Anda di halaman 1dari 3

BMMB3073 PENGAJARAN

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU


SEKOLAH RENDAH

Disediakan oleh
1. Aiman Bin Abdul Hamid
2. Hazwan Bin Lamjad
3. Valery Saing Anak
Edward
Definisi Kemahiran Menulis
• Tulisan adalah bahasa yang bertulis dengan
lambang-lambang bunyi.
• Tulisan juga merupakan alat untuk melahirkan
fikiran dan perasaan.
Konsep Kemahiran Menulis
Menulis perkataan
dan ayat

Mengeluarkan idea
yang berkaitan ilmu
Keupayaan murid pengetahuan dan
pengalaman peribadi

Melalui pelbagai jenis


Kemahiran penulisan kreatif dan
Menulis bukan kreatif

- Ayat yang gramatis


Penekanan -Tanda baca dan
diberikan pada tatabahasa
penulisan yang
- Ejaan yang betul dan
kemas