Anda di halaman 1dari 3

PROSES PEMILIHAN MURID

PENDIDIKAN INKLUSIF
1) Melepasi tahap penilaian menggunakan instrument yang ditetapkan
oleh KPM
2) Umur MBK haruslah mengikut kohort murid arus perdana. Tambah
setahun.
3) Penempatan mbk haruslah diambil kira:
a) Saiz kelas yang selesa dan murid maksimum 35 orang
b) Mbk yang berada di ppki haruslah 5 org sahaja.
c) Mbk harus dikelaskan dengan tahap mereka.
d) Kelas kena tingkat bawah
4) Pengajaran dan pembelajaran
a) Mbk dalam PI harus belajar dengan gunakan korikulum
kebangsaan arus perdana.
b) Pengubahsuain baha dan keadah pengajaran boleh dilakukan
untuk memudahkan mbk menerima input semasa pnp.
C) Guru ppki haruslah berkerjasama dengan guru arus perdana
merancang pnp yang sesuai dengan kognitif mbk.
5) Pentaksiran
a) mbk dalam iklusif haruslah menjalani pentaksiran kurikulum
dan kokurikum
b) mbk yang layak mengikut syarat2 yang sedia ada berhak
mengambil peperiksaan awam seperti upsr,pmr,spm
c) calon mbk harus berdafta calon berkeperluan khas(CBK) untuk
mendapat kemudahan da keistimewaan seperti alat,masa dll