Anda di halaman 1dari 10

Pelaporan Pentaksiran

Pembelajaran Murid
(PPPM)
PPPM
• Microsoft Excel 2007-2010
• Tanpa talian /Off line
• Bila-bila masa/Any time
• Di mana saja/Any where
• Pencaian boleh berubah
• 4 sheets
– Maklumat sekolah/ Rekod prestasi kelas
– Data penyataan tahap
– Laporan Individu
– Graf pencapaian mengikut bidang
Tugas Guru
• Wajib isi pencapaian murid
• Isi setelah selesai satu kelompok
• Hanya guru subjek yang mengajar sahaja layak
mentaksir muridnya.
• Disimpan untuk :
– Guru subjek
– Guru Kelas
– Ketua Panitia
– Pentadbir
– Ibu Bapa
– PPD/JPN bila diperlukan
– `
Formula

Contoh Pengiraan Bidang al Quran :


Tilawah
NAMA SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA
ALAMAT SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
PUTRAJAYA
PUTRAJAYA
POSKOD 62604

NAMA GURU HASRUDDIN BIN HASSAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

No Sijil Kelahiran/ AL-Quran (Bacaan) AL-Quran (Hafazan) AL-Quran (Kefahaman) Tajwid


Bil Nama Murid Jantina
No KP SK 1.1.1 SK 1.1.1 SK 1.1.1 SK 1.1.1 SK 1.1.1 SK 1.1.1
TAHAP TAHAP SK 1.2.1 SK 1.2.2 SK 1.2.3 TAHAP SK 1.3.1
(al Qariah) (al Adiat) (al Zalzalah) (al Qariah) (al Adiat) (al Zalzalah)

1 Ahmad Ubaidillah 42636236 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Busu bin Ahmad 636346 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 c

4 d

5 Nur 'Aisyah Yasmin 536365 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 f

7 g

8 h

9 i 15151523 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 j

11 k

12 l

13 m

14 n

15 o

16 p 131525265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 q

18 r

19 s

20 t

21 u

22 v

23 w

24 x

25 Nur Ain Adawiyah 35256346 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

26 z

27 aa
KOD SEKOLAH WBA

NO TELEFON
NO FAX
EMAIL

TAHUN 4

KELAS WIRA

Hadis Aqidah Ibadah Sirah Adab Jawi Tahap


Keseluruhan
SK 2.1 SK 3.1 SK 3.2 SK 3.3 SK 3.4 SK 3.5 SK 3.6 TAHAP SK 4.1 SK 4.2 SK 4.3 SK 4.4 TAHAP SK 5.1 SK 5.2 SK 5.3 SK 5.4 TAHAP SK 6.1 SK 6.2 SK 6.3 SK 6.4 TAHAP SK.7.1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PENYATAAN UMUM

TAHAP PERNYATAAN TAHAP

1 Murid&menguasai&asas&pengetahuan,kemahiran&dan&nilai&dalam&tajuk&yang&dipelajari

Murid&menjelaskan&konsep&atau&menggunakan&pengetahuan,kemahiran&dan&nilai&secara&praktik&dalam&tajuk&yang&
2
dipelajari

3 Murid&mengaplikasikan&pengetahuan,kemahiran&dan&nilai&daripada&tajuk&yang&dipelajari&dalam&kehidupan&seharian

Murid&menjadikan&pengetahuan,kemahiran&dan&nilai&daripada&tajuk&yang&dipelajari&sebagai&amalan&dan&melakukannya&
4
secara&bersungguh8sungguh&serta&bertanggungjawab&melaksanakan&sesuatu&dalam&kehidupan&seharian.

Murid&memberi&justifikasi&atau&istiqamah&terhadap&tindakan&yang&dilakukan&dalam&kehidupan&seharian&berdasarkan&
5
pengetahuan,kemahiran&dan&nilai&daripada&tajuk&yang&dipelajari.

Murid&mengalami&perubahan&tingkah&laku,&cara&pemikiran&,serta&mempamerkan&ciri8ciri&kepimpinan&sebagai&seorang&yang&
6 bertakwa&berdasarkan&pengetahuan,kemahiran&dan&nilai&daripada&tajuk&yang&telah&dipelajari&dan&boleh&dicontohi&atau&
boleh&memimpin&orang&lain.
SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
PUTRAJAYA

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

NAMA MURID : Ahmad Ubaidillah


NO SIJIL KELAHIRAN /IC : 42636236
JANTINA : LELAKI
KELAS : WIRA
NAMA GURU : HASRUDDIN BIN HASSAN
TARIKH PELAPORAN :
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

KEMAHIRAN TAHAP TAFSIRAN

Al Quran
2 Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik
(Tilawah )

Al Quran Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan


5
( Hafazan) bertajwid serta istiqamah membaca al Quran

Al Quran
1 Murid menyatakan pengenalan dan pengertiaan surah-surah tertentu.
(Kefahaman)

Murid boleh mengenal pasti dan membaca potongan ayat al Quran yang
Tajwid 1
mengandungi hukum tajwid tertentu.

Hadis 1 Murid boleh membaca hadis dan terjemahannya

Aqidah 1 Murid menyatakan konsep asas Aqidah

Ibadah 1 Murid menyatakan konsep asas Ibadah

Sirah 1 Murid menyatakan sirah Rasulullah SAW

Adab 1 Murid menyatakan konsep asas Adab

Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan
Jawi 1
dalam tulisan jawi.

Keseluruhan Prestasi Pendidikan Murid menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan,kemahiran dan
2
Islam Tahun 4 : nilai secara praktik dalam tajuk yang dipelajari

.................................................... ..................................................
(Guru Mata Pelajaran) (Guru Besar )
Bacaan'al'Quran
3

2 2 Tahap*1
Tahap*2

Bialangan'Murid
Tahap*3
Tahap*4
1 1 Tahap*5
Tahap*6

Tahap

Aqidah
3

2 Tahap*1
Tahap*2
Bialangan'Murid

Tahap*3
Tahap*4
1 1 1 1 Tahap*5
Tahap*6

Tahap