Anda di halaman 1dari 6

KEPUASAN

KERJA
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
DEFINISI KEPUASAN KERJA
DEFINIS KEPUASAN KERJA

1. Kepuasan kerja adalah perasaan dan sikap yang positif dalam diri pekerja
berkaitan bidang tugas mereka dan kerja yang dilakukan.
2.
3. Ia bergantung kepada faktor-faktor yang berkaitan dan mengikut jenis
pekerjaan individu. Kepuasan kerja adalah perasaan setiap individu berhubu
ng dengan pekerjaan mereka.

4. Apabila mereka mendapat kepuasan kerja yang tinggi mereka akan sentiasa
positif dalam menjalankan tanggungjawab dan sebaliknya (Robbin 1989).
CIRI-CIRI KEPUASAN KERJA
01 Peluang kenaikan gaji dan pangkat

02 Teman kerja yang mempunyai pengaruh yang


signifikan terhadap kepuasan kerja

03 Suasana kerja yang kondusif

04 Menerima tugasan yang sesuai dengan


kemahiran yang dimiliki.
KESAN-KESAN POSITIF KEPUASAN
KERJA
01 Guru akan mempunyai sikap positif terhadap
kerjanya

02 Guru akan lebih bersemangat menjalankan tugas


yang diamanahkan

03 Emosi guru akan lebih seronok dan ceria semasa


di dalam kelas dan sekolah

04 Dapat mengelakkan guru daripada tertekan


semaa melakukan tugas
KESAN NEGATIF TERHADAP
KEPUASAN KERJA GURU
Guru tidak dapat mengajar Guru menjadi malas
01 dengan kualiti dan berkesan 03 untuk mengajar

Guru menjadi tertekan Guru menjadi kurang


02 04 berkeyakinan dalam
pengajaran

06
SEKIAN TERIMA KASIH