Anda di halaman 1dari 9

Oleh:

KUNTJOJO
D3 Kebidanan Kediri, Poltekes Malang
2008
12/23/2018 Designed by Kuntjojo 1
12/23/2018 Designed by Kuntjojo 2
12/23/2018 Designed by Kuntjojo 3
12/23/2018 Designed by Kuntjojo 4
1. Masa neonatal merupakan masa paling singkat
(kurang lebih 14 hari)
2. Masa neonatal merupakan masa terjadinya
penyesuaian yang radikal.
3. Masa neonatal merupakan masa terhentinya
pertumbuhan (masa plateau)
4. Masa neonatal merupakan pendahuluan bagi
pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.
5. Masa neonatal merupakan masa yang beresiko
tinggi.

12/23/2018 Designed by Kuntjojo 5


 MACAM-MACAM PENYESUAIAN DIRI BAYI
NEONATAL
 Penyesuaian terhadap suhu udara
 Penyesuaian dalam hal bernafas
 Penyesuaian dalam menghisap dan menelan
 Penyesuaian dalam hal membuang/mengeluarkan
kotoran

12/23/2018 Designed by Kuntjojo 6


 INDIKASI-INDIKASI ADANYA KESULITAN DALAM
PENYESUAIAN
 Berkurangnya berat badan
 Timbul perilaku yg tak teratur
 Terjadinya kematian

 FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI
KEMAMPUAN MENYESUAIKAN DIRI
 Lingkungan pranatal
 Jenis persalinan
 Lamanya periode kehamilan
 Perawatan pascalahir

12/23/2018 Designed by Kuntjojo 7


 Penglihatan
 Pendengaran
 Pembau
 Pencecap
 Kepekaan kulit
 Kepekaan organik

12/23/2018 Designed by Kuntjojo 8


 Penyesuaian diri tehadap suhu udara.
 Penyesuaian diri dalam memperoleh oksigen.
 Penyesuaian diri terhadap kemampuan
menghisap dan menelan.
 Penyesuaian diri dalam hal
membuang/mengeluarkan kotoran.

12/23/2018 Designed by Kuntjojo 9

Anda mungkin juga menyukai