Anda di halaman 1dari 5

1.

1 SURAT PEKELILING / BERKAITAN

1.2 JAWATANKUASA PBS / CARTA


ORGANISASI INDUK

1.3 TAKWIM / JADUAL PENGOPERASIAN

1.4 CARTA GANTT

1.5 MINIT MESYUARAT

1.6 INSTRUMEN / BORANG BERKAITAN

1.7 BUKU INFORMASI PBS


1.8 BUKU PANDUAN PENGURUSAN PBS
1.9 BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PS
1.10 BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PAJSK
1.11 BUKU PANDUAN PELAKSANAAN Ppsi
1.12 BUKU PANDUAN PENJAMINAN KUALITI
1.13 BUKU SOALAN-SOALAN LAZIM PBS
2.1 SURAT PEKELILING / BERKAITAN

2.2 JAWATANKUASA PBS / CARTA


ORGANISASI

2.3 TAKWIM / JADUAL PENGOPERASIAN

2.4 CARTA GANTT

2.5 MINIT MESYUARAT

2.6 SURAT LANTIKAN PENTAKSIR (SEKOLAH)

2.7 INSTRUMEN / BORANG BERKAITAN

2.8 PPPM / DSKP (SOFTCOPY)

2.9 RUMUSAN PELAPORAN PENCAPAIAN MURID


(SUMATIF)

2.10 RUMUSAN PELAPORAN PERKEMBANGAN


MURID (FORMATIF)

2.11 JADUAL PENCERAPAN – SKPM STANDARD 4


3.1 SURAT PEKELILING / BERKAITAN

3.2 JAWATANKUASA PBS / CARTA


ORGANISASI

3.3 TAKWIM PEPERIKSAAN

3.4 CARTA GANTT

3.5 MINIT MESYUARAT

3.6 BORANG BERKAITAN

3.7 SENARAI NAMA CALON UPSR

3.8 BORANG PENDAFTARAN MANUAL CALON

3.9 SALINAN DOKUMEN PENGENALAN DIRI


CALON

3.10 GPS/GPMP TAHUN SEBELUM


• 4.1 SPI – PAJSK / SURAT BERKAITAN

• 4.2 JAWATANKUASA / CARTA ORGANISASI


PAJSK

• 4.3 TAKWIM

• 4.4 CARTA GANTT

• 4.5 MINIT MESYUARAT

• 4.6 BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PAJSK /


DOKUMEN RUJUKAN PAJSK

• 4.7 INSTRUMEN / BORANG-BORANG UJIAN BMI /


SEGAK

• 4.8 SKOR MURID


5.1 SPI – PPsi / SURAT BERKAITAN

5.2 JAWATANKUASA / CARTA ORGANISASI


PPsi

5.3 TAKWIM

5.4 CARTA GANTT

5.5 MINIT MESYUARAT

5.6 BUKU PANDUAN PELAKSANAAN Ppsi /


DOKUMEN RUJUKAN PPsi

5.7 BORANG-BORANG UJIAN

5.8 MAKLUMAT PELAJAR