Anda di halaman 1dari 25

Pengawas & Ketua Kelas

skarubaru.blogspot.com
H I E R A R K I M A S YA R A K A T S E K O L A H

Guru
Guru penolong kanan
Besar
Guru
pengaw
Ketua
as
p.Ketua
kelas
murid
kelas
KO N S E P P I M P I N DA N M E M I M P I N
 Bimbing
Pimpin?  Pandu
 Tunjuk

Memimpin?
 memegang tangan untuk menunjukkan jalan
 melatih seseorang
 mengepalai atau mengetuai sesuatu badan,
organisasi atau pergerakan
Semua tugas besar menjadi lebih
mudah kalau dipecah-pecahkan ,
menjadi bahagian yang kecil.

Beban yang lebih banyak dapat


dibawa jika diikat dengan kuat
berbanding dibiarkan berserakan.
PEMIMPIN
Memahami prinsip kepimpinan yang baik

dan mempunyai ketokohan untuk memimpin.

Pandai mempergunakan orang yang dipimpin untuk

bekerjasama dengan bersungguh-sungguh

supaya terlaksana sesuatu pekerjaan.


CIRI ASAS

 Kemahuan untuk memimpin  sebagai tenaga perancang

 sebagai penjaga/ ketua  Kejelasan matlamat

 sebagai pemandu arah  peranan/ tugas

 sebagai pembuat keputusan  tumpuan organisasi

 sebagai petindak  strategi untuk mencapai matlamat

 sebagai pembawa perubahan  aktiviti/ program organisasi


CIRI SEORANG PEMIMPIN
 Tegas dan konsisten
 apabila keputusan telah diambil, laksanakan dengan tegas, bersungguh-
sungguh, serius dan bukan sekadar sambil lewa atau dengan ragu-ragu.

 Ikhlas dan sabar


 melaksanakan tugas kerana amanah. Dugaan akan membuatkan kita
lebih cekal dalam mencapai matlamat.

 Mengambil berat akan seluruh organisasi


 sifat ini akan menawan kepercayaan dan arahan akan dipatuhi dengan
rela hati, hormat dan ikhlas.
CIRI SEORANG PEMIMPIN
 Cergas dan cerdas
 cekap bertindak dan berfikiran tajam dalam membuat tindakan atau
keputusan. Tindak-tanduk sentiasa diperhatikan sebagai kayu ukur.

 Mempunyai budi bicara/ pertimbangan


 pada saat genting, tidak melulu atau mengutamakan emosi sahaja

 Kebolehan merancang
 semua kegiatan dirancang dengan teliti, difahami dengan mendalam dan
dilaksanakan.
PERANAN SEORANG PEMIMPIN

 Tanggungjawab terhadap diri sendiri  prihatin

 berdisiplin dan bersahsiah mulia  mesra

 maju dalam ilmu/ akademik dan  berkeyakinan


kokurikulum  tidak mementingkan diri sendiri
 berhemah tinggi  positif, dll.
PERANAN SEORANG PEMIMPIN

 Tanggungjawab terhadap sekolah

 melaksanakan peraturan dan undang-undang sekolah

 menjaga nama baik sekolah

 memelihara iklim sekolah yang baik

 bangga akan sekolah


PERANAN SEORANG PEMIMPIN

 Tanggungjawab terhadap guru

 memberi maklumat dan maklum balas

 bersama-sama membanteras masalah

 menghormati mereka seperti ibu bapa


PERANAN SEORANG PEMIMPIN

 Tanggungjawab terhadap pelajar lain

 mengambil berat akan masalah pelajar lain

 menjaga keselamatan dan keselesaan pelajar

 berinteraksi dan menghormati mereka

 menunjukkan teladan/ menjadi `role model’


INTERAKSI DALAM KUMPULAN
Tinggi dalam Kuasa Rendah dalam Kuasa
Menasihat Bersetuju
Menyelaras Membantu
Tinggi dalam Menganalisis Mengikut
Kemesraan Memulakan Sependapat
Memimpin Merelakan

Mengarah Mengizinkan
Mengkritik Mengelak
Rendah dalam Tidak peduli Menyerah
Kemesraan Menimbangkan Berundur
Menentang Menarik diri
GAYA KEPIMPINAN
 Autoritarian
• berpusat kepada ketua yang percaya
bahawa jika ahli kumpulan tidak dipimpin
dengan cergas mereka akan terbiar dan
kurang daya untuk bergerak sendiri.
• ahli lazimnya akan bergantung kepada
ketua dan sesetengahnya akan berada
dalam keadaan tidak berpuas hati serta
tidak berkeyakinan.
GAYA KEPIMPINAN
 Demokratik
-menghormati bakat dan keupayaan ahli.
-ketua percaya ahli mempunyai kebolehan
mereka sendiri dan dapat menggunakannya
jika diberi peluang.
-menggerakkan dinamik kumpulan dan
bekerjasama dengan ahli untuk
menentukan pencapaian arah dan hasil
yang diingini.
GAYA KEPIMPINAN

 Laissez-faire
-ketua tidak memainkan peranan langsung
kerana berpandangan ahli kumpulan
bertanggungjawab membuat keputusan,
menentukan arah dan memastikan tugas
tercapai.
-biasanya kumpulan menjadi terumbang-
ambing dan tiada sesiapa yang mahu
bertanggungjawab.
P E N G U R U S A N DA N O R G A N I S A S I K E L A S
-Organisasi kelas terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas,

Bendahari dan AJK

(cth.: Kebersihan, Disiplin, Mata Pelajaran, Pertandingan)

-Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas:


- Jadual waktu
- Jadual tugas (rooster)
- Perabot kelas seperti kerusi, meja pelajar dan guru serta
papan putih
- Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan
pengaut sampah
- dll (cth.: moto kelas, mutiara kata, hiasan, dsb.)
P E N G U RU S A N DA N O RG A N I S A S I K E L A S
-Menentukan kawat elektrik, kipas dan lampu dalam
keadaan baik dan selamat digunakan.
-Melaporkan perihal perabot dan peralatan elektrik
yang rosak kepada guru kelas.
-Membimbing organisasi kelas menjalankan tugas.
-Memastikan butiran harian ditulis di sudut atas kanan
papan tulis pada setiap hari persekolahan.
-Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya dikutip
secara berkala untuk tujuan yang berikut:
-Keceriaan kelas
-Kebajikan pelajar
-Pengurusan akademik
RUMUSAN
 Berkeperibadian mulia  Berusaha tingkatkan kualiti
dan terpuji organisasi

 Bersabar dan tenang  Berfikiran terbuka & sedia


hadapi dugaan terima teguran

 Pengalaman tingkatkan  Berusaha tingkatkan


pengetahuan prestasi akademik

 Memelihara hubungan baik  Amanah, minat dan


berdedikasi
Untuk Renungan……………
Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang
lemah. Oleh itu berpegang teguhlah pada tiap-tiap kebajikan yang
akan memberi manfaat dan mohonlah pertolongan kepada Allah.
-Hadith Riwayat Muslim
Teman manusia yang paling abadi ialah akal dan
musuh yang paling durjana ialah kejahilan.
-Saidina Ali K.W.
People who fight fire with fire usually end up with ashes.

-Abigail Van Buren


RAHSIA KEJAYAAN PELAJAR CEMERLANG
RAHSIA KEJAYAAN PELAJAR CEMERLANG
SEKIAN.