Anda di halaman 1dari 5

DISEDIAKAN OLEH :

HAZWAN BIN CHAN HENG AIK


BEATRICE SARIKA ANAK WARPAUL
Pada akhir Tingkatan 1, murid dapat:
1. Memahami semua aspek unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka.

2. Memperkembangkan daya pengamatan melalui pemerhatian dan aplikasi mudah


unsur seni melalui kajian terhadap sumber alam dan benda buatan manusia.

3. Memperkembangkan daya konsepsi visual secara kritis dan kreatif melalui pelbagai
media, bahan, dan teknik Seni Visual.

4. Menyampaikan maksud menerusi hasil Seni Visual dalam bidang tertentu.

5. Mendokumentasikan proses pembelajaran secara tersusun.

6. Menghasilkan kerja Seni Visual yang bermutu.

7. Menanam rasa bangga terhadap warisan Seni Visual tanah air dan menghargai karya
Seni Visual luar negara.

8. Memupuk rasa menghargai alam dan sumbernya.


Bil. Bidang/Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

1. Penghasilan Seni Meneroka pelbagai Unsur Seni a. peniruan


Visual dan Prinsip Rekaan dalam Asas
(imitation)
1.1 Asas Seni Reka Seni Reka.
b. penerokaan
a. Unsur Seni Aras 1 Aras 3 (termasuk
i. Menyatakan i. Menggunakan
b. i. Garisan penerokaan
wujudnya Asas
ii. Rupa
pelbagai Unsur
Seni Reka dalam dalam kawasan
iii. Bentuk menghasilkan kerja
iv. Jalinan Seni Seni
sekolah)
v. Ruang dalam alam dan Visual melalui c. kajian Unsur
vi. Warna objek aktiviti
Seni dan Prinsip
buatan mudah.
manusia. ii. Menggambarkan Rekaan
b. Prinsip
Rekaan Aras 2
jenis d. lukisan
dan fungsi
i. Harmoni i. Menyatakan
penggunaan e. catan
wujudnya
ii. Kontra Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka f. kolaj
iii. Penegasan dalam
alam dan objek
aktiviti Seni Visual.
g. portfolio
iv. Imbangan buatan
v. Irama dan
manusia. iii. Berkomunikasi (pilihan
ii. Menyatakan melalui
Pergerakan wujudnya
aktiviti Seni Visual.
berfokus)
vi. Kepelbagaian Prinsip Rekaan dalam
iv. Menyediakan h. apresiasi Seni
aktiviti Seni Visual.
vii. Kesatuan portfolio. Visual
1.2 Seni Halus Memahami proses penghasilan Murid
a. Lukisan Seni Visual dan berkomunikasi
dalam semua bidang Seni Halus
menghasilkan
b. Catan kerja Seni Visual
berkaitan:
c. Arca a. Idea dan proses berdasarkan
d. Cetakan i. mesej/kandungan idea dan proses
ii. pengwujudan idea
iii. olahan idea melalui:
b. Olahan karya a.
i. Asas Seni Reka mesej/kandunga
ii. media
iii. alat
n
Aras 1 b. pengwujudan
i. Menghasilkan lakaran idea
dalam proses c. olahan idea
penghasilan karya Seni
Halus. Lukisan dengan
Aras 2 pelbagai media
i. Mamahami perspektif dan dan teknik.
kadar banding dalam
membuat lakaran.
Alat dan media:
ii. Membuat kemasan hasil i. pensel
kerja. ii. pensel warna
Aras 3 iii. pen
i. Melukis dan
mengaplikasikan teknik iv. dakwat
pelukisan. (rendering) v. arang
ii. Mengolah Prinsip Rekaan vi. krayon
dengan memberi
perhatian kepada:
vii. pastel
􀁸 kadar banding viii. komputer
􀁸 hubungkaitan Teknik

Anda mungkin juga menyukai