Anda di halaman 1dari 14

KETAATAN MALAIKAT

STARRING:
HARITH SHURAIM FAISAL
MAKSUD BERIMAN KEPADA MALAIKAT

• Beriman kepada Malaikat bermaksud yakin bahawa Malaikat merupakan makhluk Allah
yang dijadikan daripada cahaya.Mereka sentiasa mentaati perintah Allah dan tidak pernah
melanggar larangannya.
DALIL NAKLI KEWAJIBAN BERIMAN
KEPADA MALAIKAT
1-Firman Allah:

‫اّلل َو ْاليَ ْو ِم‬


ِ َّ ‫ب َولَ ِك َّن ْال ِب َّر َم ْن آ َم َن ِب‬
ِ ‫ق َو ْال َم ْغ ِر‬
ِ ‫ْس ْال ِب َّر أ َ ْن ت ُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم ِقبَ َل ْال َم ْش ِر‬
َ ‫لَي‬
ِ ‫اآلخ ِر َو ْال َمال ِئ َك ِة َو ْال ِكتَا‬
‫ب‬ ِ surah Al-Baqarah, 2:ayat 177

Maksud:
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi
sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian,
malaikat-malaikat dan kitab-kitab.
2-Sabda Rasuluallah yang diriwayatkan oleh Umar Bin Al-Khatab ketika baginda ditanya oleh
Malaikat Jibrail tentang iman:

.‫وتُؤْ ِم َن ِب ْالقَ َد ِر َخي ِْر ِه َوش َِر ِه ْر‬،


َ ‫و ْاليَ ْو ِم ْاْل َ ِخ ِر‬،
َ ‫س ِل ِه‬ َ ‫و ُكت ُ ِب ِه‬،
ُ ‫و ُر‬، َ ‫و َمالَ ِء َكتِ ِه‬، ِ َّ ‫أ َ ْن تُؤْ ِم ُن ِب‬
َ ‫اَّللا‬
Maksud:
Hendaklah kamu beriman kepada Allah, Malaikat,Kitab,Para Rasul dan Hari Akhirat dan
beriman dengan Allah yang baik dan yang buruk.
Nama dan tugas Malaikat

Jibrail Mikail Israfil


• Menyampaikan wahyu kepada • Mengurus rezeki • Meniup Sangkakala
para Rasul • Menurunkan hujan
• Menumbuhkan tanaman
Izrail Rakib Atid
• Mencabut nyawa makhluk • Mencatat amalan baik • Mencatat amalan jahat
yang bernyawa manusia manusia
Munkar&Nakir Ridhuan Malik
• Menyoal orang yang telah • Menjaga Syurga • Menjaga neraka
meninggal dunia
TUGAS LAIN MALAIKAT

• Menanggung syarak
• Mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang islam yang taat
• Bertasbih kepada Allah
• Menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu
• Membisikkan kebaikan ke hati manusia
PERBEZAAN ANTARA MALAIKAT DENGAN
MANUSIA
Malaikat Aspek Manusia
• Dicipta daripada cahaya • Dicipta daripada tanah dan
air mani
• Tidak berjantina
• Berjantina
• Memiliki sayap
Fizikal • Tanpa sayap
Malaikat Aspek Manusia
• Tidak bernafsu • Bernafsu

• Tidak makan dan minum • Makan dan minum

• Tidak mati hingga hari kiamat


Sifat • Mati
Malaikat Aspek Manusia
• Sentiasa taat • Ada taat dan ada yang ingkar
kepada perintah Allah
• Menjalankan tanggungjawab
tanpa balasan pahala • Mendapat pahala dan dosa
Tanggungjawab bagi setiap tindakan
HIKMAH BERIMAN KEPADA MALAIKAT

• Meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyedari kehebatannya menciptakan Malaikat

• Menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyak amal soleh kerana yakin bahawa Malaikat
mencatat segala amalan baik.

• Menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan kerana yakin bahawa dihisab pada hari kiamat

• Menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan yang dilakukan akan dicatat oleh
Malaikat

• Membentuk peribadi muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah dan meninggalkan
larangannya.
‫فهمت؟‬