Anda di halaman 1dari 10

MODEL ASSURE

NAMA AHLI KUMPULAN :


NURUL AINI BINTI AWANG
NURUL NADIAH BINTI KARIM
NURUL IZZATI BINTI MAZLAN
MODEL ASSURE
1 ANALYSE LEARNERS

2 STATE OBJECTIVES

3 SELECT METHOD, MEDIA & MATERIALS

4 UTILIZE MEDIA & MATERIALS


5 REQUIRE LEARNER PARTICIPATION

6 EVALUATE AND REVISE


1. ANALYSE LEARNERS
(Analisis Pelajar)

Ciri umum pelajar

Pengetahuan sedia ada

Gaya pembelajaran
2. STATE OBJECTIVE
(Nyatakan Objektif)
1

Murid dapat menerangkan pengertian menjaga kebersihan


diri

Murid dapat menghuraikan adab-adab menjaga


kebersihan diri

3
Murid dapat merumuskan kepentingan mengamalkan
adab-adab menjaga kebersihan diri dan akibat
mengabaikannya
3. SELECT METHOD, MEDIA, MATERIALS
(Pilih kaedah, media dan bahan sumber)
Kaedah :
 Kaedah Penerangan
 Kaedah Soal Jawab
 Kaedah Sumbang Saran
 Kaedah Bermain

Pemilihan format media :


 Slaid Interaktif
 Grafik
 Audio
 Video
 Animasi
3. SELECT METHOD, MEDIA, MATERIALS
(Pilih kaedah, media, dan bahan sumber)
Pemilihan bahan sumber
(memilih bahan sumber sedia ada)
• Buku Teks Tahun 1 Pendidikan Islam
• DSKP
- bahan menepati kurikulum
- sumber tepat dan terkini
- jelas dan mudah difahami
4. UTILISE MEDIA AND MATERIALS
(Gunakan media dan bahan sumber)
Proses menggunakan media dan bahan pengajaran

Langkah penggunaan :
1. Pratonton
2. Sediakan bahan untuk kelas
3. Sediakan persekitaran
4. Sediakan murid
5. Sediakan pengalaman
5. REQUIRE LEARNER RESPONSE
(Libatkan pelajar dalam pembelajaran)
• Aktiviti berpusatkan murid berasaskan projek
melalui latihan pengukuhan yang pelbagai

Contoh latihan pengukuhan :


I. Isi tempat kosong
II. Padankan
III. Aneka pilihan
IV. Betul atau salah
V. Teka silang kata
VI. Susun ayat
ISI TEMPAT KOSONG

BETUL ATAU SALAH TEKA SILANG KATA


6. EVALUATE AND REVISE MATERIALS(Nilai
dan semak)
Penilaian :
 Pengajaran
Refleksi oleh murid
 Pembelajaran
formal- ujian
informal- hasil kerja, soal jawab