan ketegasan bertindak, kebolehan
bertanggungjawab dan bekerjasama.
5 . Individu, Kelompok dan Institusi

• Berkaitan dengan interaksi antara individu,


kelompok, dan institusi yang memainkan
peranan penting dalam kehidupan dan
memainkan pelbagai peranan penting dalam
mensosialisasikan individu dan memenuhi
keperluan mereka.
JANGKAAN PEMBELAJARAN YANG
DIHARAPKAN KE ATAS KANAK-KANAK

• Kanak-kanak dapat kesempatan untuk mengetahui


pelbagai agensi yang mempengaruhi kehidupan dan
pemikiran mereka.
• Kanak-kanak dapat mengenal pasti peranan mereka
dalam situasi tertentu apabila berinteraksi antara satu
sama lain.
• Menerapkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama,
bertoleransi semasa menjalankan aktiviti dalam
sekumpulan
• Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan
harmoni dengan orang lain.
• Mereka mengalas tanggungjawab bersama
serta menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
• Mereka memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif menjadikan mereka
pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik.
6. Kuasa, Autoriti dan Kawalan
• Mengenai kaedah manusia berinteraksi dan
perubahan struktur kuasa dan pemerintahan.
• Pengetahuan mengenai fungsi perkembangan
struktur dalam masyarakat.
JANGKAAN PEMBELAJARAN YANG
DIHARAPKAN KE ATAS KANAK-KANAK

• Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan


dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
kehidupan harian kanak-kanak.
• Mempamerkan kasih sayang, sokongan dan rasa hormat
terhadap negara.
• Memupuk semangat patriotik dalam kalangan kanak-kanak
melalui semua mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan
khidmat masyarakat.
• Melahirkan kanak-kanak yang mempunyai semangat
cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.
7. Kepenggunaan, Pengeluaran dan
Pengagihan

• Ilmu pengetahuan tentang bagaimana


menguruskan pengeluaran, pengedaran, dan
pengagihan barang dan perkhidmatan.
JANGKAAN PEMBELAJARAN YANG
DIHARAPKAN KE ATAS KANAK-KANAK

• Menerapkan ciri-ciri keusahawan yang mampu


memupuk sikap rajin, jujur, minda kreatif dan inovatif
untuk memacu idea ke pasaran.
• Membentuk kanak-kanak menjadi seorang pengguna
yang bijak mengikut keperluan mereka.
• Membentuk kanak-kanak yang mampu mengawal
dalam pengurusan kewangan sendiri.
• Sikap berjimat cermat diterapkan dalam PdP agar
menjadi satu budaya dalam kalangan murid