Anda di halaman 1dari 18

DISEDIAKAN OLEH:

SHAHRUMI BT SALLEH
NAZARIFAH BT MAT ZAIN
Tipografi atau bahasa
Inggeris Typography (berasal dari
kata bahasa Greek typos = bentuk
dan graphein = menulis) merupakan
teknik dan seni mengatur
huruf menggunakan gabungan bentuk
huruf cetak, saiz fon, ketebalan garis,
garis pandu (line leading), jarak aksara,
dan ruang huruf untuk menghasilkan hasil
seni aturan huruf dalam bentuk fizikal
atau digital. Matlamat utama tipografi
adalah mengatur teks (isi) dalam bentuk
yang mudah dibaca dan menarik
dipandang.
 Papan Tanda
 Graffiti
 Poster
 Emoji
 Komik
 Majalah
 Kulit Buku
 Risalah
 Menu
 Kotak Pembungkusan
PAPAN TANDA
CAPITAL
lower case
SMALL CAPS
Punctuation –
1) Muka taip serif
 mempunyai serif,bahagian hujung yang halus dan
melengkung pada atas dan bawah.
 sesuai digunakan untuk majalah,risalah dan
sebagainya.
 dikenali juga sebagai muka taip klasik.
 contoh muka taip seri ialah Century
Schoolbook,Times New Roman dan Book Old Style.

Times New Romance


Garamond
Century
Georgia
2) Muka taip sans serif
 muka taip sans serif tidak
mempunyai serif
 corak hurufnya tegak dan
melintang
 mudah dibaca
 sesuai digunakan untuk
teks,poster dan iklan papan tanda
3) Muka taip kursif
 merupakan tulisan berbentuk tulisan
tangan
 tulisan yang halus beransur-ansur
menjadi tebal
 sesuai digunakan untuk kad ucapan dan
kad jemputan
 juga dikenali sebagai muka taip skrip
 contoh muka taip kursif ialah Monotype
Corsiva dan French Script MT
4) Muka taip dekoratif
dihiasi hiasan dan gaya
sesuai digunakan untuk kad Jokerman
ucapan,kad jemputan dan Ravie
cenderamata
contoh muka taip dekoratif
ialah Jokerman,
Chiller
Ravie dan Chiller.
Onomatopoeia
Taip Konotasi
Taip Personafikasi
Taip Figura
Pembentukan
(penggunaan) kata
yang bunyinya
ditiru daripada
bunyi alamiah
seperti miaw,
vroom, kuak