DISLEKSIA

Speaker : Puan Sariah Amirin, Presiden, Persatuan Dyslexia W.P.

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

1 07/17/08

Pengenalan
          

Dua Matlamat Utama Apa Itu Disleksia ? Otak Terbahagi Kepada Dua Sfera Disleksik Gunakan Otak Kanan Mengenalpasti Disleksia Petanda Kanak-kanak Pra-Sekolah Petanda Kanak-kanak Sekolah Rendah Petanda Untuk Ibubapa Implikasi Disleksia Terhadap Kanak-kanak Bagaimana Membantu Rumusan
2 07/17/08

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

Dua Matlamat Utama
 Mengenali

disleksia sebagai suatu kesukaran pembelajaran spesifik bahawa kanak-kanak disleksia mempunyai kekuatan yang boleh membantu mereka mengatasi kesukaran spesifik ini

 Memahami

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

3 07/17/08

Apa Itu Disleksia ?
 Perkataan

Yunani bererti “ Kesukaran terhadap perkataan” pembelajaran yang spesifik – berbeza daripada kelewatan perkembangan menyeluruh
kuah masa p/q sama m/w
4 07/17/08

 Kesukaran

buah
Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

 Susah

menguasai kemahiran membaca dan menulis, TETAPI memiliki bakat, kepintaran, atau kecerdasan yang lain oleh perbezaan dalam cara otak memproses maklumat – terutama sekali berkenaan dengan bunyi, simbol dan makna

 Disebabkan

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

5 07/17/08

Otak Terbahagi Kepada Dua Sfera
 Sebelah

kiri – penggunaan bahasa, pemikiran logik, susunan, struktur kanan – visual, daya kreatif, dan kemahiran seni

 Sebelah

Kebanyakan orang dapat mengembangkan kedua-dua jenis kemahiran tetapi satu bahagian otak akan menjadi dominan
Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan 6 07/17/08

 Orang

disleksik lazimnya cenderung menggunakan otak kanan * cara berfikir dan belajar mereka berlainan * berbakat kreatif atau seni * lemah dalam kemahiran bahasa, logik, turutan dan struktur Cara orang disleksia memerhati dan berfikir boleh dianggap satu “anugerah” – bukan satu masalah

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

7 07/17/08

 Membawa

kesan yang berbeza, pada darjah yang berbeza, kepada individu yang berbeza hingga 15% mengalami masalah tahap ringan manakala 4% mengalami masalah yang teruk Lebih ramai budak lelaki, berbanding perempuan, terlibat: lebih kurang dengan nisbah 3:1

 10%

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

8 07/17/08

 Kita

tidak dapat “merawat” disleksia – kita tidak boleh ubah cara otak berfungsi kanak-kanak disleksia BOLEH belajar membaca dan menulis dengan memuaskan TETAPI kaedah pengajaran yang sesuai boleh membantu

 KEBANYAKKAN

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

9 07/17/08

Mengenalpasti Disleksia
 Melalui

piawai

pelbagai jenis ujian diagnostik

 Melalui

pemerhatian yang teliti dan interaksi dengan kanak-kanak

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

10 07/17/08

CATATAN
 Tidak  Satu

kelihatan dari segi fizikal

petunjuk tidak mencukupi adalah tanda bukannya bukti

 Petunjuk

 Pemeriksaan

medikal perlu untuk kenalpasti tidak ada masalah kurang upaya yang lain

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

11 07/17/08

Petanda Bagi Kanak-kanak Pra-Sekolah
 Lemah  Sukar

dalam kemajuan pertuturan

memahami dan mengingati arahan

 Lemah

kemahiran gerakan moto kasar, sebagai contoh: sentiasa melanggar barang sekitar, sukar membaling atau menangkap bola
12 07/17/08

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

 Lemah

kemahiran gerakan moto halus, sebagai contoh: memegang alat tulis atau menggunting tangan yang dominan

 Tiada  Sukar

mengesan perkataan berirama, sebagai contoh: kuah – buah bertepuk mengikut irama

 Sukar

 Kesukaran

dengan perkataan kata arah, sebagai contoh: atas/bawah, dalam/luar, masuk/keluar

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

13 07/17/08

 Berbakat  Cekap  Fikir

kreatif dan/atau kesenian

dengan mainan binaan

mengikut gerak hati – melihat penyelesaian masalah dengan pantas ingin tahu yang tinggi, berminat terhadap perkara baru, suka bertanya
14 07/17/08

 Sifat

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

Petanda Bagi Kanak-kanak Sekolah Rendah
 Lemah

dalam bacaan/ tulisan/ ejaan b/d, p/q, m/w, n/u, y/j/g, s/z huruf dan nombor

 Kekeliruan

 Pembalikan  Masalah

mengingati perkataan memahami konsep masa mengenali waktu
15 07/17/08

 Kesukaran  Kesukaran

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

 Sering

berangan-angan am yang luas dan baik

 Pengetahuan  Bertutur  Tidak

dengan baik

teratur dan tersusun ketara dalam pencapaian

 Perbezaan  Nampak

cerdik dan berkemampuan seperti murid lain tetapi sentiasa mengalami masalah dalam kerja sekolah
16 07/17/08

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

“ Kanak-kanak disleksia membingungkan. Dia nampak cerdik dan berkemampuan, segar dan berminat, mempunyai kemahiran lisan yang baik……tetapi kemahiran membaca dan menulis lemah daripada apa yang dijangkakan. Dia senang dianggap tidak menumpukan perhatian, malas atau cuai “

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

17 07/17/08

Petanda Untuk Ibubapa
 Kesukaran

berpakaian sendiri, sebagai contoh: memakai butang, mengikat tali kasut atau menghadapi kesukaran, dalam kemajuan bertutur dengan jelas dan kerap salahguna perkataan

 Lambat

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

18 07/17/08

 Tidak

cekap atau kekok dalam gerak-geri seperti melompat, meloncat, tangkap dan tendang bola ahli keluarga yang menghadapi kesukaran yang sama ke sekolah – bermula dengan cergas tetapi semakin ketinggalan atau kehilangan minat emosi dan kelakuan – menjadi pendiam atau suka menyendiri, degil, agresif dan memberontak
19 07/17/08

 Terdapat

 Enggan

 Masalah

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

Implikasi Disleksia Terhadap Kanak-kanak
 Menyedari

ada sesuatu yang “tidak kena” tetapi tidak dapat memahaminya menyembunyikan kesukarannya

 Cuba

 Menggunakan

strategi-strategi seperti menyalin kerja kanak-kanak lain untuk menyembunyikan masalah dari membuat kerja sekolah
20 07/17/08

 Mengelak

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

Perasaan Kanak-kanak Disleksia
Otak saya macam ada terlalu banyak perkataan berpusing-pusing di dalamnya Setiap kali saya menulis, saya sendiri tidak dapat baca apa yang ditulis kerana begitu banyak kesilapan
Saya cuba menulis dan mengeja apa yang saya fikirkan. Tetapi saya tidak dapat pindahkan fikiran saya daripada otak kepada tangan. Saya perlu fikir begitu lama susunan huruf sehingga saya lupa apa yang saya sedang cuba tulis itu
Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan 21 07/17/08

Bagaimana Membantu
 Mengenalpasti

kekuatan dan kelemahan kanak-kanak itu bakat, kebolehan atau kemahiran khusus yang dimiliki sama ada terdapat sebabsebab yang menjejaskan kemajuan, sebagai contoh: masalah emosi di rumah ?
22 07/17/08

 Mengenalpasti

 Mengenalpasti

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

 Cuba

berbagai cara untuk menarik minat dan meningkatkan motivasi gaya pembelajaran kanakkanak disleksia

 Memahami

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

23 07/17/08

Pendekatan Pengajaran
 Guna

Pelbagai deria sebut, dengar, lihat, rasa, sentuh, sebagai contoh: menulis atas pasir, bina bentuk huruf Ulang Melalui cara yang berbeza-beza untuk mengukuhkan fahaman dan ingatan
24 07/17/08

 Kerap

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

 Memupuk

sifat otomatik Kemahiran asas, sebagai contoh: kenalan huruf dan perkatan mesti menjadi otomatik sebelum daya fikiran boleh digunakan untuk fahaman ayat struktur dan turutan Bertindak dari unit kecil dalam turutan jelas, usahakan kemajuan langkah kecil dan berperingkat
25 07/17/08

 Bersifat

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

 Kumulatif

Kaitkan maklumat baru dengan apa ynag telah dipelajari, gunakan contoh berbezabeza untuk pengukuhan dan pembinaan yakin-diri
 Gunakan

strategi ingatan/hafalan Sebagai contoh: peta minda, lukisan carta

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

26 07/17/08

Dekati Kanak-kanak Melalui Kekuatan Mereka
Ingatkan ciri-ciri otak  Kecerdasan visual, kepekaan warna dan bentuk
 Kreatif,  Daya

berbakat seni atau muzik

imaginasi kuat spontan, intuitif, holistic
27 07/17/08

 Fikiran

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

Izinkan Kanak-kanak bentang kerjanya melalui cara yang sesuai dengan bakat/keupayaan
 Jaringan  Gambarajah  Carta

aliran  Pita rakaman (lisan)  Menaip ganti menulis

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

28 07/17/08

INGATLAH – Kanak-kanak Disleksik
 Mudah  Sukar

letih – kurangkan beban-kerja

ingat arahan panjang

 Jangan

berikan arahan yang banyak serentak arahan yang jelas
29 07/17/08

 Berikan

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

 Tidak

teratur – susunkan struktur dan rutin

 Mungkin

tidak upaya salin dari papanhitam – sediakan salinan nota atau nomborkan setiap baris ayat penggunaan kalkulator jika boleh

 Izinkan

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

30 07/17/08

 Mungkin

tidak berupaya menulis karangan dengan ejaan betul serentak – izinkan mereka tulis dahulu, betulkan ejaan kemudian sukar mengukur masa, sediakan

 Mungkin

jam

 Mungkin

sukar menentukan arah – tidak dapat pastikan mana kiri/kanan
31 07/17/08

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

Rumusan
 Pengesanan  Fahaman,

dan intervensi awal sungguh penting

galakkan dan sokongan dari ibubapa dan guru-guru amat perlu mengajar pelbagai deria dan pelbagai kecerdasan memang berkesan

 Kaedah

Tindakan tidak diambil – kanak-kanak yang berpotensi akan menjadi masalah sosial
Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan 32 07/17/08

Sariah Amirin, Persatuan Dyslexia Wilayah Persekutuan

33 07/17/08

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful