Anda di halaman 1dari 92

BIMBINGAN (COACHING) DAN

PENYELIAAN (SUPERVISION)
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
NPQEL 2.0
Bimbingan (Coaching)
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
NPQEL 2.0

2
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Peserta dapat:
• Menyatakan konsep, definisi bimbingan
(coaching).
• Memahami Model Bimbingan (Coaching)
• Menjelaskan Cara-cara Membimbing
(Coaching).
• Menghurai dan mengkaji isu-isu berkaitan
bimbingan (coaching).
KRITERIA KEJAYAAN
Saya dapat:
• membezakan bimbingan (coaching) dengan
mentoring dan kaunseling.
• memahami Model Bimbingan GROW
(Coaching)
• menjelaskan Cara-cara Membimbing
(Coaching).
• menghurai isu-isu berkaitan bimbingan
(coaching).
Hubungan Perbualan Bimbingan (Coaching)
dengan
Pembangunan Individu dan Pembangunan
Organisasi

Pembangunan Individu

Pengetahuan Coaching

Coach Coachee Komitmen


Kemahiran

Coaching
Tingkah
Laku
Pembangunan Organisasi

5
PERBEZAAN

Mentor

Coach

Kaunselor
6
PERBEZAAN
Seorang individu dengan pengalaman dan
pengetahuan luas yang komited untuk memberikan
Mentor sokongan dan saranan kerjaya/pekerjaan
kepada individu lain yang kurang berpengalaman

Seorang individu yang membantu individu lain


Coach untuk berusaha berterusan dalam
meningkatkan kompetensi/prestasi kerja

Seorang individu yang terlibat dalam proses


memberi sokongan kepada individu lain untuk
Kaunselor mengenalpasti dan mengatasi masalah peribadi
atau kemahiran yang memberi kesan terhadap
prestasi
7
PERBEZAAN
Mentor Above Standard

Coach Standard Performance

Kaunselor Below Standard


8
PERBEZAAN

COA CH
Asks Coachee/
mentee
didorong
untuk
berfikir,
belajar

T
sesuatu yang
Tells/ baru dan
MEN OR Teaches meningkatkan
prestasi

9
BIMBINGAN (COACH)
Mengubah amalan

Untuk mencapai matlamat

Pemikiran reflektif
Peningkatan kapasiti (peribadi, profesional,

institusi)
Keyakinan

Memberi kesedaran

“Reflective Practitioner”
10
BIMBINGAN (COACHING)
• Coaching memberi peluang untuk
mengadakan intervensi awalan dan
proaktif demi meningkatkan prestasi
kerja.
• provides an opportunity to undertake pre-emptive and proactive
interventions to improve their performance.
• Akauntabiliti
• Bertanggungjawab
• Tidak bergantung
• Membina kepercayaan
• Menggerakkan orang
11
BIMBINGAN (COACHING)
• Coach memudah cara coachee untuk
meningkatkan pembelajaran.

• Coach tidak memberikan ilmu, sebaliknya


membina kesedaran coachee tentang
kemahiran, pengetahuan dan kepakaran
mereka sendiri.

12
BIMBINGAN (COACHING)
• Coach memotivasikan dan membimbing
coachee untuk menggunakan
kemahiran, pengetahuan dan kepakaran
yang ada pada mereka untuk
merealisasikan apa yang mereka mahu.

13
BIMBINGAN (COACHING)
• Coach mengeluarkan kepakaran dan
resos yang sedia ada dalam diri coachee.
• Mereka boleh memilih arah mereka
sendiri dan jalan terbaik untuk
meningkatkan prestasi.

14
BIMBINGAN (COACHING)
• Misi seseorang coach ialah untuk
mencabar pemikiran coachee supaya
berfikir dengan serius untuk
menghuraikan kekusutan dalam
pemikiran mereka dan seterusnya
menemui jalan yang menuju kepada
longgokkan idea dan jalan penyelesaian.

15
BIMBINGAN (COACHING)
 Menolong individu belajar dengan lebih
mudah.

 Supaya individu dapat membaiki piawaian


prestasi (standards of performance).

 Peranan dalam mengenal pasti hasil


(outcome) dan menolong supaya
mencapainya. 16
BIMBINGAN (COACHING)
Kesedaran (Awareness)

Hubungan (Connection)
Mengambil berat (Caring)
Kejelasan (Clarity)
Ingin tahu (Curiousity)
Mencabar (Challenge)
Keyakinan (Confidence)
Komitmen (Commitment)

Matlamat (Goals)
17
PROSES BIMBINGAN
(COACHING)

Follow-up
Build
GROWTrust

18
PENETAPAN MATLAMAT
TEMU BUAL KONTEKS Menyoal secara reflektif PEMERHATIAN TERHADAP
Mendengar dengan aktif, GROW / SMART AMALAN KEPIMPINAN
Menyoal secara reflektif Penilaian kendiri, Membayangi kerja buat teras
Perancangan tindakan,
Penetapan fokus

MAKLUM BALAS DESKRIPTIF


Kitaran Bimbingan (Coaching) Menerangkan amalan
kepimpinan, mencermin
(Coachee mendengar)

PERBINCANGAN / IDEA /
REFLEKTIF MAKLUM BALAS EVALUATIF MAKLUM BALAS EVALUATIF
Menetapkan matlamat (Coachee mendengar) (Coach mendengar)
Apakah yang seterusnya?

19
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
1. Membina kepercayaan, kerahsiaan and
rasa hormat
2. Temu bual konteks
2.1 Pendengaran aktif
2.2 Penyoalan reflektif
3. Penetapan matlamat (goal setting)
3.1 GROW
3.2 KPI
4. Memerhatikan dan memerihalkan praktis
5. Memberi maklum balas berkesan
20
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
1. Membina kepercayaan, kerahsiaan
and rasa hormat

21
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
2. Temu bual konteks

2.1 Pendengaran Aktif

2.2 Penyoalan Reflektif

22
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
2.1 Pendengaran Aktif

• Beri perhatian
• Jangan mencelah
• Jangan bercerita
• Jangan memberi nasihat
• Tangguh penilaian/pengadilan
• Jangan berbincang sehingga temu bual selesai
secara rasmi.

23
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
2.2 Penyoalan Reflektif

• Soalan berasaskan pengalaman yang sebenar


• Menggunakan perkataan yang objektif tanpa
membuat penilaian
• Bersedia untuk membuat susulan pada soalan
asal
• Mengekalkan intonasi suara yang neutral

24
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
2.2 Penyoalan Reflektif

• Menggunakan kemahiran mendengar secara


aktif, seperti mengangguk, melihat pada orang
berkenaan, menggunakan soalan mencungkil /
galakan yang pendek
• Elak daripada memberikan nasihat
• Jangan mulakan diskusi sehinggalah temu bual
selesai secara rasmi

25
10 Soalan Hebat Coaching

1. ‘Bantu saya untuk memahami . . .’ selagi guru itu


belum memahami sesuatu, guru itu tidak harus
dipersalahkan.

2. ‘Bantu saya untuk memahami apa yang berlaku


kepada anda sekarang.’ Untuk lebih memahami
isu yang sedang berlaku, coachee harus
memahaminya sendiri dulu. Soalan ini
menggerakkan mereka supaya guru kurang
emosional dan mempunyai pandangan yang logikal
berkait dengan situasi tersebut

Leibling, M. & Prior, R. (2003)


26
10 Soalan Hebat Coaching
3. ‘Jika anda tidak tahu, apakah maksudnya itu?’
Tanya begini jika coachee anda mengatakan dia
tidak tahu bagaimana hendak menjawab sesuatu
soalan. Soalan ini membenarkan mereka
membayangkan apa jawapannya seolah-olah
mereka bersahaja, sehingga jawapan sebenarnya
keluar.
4. ‘Apakah yang anda perlukan (daripada saya)
sekarang?’
Soalan ini menyebabkan coachee mengaitkan
keperluan sebenarnya dan membolehkan dia
meluahkannya.
27
10 Soalan Hebat Coaching
5. ‘Apakah soalan yang baik yang saya boleh
tanya anda sekarang?’
Soalan ini berkesan kerana ia membawa coach
ke bidang yang releven dengan situasi itu.
6. ‘Apakah coachee perlu daripada saya
sekarang?’ Inilah soalan yang coach harus tanya
diri sendiri untuk menunjuk arah.
7. ‘Dan. . .?’ Jika anda kurang pasti arah mana
yang dituju, atau jika anda rasa coachee ada
banyak lagi yang nak disebut.

28
10 Soalan Hebat Coaching
8. ‘Kerana. . .?’
……membolehkan klien meneroka rasionalnya.
9. ‘Apakah yang ingin anda capai, jika ada
kemungkinan, dalam batasan waktu?’
……membolehkan klien memfokus kepada hasil-
hasil yang berjaya dalam masa yang terhad.
10. ‘Apakah yang anda telah capai, yang mungkin
anda tidak sedari masa itu?’
…..membolehkan seseorang memulakan
penapisan tentang perkara yang berjaya yang dia
telah lakukan.
29
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
3. Penetapan matlamat (goal setting)

3.1 GROW

3.2 KPI

30
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
3.1 GROW

31
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
3.1 GROW
GOALS
• What are you trying to
achieve?

WAY FORWARD REALITY


• What support do you need? • Where are you now?
• What will you next?

OPTIONS
• What are your ideas?
33
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
4. Memerhatikan dan memerihalkan
praktis
Pemerhati perlu mencatat:
1. Peristiwa yang dilihat
2. Kata kunci dan isi utama perbualan
3. Persekitaran fizikal‑ the nonverbal
4. Ruang waktu (e.g. 2 minit dengan anggota
yang sedang marah)
5. Nama orang yang terlibat dalam interaksi

34
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
5. Memberi maklum balas berkesan
5.1 Maklum balas deskriptif
5.2 Maklum balas evaluatif

35
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
5.1 Maklum balas deskriptif
• Keterangan peristiwa yand dilihat (e.g. melihat
jam sebanyak 5 kali)
• Kata kunci dan isi utama perbualan
• Komunikasi non-verbal (bahasa badan)
• Persekitaran fizikal
• Ruang waktu
• Nama orang yang terlibat dalam interaksi
• Isi yang secara khusus berkaitan dengan tujuan
dan tumpuan yang ditetapkan
36
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
5.2 Maklum balas evaluatif
Actions • Coach menerangkan perkara yang guru
itu telah lakukan dalam bidang yang
(Tindakan): disemak semula (contoh KPI).

Impact • Coach menerangkan kesan daripada


tindakan yang diambil.
(Impak):
• Coach mencadangkan bagaimana guru
Desired outcome itu boleh membuat sesuatu perkara
(Hasil diingini): dengan lebih berkesan.

37
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
5.2 Maklum balas evaluatif
• Menjelaskan perilaku mengajar (yang boleh
diubah)
• Adalah khusus, deskriptif dan bermaklumat
• Adalah berkaitan dengan matlamat pengajaran
dan tumpuan yang ditetapkan
• Berkait dengan matlamat jangka panjang dan
bagaimana sesi ini disesuaikan ke dalam matlamat
keseluruhan kerjasama coaching (guru-guru)

38
KEMAHIRAN BIMBINGAN
(COACHING)
5.2 Maklum balas evaluatif
• Diberi pada masa yang sesuai dan sebaik selepas
pemerhatian dibuat
• Menonjolkan kejayaan dan adalah positif
mengenai kebolehan untuk menambahbaik
amalan pengajaran
• Difahami seperti yang dimaksudkan
• Memberi contoh bidang yang spesifik untuk
penambahbaikan atau fokus selanjutnya

39
ISU BIMBINGAN (COACHING)
• Komitmen
• Kurang kemahiran coaching
• Kesuntukan Masa
• Kekerapan berhubung
• Budaya sekolah atau daerah
• Ekspektasi orang lain
• Pergerakan staf
• Penyakit
• Kurang sokongan daripada staf lain

40
RUMUSAN BIMBINGAN
(COACHING)
1 • Coachee menetapkan bidang fokus.

.
2 • Coach memerhati aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

.
3 • Coach membuat catatan deskriptif dengan
teliti.

. 41
RUMUSAN BIMBINGAN
(COACHING)
• Coach dan coaheemengambil masa 5 – 10

4.
minit untuk menyediakan nota mengenai
pemerhatian, menulisnya mengikut:
• Kekuatan – apa yang berjaya dilakukan;
kemajuan ke arah mencapai matlamat.
• Peningkatan / perkembangan – apa yang
lebih baik boleh dilakukan; apakah
peluang yang terlepas pandang.

5. • Pasangan bertemu semula.

6.
• Coach menerangkan apa yang dia
perhatikan dan gurumendengar secara
aktif, tanpa mencelah.

42
RUMUSAN BIMBINGAN
(COACHING)

7.
• Coachee menilai diri sendiri, memberi
refleksinya tentang kekuatan dan
peningkatan.

8.
• Kedua-duanya memulakan sesi dialog
reflektif, melibatkan penyoalan,
perbincangan dan mengemukakan idea.

• Coach dan coachee menyemak semula

9. matlamat sedia ada, menetapkan


matlamat baru, dan merancang tindakan
yang diperlukan untuk mencapainya.

10.
• Selepas coachee membuat penilaian
kendiri, coach mungkin boleh memberi
maklum balas menggunakan AID.

43
References
1. Holliday, M. (2005). Coaching, Mentoring and Managing. 2 nd. Ed.
Advantage Quest Publications. Petaling Jaya, Malaysia.
2. Landsberg, M. (2003). The Tao of Coaching. Profile Books Ltd.
London.
3. Robertson, J. (2005). Coaching Leadership. Building Educational
Leadership Capacity through Coaching Partnerships. NZCER Press.
Wellington.
4. Robertson, J. (2005, Sept.). Coaching and Mentoring Course
Handout: Leaders Coaching Leaders through Professional
Partnerships. 4th. Ed.

44
RUJUKAN:

Bloom, G.,Castagna, C., Moir, E., & Warren, B.


(2005). Blended Coaching: Skills and Strategies
to Support Principal Development. USA: Corwin
Press.
Goldsmith, M. & Lyons, L. (2006). Coaching for
Leadership, 2nd Edition: The Practice of
Leadership Coaching from the World’s Greatest
Coaches. USA: Pfeiffer.
Kilcher, A. (2003). Mentoring Resource Book: A
Guide for Faculty, Researchers and Decision
Makers. DALHOUSIE University.
45
Megginson, D. & Clutterbuck, D. (2005).
Techniques for Coaching and Mentoring.
Sheffield Hallam University.
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (2008):
Pementoran Dalam Perkhidmatan Awam,
Panduan untuk Mentor dan Menti. JPA.
Mullins-Gunst, K. Seven Good Reasons Why You
Should Set Up a Mentoring Program. Atas Talian.
http://www.kmgconsulting.com.au 2 Mac 2010.
Johnson, L. D. 1999. Coaching and mentoring.
Solutions Consulting Group. Atas talian.
http://www.solution-consulting.com. 23 Februari
2010.
46
Landsberg, M. (2003) The Tao of Coaching. Profile
Business; New Ed Edition. Amazon.co.uk
Moya K. Mason . The Debate Over Coaching And
Mentoring In todays Workplace. Atas talian.
http://www.moyak.com/papers/coaching-
mentoring-definitions html 4 April 2010
Salhah Abdullah dan Ainon Mohd. (2007). Guru
sebagai Mentor. PTS Professional Publishing
Sdn. Bhd.

47
BIMBINGAN (COACHING) DAN
PENYELIAAN (SUPERVISION)
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
NPQEL 2.0
PENYELIAAN (SUPERVISION)
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

NPQEL 2.0
OBJEKTIF:

• Menyatakan konsep, definisi


penyeliaan.
• Menghurai dan mengkaji isu-isu
berkaitan penyeliaan.
• Menjelaskan jenis-jenis penyeliaan.
• Memahami Model Penyeliaan Klinikal
• Menjelaskan Cara-cara Penyeliaan
KANDUNGAN

• Definisi/ Konsep Penyeliaan


• Objektif Penyeliaan
• Surat Pekeliling Ikhtisas
• Isu-isu Penyeliaan
• Jenis-jenis Penyeliaan
• Penyeliaan Klinikal
• SKPM 2010
• Rumusan
PENYELIAAN

• Definisi (Milenium) bagi Penyeliaan….

“aktiviti berasaskan sekolah, amalan,


proses yang membabitkan guru
dalam dialog pengajaran yang
bermakna semata-mata untuk
membaiki PdP”
Glatthorn (1984) mendefinisikan
penyeliaan pembelajaran sebagai…

“ a process designed to improve instruction by


conferring with the teacher on lesson
planning, observing the lesson, analyzing the
observation data and giving the teacher
feedback about the observation”
ISU-ISU DALAM PENYELIAAN
AKAUNTABILITI SEKOLAH TERHADAP
PEMBELAJARAN SEMUA MURID

PENYAMPAIAN
(P&P)

PEMBELAJARAN
MURID

PEMIMPIN GURU
Impak kualiti pengajaran ke
atas pencapaian murid
KUALITI GURU MERUPAKAN PENENTU UTAMA PRESTASI
PELAJAR
PRESTASI PELAJAR
• Kualiti sistem pendidikan tidak
100
dapat mengatasi kualiti guru.
90 peratus
aik
u terb • Berdasarkan sistem sekolah
r
PRESTASI PELAJAR (%)

gu
d e ng
an terbaik di dunia,
jar
Pe
la
∆ = 53 peratus menambahbaik keadah
50
pengajaran dalam bilik darjah
Pelaja
rd engan
adalah cara terbaik
gur u pres
tasi re
ndah
37 peratus meningkatkan pencapaian
pelajar.
• Kualiti guru merupakan
8 tahun 11 tahun

UMUR PELAJAR (Tahun)


penentu utama mengatasi
faktor lain termasuk saiz kelas.

Sumber: Kesan kumulatif dan sampingan ke atas pencapaian pelajar pada masa hadapan, Sanders & Rivers:
Bagaimana sistem sekolah dengan pencapaian terbaik menduduki tempat teratas. McKinsey and Co. 2007
KERANGKA PEMIMPIN INSTRUKSIONAL

DIMENSI FUNGSI
MEMBINA MISI Merangka Matlamat
Menyebarluas Matlamat
MENGURUS KURIKULUM Memahami kurikulum dan Instruksional
DAN INSTRUKSION
Menjajar Kurikulum
Menyelia dan Menilai
Memantau Kemajuan Murid
MENGGALAKKAN IKLIM Merangka Standard
SEKOLAH Merangka Sasaran Akademik
Melindungi Masa Instruksional
Menggalakkan Penambahbaikan

(Hallinger & Murphy, 1987)


APA ITU PENYELIAAN?

• Dalam konteks sekolah,


penyeliaan bermaksud:

Menyelia proses pengajaran


dan pembelajaran dalam
bilik darjah iaitu dengan
memfokuskan kepada
penyeliaan kurikulum
operasi.
Hoy & Forsyth

Berunding

Menilai Memerhati

Membaiki
Mengendali
KONSEP
PENYELIAAN
Menyelenggara
Membimbing

Menegur
Memuji
Sullivan/Glanz

i-Think Circle Map


OBJEKTIF PENYELIAAN

• Meningkatkan kualiti pengajaran


• Memastikan kurikulum rasmi
dilaksanakan
• Melihat apa yang berlaku dalam bilik
darjah
• Memberi motivasi kepada guru
• Memberi maklum balas kepada
guru
• Menilai prestasi / kemahiran
RASIONAL PENYELIAAN
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

• Pekeliling Bil. 3/1987 KP(BS) 8591/Jl


d.11 (77), bertarikh 11 November 1987
• Pekeliling Bil
. 3/1987 KP(BS) 8591/Jld.11 (77),
bertarikh 11 November 1987

2.4.4 Tugas penyeliaan ini boleh


dijalankan dengan bantuan Penolong
Kanan dan Penyelia Petang. Walau
bagaimanapun,tanggungjawab
sepenuhnya terletak di tangan
Pengetua / Guru Besar.
Hayman (1987) menyatakan
bahawa:

“ tujuan penyeliaan adalah


berkaitan dengan
pembangunan insan yang
terlibat iaitu pembangunan diri
guru serta kemahirannya dan
pembangunan diri pelajar
dalam pembelajarannya ”
PERANAN PENYELIA SEBAGAI PEMIMPIN

Penghubung

Penilai
Jurulatih

PERANAN
Pembuat PENYELIA
SEBAGAI Penyelia
keputusan
PEMIMPIN

Penasihat
Pendengar Teknikal
Profesional
yang
berwibawa
Mentor Advanced experience and knowledge

Commited to giving support


career/job advice
Coach Helps workers grow and improve
their job performance
Councelor Engaging in a supporting process to
define and correct personal problem
PENYELIA SEBAGAI
PEMIMPIN
• Gray ( 1986) menyatakan:

“….. Seseorang penyelia harus


mempunyai kualiti seorang pemimpin
dan seorang pemimpin juga harus
mempunyai kualiti seorang penyelia
yang berkesan dan cekap”
TUGAS PENYELIA

Merancang Memerhati Merekod

Mencatat Menganalis Berunding

Merencana
aktiviti
susulan

i-Think: Flow Map


Tingkap Johari dalam Konteks
Penyeliaan (Perspektif Guru)

Guru Tidak
Guru Tahu
Tahu

Penyelia Tahu 1 2
Terbuka/ Buta (Blind)
Dikongsi Bersama

3 4
Tersembunyi /Rahsia Tidak Diketahui

Penyelia Tidak
Tahu
JENIS-JENIS PENYELIAAN
Penyeliaan Pentadbiran

• Mengutamakan hal-hal
pentadbiran
kurikulum pengajaran dan
operasi

• Penggunaan peruntukan
kewangan dan ruang
Penyeliaan Berbeza

• Konsep guru sebagai insan berbeza


termasuk teknik pengajaran dan
pembelajaran
• Tahap perkembangan kognitif, teknikal dan
kemahiran profesional membezakan
prestasi dalam pengajaran
Penyeliaan Rakan
Sejawat

 Konsep kerjasama antara rakan


sejawat.
 Menyokong antara satu sama lain.
 Bukan berbentuk penilaian
Penyeliaan Informal

Tidak
berstruktur
Kerap
Ringkas
Penyeliaan Inkuiri

• Perlu mengenal pasti masalah dan


menyelesaikan masalah berasaskan
penyelidikan tindakan
Penyeliaan Pandu
Kendiri

 Guru menyelia sendiri


 Bina rancangan untuk
membangunkan kompetensi diri
PENYELIAAN KLINIKAL

• Cogan (1973) menyatakan:

“… penyeliaan klinikal amat


berguna untuk memperbaiki
prestasi guru dalam bilik darjah”.
Penyeliaan Klinikal

• Di klinik, doktor meneliti / memberi


perhatian kepada pesakit untuk
memberi rawatan yang mujarab/
sesuai.

• Di bilik darjah, penyelia


meneliti/memberi perhatian kepada
guru untuk menambah baik
kemahiran mengajar guru itu.
Penyeliaan
Klinikal
Penyeliaan di bilik darjah bertujuan:

o Pengumpulan data
o Melihat interaksi
PERKARA ASAS YANG DIBERI PERHATIAN

Pengurusan Bilik Darjah Pengurusan ,waktu menunggu, pertukaran dari


aktiviti 1 ke aktiviti 2, kerja
berpasangan/kumpulan
Interaksi di Bilik Darjah G-M, M-M, penglibatan murid, amount of
teacher talk
Sikap Sikap G, M, peningkatan keyakinan diri, ambil
berat terhadap murid
Penggunaan Sumber Papan hitam,lembaran kerja,buku teks, LCD,
komputer, BBM
Teknik Mengajar Memberi arahan, membuat pembetulan, masa
menunggu, memberi maklum balas, teknik
penyoalan
Metodologi Kemahiran Membaca, Menulis, Mengira,
Menaakul, Komunikasi
Melindungi Masa Instruksional Amount of learning taking place

Fredricka L. Stoller, 1996


Penyeliaan Klinikal
(Model Hoy & Forsyth,
1986)

 Pra perbincangan / penyeliaan


 Pemerhatian dalam kelas
 Analisis dan pentafsiran pemerhatian
dan memastikan pendekatan
perbincangan
 Sesi perbincangan selepas bersama
guru
Proses Penyeliaan Klinikal
Cycle of Clinical Supervision, Hoy & Forsyth,
1986
PREOBSERVATION

(2) Pra-penyeliaan
1. Wujudkan perhubungan
2. Merancang pembelajaran
3. Merancang pemerhatian
(1) (3) • Penyeliaan
4. Pemerhatian
Pasca Penyeliaan
(8 (4)Observation
5. Analisis
)
(5 6. Merancang perbincangan
(7 ) 7. Perbincangan
) (6 8. Memperbaharui
perancangan
)
POSTOBSERVATION
Diagnostic Cycle for Improving School Context
Penyeliaan Klinikal

• Konferensi Sebelum Penyeliaan


bertujuan:
 Mewujudkan kerangka tentang objektif,
kaedah pengajaran
 Penyelia wujudkan hubungan dan
yakinkan guru tujuan membantu aspek
profesional
 Menentukan fokus pemerhatian
 Melatih kemahiran membuat refleksi
Penyeliaan Klinikal

Menganalisis Data bertujuan:


Menyusun pendekatan perbincangan
dengan guru

Ambil kira:
Corak tingkah laku guru yang diselia
yang dipengaruhi kejayaan/kegagalan
P&P – tingkah laku yang boleh diperbaiki
Fokus perbincangan kepada perkara
pokok –sebab masa penyeliaan terhad
Penyeliaan Klinikal

• Konferensi selepas penyeliaan


bertujuan:
• Mendorong guru membuat semakan
faktor kelemahan/kelebihan pengajaran
• Penyelia dan guru boleh berbincang
tentang elemen-elemen yang boleh
membantu / dikenal pasti untuk
perubahan pada pengajaran akan
datang
Penyeliaan Klinikal

Garis Panduan:
 Penyelia bersifat pembantu – elak beri
arahan
– galak guru cari alternatif
 Terima dan timbang pendapat guru
 Kemuka soalan yang boleh cungkil maklumat
 Fokus perbincangan kepada 2/3 isu utama
 Beri guru peluang jelaskan perlakuan
pengajarannya
 Penyelia lebih mendengar dari bercakap
Konferens Pasca-Pencerapan

Soalan yang boleh ditimbulkan:


a. How do you think the lesson went?
b. Can you recall what the students were
doing that made you feel like that?
c. What do you remember about what you
did or what strategies you used?
d. How does this compare with what you
hope/expected would happen?
e. Would you like to share what I
observed?
f. What could be some of the reasons why
it happened this way?
Rujukan

Abdul Rahman Abdul Majid, (2011). Penyeliaan Klinikal dari perspektif pengajaran di
sekolah.Selangor:PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. (2004). Supervision of instruction: A


developmental approach. Boston:Allyn & Bacon.

Hoy, W.K. & Forsyth, P.B. (1986).Effective Supervision:Theory into practice. New
York:Random House.

Pajak, E. (2000). Approaches to clinical supervision:Alternatives for improving instruction


(2nd.ed.). Norwood, MA: Christopher Gordon

Sullivan, S., & Glanz, J. (2005). Supervision that improves teaching strategies and
techniques (2nd ed.) United States: Corwin Press.
You cannot open a book without
learning something. 

Confucius