Anda di halaman 1dari 12

KERTAS MAKLUMAN

MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI


(MKSANM)

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM


8 OKTOBER 2018
STATUS TINDAKAN OLEH BPI BERKAITAN
MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI
Disember/Januari
Julai Ogos September Oktober November

 Pembentangan
KM di MSJM
Bil.16/2018
 Mesyuarat  Mesyuarat JK  Bengkel  Bengkel Pemurnian pada 19 Okt Pelancaran
Susulan Jemaah Induk Task Force Penyelarasan Manual 1-4 Okt 2018 2018
Menteri bersama YB BPI Penyediaan  Perjumpaan Manual
Bil.6/2018 Menteri pada 1 Manual 4-6  Bengkel Penyediaan bersama YB Kesedaran Sivik
Ogos 2018 di Sept 2018 teks nilai pada 16 – 18 Menteri pada 1 Dan Amalan Nilai
 Penubuhan JK Parlimen Okt 2018 Nov 2018 Murni
Induk dan JK Oleh YAB
Kerja Kesedaran  Mesyuarat JK  Pertemuan JK  Pembentangan KM di  Pelaksanaan Perdana Menteri
Sivik & Nilai Task Force pada Task Force Mesyuarat Susulan Simulasi Manual
Bil.1/2018 7 Ogos Bil.3/2018 pada 27 Sept Jemaah Menteri pada
2018 19 Okt 2018  Pembentangan
KM di Dilaksanakan
 Mesyuarat JK  Bengkel  Bengkel Kawal Mutu Mesyuarat bersama-sama
Task Force pada Penyediaan Manual 23-25 Okt Profesional dengan pelancaran
24 Julai Manual Bil. 1 2018 KPM Pelan Strategik
 Cetakan manual Inisiatif #110
Bil.2/2018 pada 15 -16 Ogos
Pembangunan Nilai
2018 di ILIM untuk dan Sahsiah
pelancaran
NILAI TERAS

KEBAHAGIAAN BERTANGGUNGJAWAB
Keadaan hidup yang aman
damai serta gembira
01 Kesanggupan diri
seseorang untuk memikul
dan melaksanakan tugas

04 serta kewajipan dengan


sempurna

HORMAT-
02 KASIH SAYANG
MENGHORMATI Kepekaan dan perasaan
Menghargai dan memuliakan
seseorang serta menghormati
03 cinta yang lahir daripada
hati yang ikhlas
peraturan institusi sosial
NILAI TERAS BERDASARKAN LIMA DOMAIN
DIRI

44 contoh teks manual berkaitan nilai disediakan


01
PEMBAHAGIAN

EKOSISTEM 05 Hormat-menghormati 02 KELUARGA


BERDASARKAN DOMAIN

Kasih sayang
Kebahagiaan SEKOLAH SEKOLAH
DOMAIN JUMLAH
RENDAH MENENGAH
Bertanggungjawab
Diri 6 6 12
Keluarga 6 3 9
Komuniti
KOMUNITI
NEGARA 04 03 (Rakan, Guru &
Masyarakat)
6 7 13

Negara 1 3 4
Ekosistem 3 3 6
DOMAIN KESEDARAN SIVIK DAN
AMALAN NILAI MURNI JUMLAH 22 22 44

Berdasarkan Teori Strategi Pendidikan Akhlak Imam al Ghazali


ITEM DOMAIN MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI

SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH


BULAN MINGGU NILAI TERAS
DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM
DOMAIN DOMAIN
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Setiap Murid Mesti Domain Diri Wawasan diri
Kedua Mempunyai Matlamat
Belajar
JANUARI Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Diri Sentiasa Domain Komuniti Toleransi
Keempat Mengutamakan
Keselamatan
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormati Ibu bapa Domain Diri Menjaga Maruah
Kedua
FEBRUARI
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri Kesederhanaan Domain Keluarga Bersyukur
Keempat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Menjaga Kebersihan Domain Diri Kesejahteraan
Kedua Diri Rohani
MAC
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Flora dan Fauna Domain Ekosistem Menghargai Sumber
Keempat Alam
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormat Kepada Domain Keluarga Mengurus Konflik
Kedua Keluarga
APRIL
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri Keikhlasan Domain Komuniti Pemurah
Keempat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Keluarga Tanggungjawab Domain Diri Kesejahteraan Emosi
Kedua Terhadap Keluarga
MEI
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Komuniti Peka Terhadap Domain Komuniti Mengutamakan
Keempat Komuniti Orang Lain
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
BULAN MINGGU NILAI TERAS DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM
DOMAIN DOMAIN
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Komuniti Menghormati Guru Domain Diri Malu Melakukan
Kedua Perkara yang dibenci
JUN agama
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Berterima Kasih Domain Komuniti Kepedulian Sosial
Keempat Kepada Ibu Bapa
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Komuniti Menghargai masa Domain Keluarga Belas Kasihan
Kedua
JULAI
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Kelestarian Alam Domain Ekosistem Pemuliharaan Alam
Keempat Sekitar
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Komuniti Menghormati Jiran Domain Komuniti Menghormati
Kedua Kepelbagaian
OGOS
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Komuniti Ramah Mesra Domain Komuniti Semangat
Keempat Bermasyarakat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Ekosistem Menjaga Kebersihan Domain Negara Integriti
Kedua Kawasan Sekolah
SEPTEMBER
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Negara Cinta kepada Negara Domain Negara Patriotik
Keempat
Minggu Pertama dan Hormat- Menghormati Domain Komuniti Memberi Sokongan Domain Komuniti Menghormati Orang
Kedua Kepada Rakan Kelainan Upaya
OKTOBER (OKU)
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Prihatin kepada Domain Diri Keredaan
Keempat Keluarga
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Jujur Domain Negara Ketaatan/patuh
Kedua kepada melaksanakan
NOVEMBER tugas
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Keluarga Menyayangi keluarga Domain Ekosistem Menghargai Alam
Keempat Sekitar
KAEDAH PELAKSANAAN

Dua nilai teras dilaksana setiap bulan

Manual ini dibacakan oleh pihak pentadbir pada


setiap kali perhimpunan rasmi sekolah

Sekolah melaksana tema dan aktiviti mengikut


turutan dalam manual

Aktiviti pengukuhan nilai dilakukan mengikut


kreativiti pihak sekolah

Setiap aktiviti dalam perhimpunan tidak melebihi


10 minit
PENINGKATAN NILAI

PEMBUDAYAAN

AMALAN

KEFAHAMAN

KESEDARAN

01 02 03 04
MESYUARAT SUSULAN JEMAAH MENTERI (MSJM)
U
L
 Menerapkan nilai rajin bekerja, berdisiplin, integriti,
A
semangat kesukarelawan dan sifat malu apabila
S
melakukan sesuatu yang kurang sesuai pada
A
tempatnya perlu ditekankan dalam MKSANM;
N
 Pelaksanaan kaedah penerapan nilai murni kepada
D
Kertas Manual Kesedaran Sivik dan Amalan guru dan murid ini dijadikan budaya dalam
A
Nilai Murni telah dibentangkan dan kehidupan harian tanpa wujud perasaan terpaksa
N
dipersetujui dalam MSJM Bil.16/2018 yang untuk melaksanakannya;
bertarikh 19 Oktober 2018 P
 MKSANM dijadikan sebagai agenda negara melalui
A
jaringan strategik dengan kementerian-kementerian,
N
agensi-agensi berkepentingan dan pertubuhan
D
agama;
A
N
 Mengadakan kerjasama dengan pihak media ; dan
G
A
 Memperkasakan latihan profesionalisme keguruan
N
INTEGRASI NILAI MURNI DALAM
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

Perjumpaan Bahagian Pendidikan Islam


bersama-sama YB Menteri pada 01 November
2018, YB Menteri Pendidikan telah
mencadangkan supaya diadakan nilai tambah
pada manual sisipan berdasarkan MKSANM
sedia ada dengan memasukkan potongan ayat
al-Quran dan hadis bagi menyokong setiap nilai
murni yang terdapat dalam MKSANM
JANUARI tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Semut yang perlu kita semua dilaksanakan mulai hari
Minggu Pertama dan Kedua boleh mengangkat beban melebihi berat ini iaitu amalan membaca buku selama 10
badannya. Haiwan ini juga menunjukkan minit pada setiap hari. Amalan ini perlu
Domain Diri; Kesanggupan dan kesungguhan semangat kerjasama yang tinggi dan dilaksanakan atas rasa tanggungjawab
setiap individu untuk meningkatkan bersungguh-sungguh dalam melakukan terhadap diri sendiri dalam usaha untuk
kecemerlangan dan fokus mencapai cita-cita. kerjanya. mencapai kejayaan atau cita-cita yang
dihasratkan. Ada pepatah menyebut :
Tajuk : “Rajin Seperti Semut” Cuba fikirkan bagaimana kita boleh “Genggam bara api biar sampai menjadi
mencontohi haiwan kecil ini dalam kehidupan arang.”
Semut haiwan yang rajin. sifat rajin. Saya seharian kita untuk mencapai kejayaan?
yakin murid-murid sudah biasa melihat semut, (Berikan masa untuk murid berfikir) Lagu cadangan untuk diperdengarkan kepada
serangga kecil . murid:
Pertama : Kita hendaklah mempunyai
Haiwan kecil ini memberi contoh sistem kerja keazaman yang tinggi untuk berjaya. Semut Berkawad (Didi and Friends)
yang sangat efektif. Semut sangat rajin dan https://www.youtube.com/watch?v=0MHa0M
berdisiplin, tidak pernah diam, selalu berjalan Kedua : Rajin berusaha secara bersungguh- iAf18
ke sana ke mari mencari makan. Mereka hidup sungguh contohnya mengulangkaji pelajaran.
berkumpulan, terdapat semut peninjau yang Perdengarkan lagu Semut Berkawad
berfungsi sebagai pencari sumber makanan. Ketiga: Sentiasa bekerjasama dengan rakan- Bersoal jawab dengan murid selepas nyanyian.
Dia akan meninggalkan jejak berupa feromon rakan untuk mendapatkan ilmu.
(bau) di sepanjang perjalanan sebagai Keempat: Tidak mementingkan diri sendiri Amalan Berterusan 2019:
panduan kepada semut lain sekiranya mereka contohnya tidak berkongsi nota atau catatan. Murid dan guru membaca buku 10 minit pada
terjumpa sumber makanan. Begitulah cara Manusia diciptakan dengan kelebihan bahkan setiap hari.
semut berinteraksi dengan koloninya( lebih hebat berbanding makhluk yang lain.
kumpulannya).
Kita mestilah tidak mudah mengeluh atau CONTOH TEKS LAMPIRAN
Di sebalik kelemahan semut yang sangat kecil, berputus asa. Justeru, satu amalan berterusan
PENUTUP

Ahli Mesyuarat Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan


Pendidikan Negeri Kali ke-35 Bil.2/2018 dimohon mengambil
maklum dengan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai
Murni.

Anda mungkin juga menyukai