Anda di halaman 1dari 15

LAPORAN TAHUNAN

PROGRAM PKPR
TAHUN 2017
Jumlah remaja hamil,bersalin,
IMS,ISR dan HIV/AIDS
No PUSKESMAS
Remaja Remaja Remaja dgn Remaja dgn Remaja dgn
Hamil bersalin IMS ISR HIV/AIDS
1 Meuraxa 0 0 0 2 0
2 Jaya Baru 0 0 0 0 0
3 Banda Raya 0 0 0 1 0
4 Baiturrahman 0 0 0 0 0
5 Batoh 0 0 0 0 0
6 Kuta Alam 0 0 13 9 0
7 Lampulo 0 0 0 0 0
8 Lampaseh 0 0 0 0 0
9 Kopelma D 0 3 0 0 0
10 Jeulingke 0 0 0 0 0
11 Ulee Kareng 2 0 0 0 0
12 Banda Aceh 2 3 13 12 0
Jumlah remaja yang hamil dan remaja yang bersalin
3.5

2.5

1.5

0.5

0 Meurax Jaya Banda Baiturr Kuta Lampul Lampas Kopel Jeulingk Ulee Banda
Batoh
a Baru Raya ahman Alam o eh ma Dar e Kareng Aceh
Remaja Hamil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Persalinan Remaja 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Jumlah Remaja yang Anemia
Remaja Anemia
35
30 29

25
20
15 14
10 Remaja Anemia
10
5 3 2
0 0 0 0 0 0 0
0
Jumlah Remaja yang terkena IMS
IMS
14
13 13
12

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Baitur Kopel Ulee
Meura Jaya Banda Kuta Lampu Lampa Jeuling Banda
rahma Batoh ma Karen
xa Baru Raya Alam lo seh ke Aceh
n Dar g
IMS 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
Jumlah Remaja yg terkena ISR
ISR
14

12

10

0
Kopel
Meura Jaya Banda Baiturr Kuta Lampul Lampa Jeuling Ulee Banda
Batoh ma
xa Baru Raya ahman Alam o seh ke Kareng Aceh
Dar
ISR 2 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 12
Jumlah Remaja dengan HIV dan
AIDS
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Meurax Jaya Banda Baiturr Kuta Lampul Lampas Kopel Jeulingk Ulee Banda
Batoh
a Baru Raya ahman Alam o eh ma Dar e Kareng Aceh
Lk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah remaja merokok, alkohol,
napza dan anemia
Remaja yang
No PUSKESMAS Remaja memakai Remaja memakai Remaja dgn
Merokok
Alkohol Napza Anemia

1 Meuraxa 36 0 0 0

2 Jaya Baru 1 0 0 0

3 Banda Raya 13 0 0 3

4 Baiturrahman 6 0 0 2

5 Batoh 6 0 0 0

6 Kuta Alam 79 0 35 0

7 Lampulo 20 0 0 0

8 Lampaseh 0 0 0 0

9 Kopelma D 37 0 0 10

10 Jeulingke 14 0 0 14

11 Ulee Kareng 7 0 0 0

12 Banda Aceh 219 0 35 29


Jumlah Remaja yang Merokok
Merokok
250

200

150

100

50

0
Baitur Kopel Ulee
Meur Jaya Banda Kuta Lamp Lamp Jeulin Banda
rahma Batoh ma Karen
axa Baru Raya Alam ulo aseh gke Aceh
n Dar g
Merokok 36 1 13 6 6 79 20 0 37 14 7 219
Jumlah Remaja yang memakai Alkohol
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Kopel
Meura Jaya Banda Baiturr Kuta Lampu Lampa Jeuling Ulee Banda
Batoh ma
xa Baru Raya ahman Alam lo seh ke Kareng Aceh
Dar
Merokok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remaja yang memakai Napza selain
Merokok dan Alkohol
Memakai Napza
40

35

30

25

20

15

10

0
Baitur Kopel Ulee
Meura Jaya Banda Kuta Lampu Lampa Jeuling Banda
rahma Batoh ma Karen
xa Baru Raya Alam lo seh ke Aceh
n Dar g
Memakai Napza 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
Remaja yang mendapatkan
yankes,tindakan medis,konseling dan
rujukan
Remaja mendapat pelyankes di
No PUSKESMAS Remaja mendapat tindk Medis/ Remaja yg dirujuk
PKM
Konseling
1 Meuraxa 161 279 0
2 Jaya Baru 229 434 0
3 Banda Raya 428 702 75
4 Baiturrahman 535 1452 105
5 Batoh 439 432 7
6 Kuta Alam 459 546 0
7 Lampulo 158 281 0
8 Lampaseh 181 327 17
9 Kopelma D 460 920 0
10 Jeulingke 187 374 0
11 Ulee Kareng 614 6594 56
12 Banda Aceh 3921 12341 260
Remaja yang mendapat Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
2500

2000

1500

1000

500

0
Meurax Jaya Banda Baiturr Kuta Lampul Lampas Kopel Jeulingk Ulee Banda
Batoh
a Baru Raya ahman Alam o eh ma Dar e Kareng Aceh
Lk 81 117 219 231 231 299 90 119 243 77 266 1973
Pr 80 112 209 304 208 230 68 62 217 110 348 1948
Jumlah Remaja yang mendapat Tindakan
Medis dan Konseling
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Baitur Kopel Ulee
Meura Jaya Banda Kuta Lampu Lampa Jeuling Banda
rahma Batoh ma Karen
xa Baru Raya Alam lo seh ke Aceh
n Dar g
Medis 120 217 349 490 359 359 129 181 460 187 599 3450
Konseling 159 217 353 962 73 187 152 146 460 187 5995 8891
Jumlah Remaja yang di Rujuk
300

250

200

150

100

50

0
Kopel
Meura Jaya Banda Baiturr Kuta Lampu Lampa Jeuling Ulee Banda
Batoh ma
xa Baru Raya ahman Alam lo seh ke Kareng Aceh
Dar
Rumah Sakit 0 0 75 105 7 0 0 17 0 0 56 260
Lain2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0