Anda di halaman 1dari 39

BML 6044

KAJIAN WACANA BAHASA MELAYU

analisis teks iklan menggunakan


model fairclough

Disediakan oleh :

o Zaliniey Binti Za’ba


o M20171000501
o Fakulti Bahasa Dan Komunikasi oTugasan 3
TAUTAN :
DIMENSI TEKSTUAL

Dimensi tekstual

Perbendaharaan
Nahuan Tautan
kata

Tetenunan Tetenunan
nahuan leksikal
TAUTAN : DIMENSI TEKSTUAL

1.0 Perbendaharaan kata


Berdasarkan teks iklan, terdapat beberapa perkataan yang
menjurus kepada tajuk teks iklan yang kelihatan agak dominan
di dalam iklan. Leksikal yang digunakan sesuai dengan tajuk
dan memudahkan pembaca untuk memahami iklan tersebut.

Bil Perkataan Coding


1 Teknologi P1,A1
2 Peranti P2,A1
3 Berkomunikasi P3,A1
2.0 Nahuan

 Aspek nahuan dalam model fairclough terbahagi kepada


dua bahagian iaitu ayat pasif dan ayat aktif.
 Berdasarkan teks iklan ini, klausa ayat pasif paling
dominan berbanding ayat aktif.
 Terdapat 4 ayat aktif dan 6 ayat pasif.
2.1 Ayat aktif terdiri daripada subjek + objek + pelengkap

Bil Ayat Coding

1 Pengguna bakal memotret foto berkualiti tinggi secara P1, A2


detail, penuh pencahayaan sempurna serta mencapai
kedalaman akurat bertepatan.

2 Hasil rakaman swafoto juga tidak kurang hebatnya, P2, A1


peranti ini mampu merakam gambar dengan hasil
terbaik, cantik, cerah halus disamping boleh
disesuaikan menerusi filter tersedia ada di dalamnya.

3 Melalui filtur ini, pengguna berupaya mengekspresikan P4, A1


wajah, gerakan dan suara dalam animasi avatar.
4 Bagi mereka yang menekankan ciri ruang simpanan P5, A1
besar penyimpanan daa, HUAWEI nova3i adalah
piihan terbaik dan tepat buat anda.
2.2 Terdapat 6 ayat pasif dalam teks iklan ini.

Bil Ayat Coding

1 Dibina bersama empat buah kamera beresousi 16MP P1, A1


+ 2MP (belakang) dan 24MP + 2MP (depan) yang
diperkasa oleh teknologi artificial intelligent (AI)
pengguna bakal memotret foto berkualiti tinggi secara
detail.
2 Dicipta bersama 3D Qmoji, HUAWEI nova3i turut P3, A1
menjanjikan erti keseronokan berkomunikasi bersama
teknologi.
3 Setelah itu, kesemua emosi yang ditonjolkan ini boleh P4, A2
dikongsi secara umum di media sosial.
4 Ini kerana selain dibangunkan bersama Chipset Kirin P6, A1
710, ruang penyimpanan dalamannya berupaya
mencapai kapasiti sehingga 128GB
Bil Ayat Coding
5 Bagi mereka yang mahu memiliki HUAWEI nova3i, P7, A1
telefon ini dihasilkan dalam tiga pilihan warna yang
menarik, ungu iris, hitam dan putih.

6 Ia dijual pada harga RM1249. P7, A2


3.0 Tautan

3.1 Tetenunan Nahuan


3.1.1 Penggunaan Rujukan

 Penggunaan rujukan adalah merujuk atau menggantikan


sesuatu kata atau frasa ayat sebelum atau dalam ayat yang
sama.
Bil Ayat Coding

1 Bagi mereka yang menekankan ciri ruang simpanan P5, A1


besar penyimpanan data, HUAWEI nova3i adalah
piihan terbaik dan tepat buat anda.

= Perkataan mereka merujuk kepada pengguna.

2 Bagi mereka yang mahu memiliki HUAWEI nova3i, P7, A1


telefon ini dihasilkan dalam tiga pilihan warna yang
menarik, ungu iris, hitam dan putih.

= Perkataan mereka merujuk kepada pengguna.


Bil Ayat Coding

1 Hasil rakaman swafoto juga tidak kurang hebatnya, P2, A1


peranti ini mampu merakam gambar dengan hasil
terbaik, cantik, cerah halus disamping boleh
disesuaikan menerusi filter tersedia ada di dalamnya.

=Kgnt ini dalam ayat merujuk kepada telefon.

2 Melalui filtur ini, pengguna berupaya mengekspresikan P4, A1


wajah, gerakan dan suara dalam animasi avatar.

=Kgnt ini dalam ayat merujuk kepada filtur.


3 Ini kerana selain dibangunkan bersama Chipset Kirin P6, A1
710, ruang penyimpanan dalamannya berupaya
mencapai kapasiti sehingga 128GB.

=Kgnt ini dalam ayat merujuk kepada telefon.


4 Bagi mereka yang mahu memiliki HUAWEI nova3i, P7, A1
telefon ini dihasilkan dalam tiga pilihan warna yang
menarik, ungu iris, hitam dan putih.

=Kgnt ini dalam ayat merujuk kepada telefon.


3.0 Tautan

3.1 Tetenunan Nahuan


3.1.2 Penggantian

 Penggantian adalah menggantikan perkataan lain dalam


sesuatu kata atau frasa ayat sebelum atau dalam ayat yang
sama.
Bil Ayat Coding
1 Hasil rakaman swafoto juga tidak kurang hebatnya, peranti ini P2, A1
mampu merakam gambar dengan hasil terbaik, cantik, cerah
halus disamping boleh disesuaikan menerusi filter tersedia
ada di dalamnya.

=Perkataan peranti dalam ayat menggantikan perkataan


telefon.

2 Dicipta bersama 3D Qmoji, HUAWEI nova3i turut P3, A1


menjanjikan erti keseronokan berkomunikasi bersama
teknologi.

Melalui filtur ini, pengguna berupaya mengekspresikan wajah, P4, A1


gerakan dan suara dalam animasi avatar.

=Perkataan filtur dalam ayat menggantikan perkataan 3D


Qmoji.
4 Bagi mereka yang mahu memiliki HUAWEI nova3i, telefon ini P7, A1
dihasilkan dalam tiga pilihan warna yang menarik, ungu iris,
hitam dan putih.

Ia dijual pada harga RM1249.

= Perkataan ia dalam ayat menggantikan perkataan telefon.


3.0 Tautan

3.1 Tetenunan Nahuan


3.1.3 Pelenyapan
 Pelenyapan merupakan perkataan atau frasa yang telah
ditiadakan.

Bil Ayat Coding

1 Bukan sebarang gajet, HUAWEI nova3i mantap dengan P1, A1


kelebihan dan keunggulan sebenar sebuah telefon pintar!

Dibina bersama empat buah kamera beresolusi 16MP + 2MP


(belakang) dan 24MP + 2MP (depan) yang diperkasa oleh
teknologi artificial intelligent (AI) pengguna bakal memotret
foto berkualiti tinggi secara detail.

=Ayat pertama tidak lagi diulang dalam ayat yang kedua.


3.0 Tautan

3.1 Tetenunan Nahuan


3.1.4 kata hubung

Bil Ayat Coding

1 Bukan sebarang gajet, HUAWEI nova3i mantap Tajuk


dengan kelebihan dan keunggulan sebenar
sebuah telefon pintar.

2 Dibina bersama empat buah kamera beresousi P1, A1


16MP + 2MP (belakang) dan 24MP + 2MP (depan)
yang diperkasa oleh teknologi artificial intelligent
(AI) pengguna bakal memotret foto berkualiti tinggi
secara detail.
Bil Ayat Coding

1 Hasil rakaman swafoto juga tidak kurang hebatnya, P2, A1


peranti ini mampu merakam gambar dengan hasil
terbaik, cantik, cerah halus disamping boleh
disesuaikan menerusi filter tersedia ada di dalamnya.

2 Melalui filtur ini, pengguna berupaya mengekspresikan P4, A1


wajah, gerakan dan suara dalam animasi avatar.
3 Setelah itu, kesemua emosi yang ditonjolkan ini boleh P4, A2
dikongsi secara umum di media sosial.

4 Bagi mereka yang menekankan ciri ruang simpanan P5, A1


besar penyimpanan data, HUAWEI nova3i adalah
piihan terbaik dan tepat buat anda.
4 Bagi mereka yang mahu memiliki HUAWEI nova3i, P7, A1
telefon ini dihasilkan dalam tiga pilihan warna yang
menarik, ungu iris, hitam dan putih.

5 Untuk maklumat lanjut, Layari P8, A1


consumer.huawei.com.my atau www.
Facebook/HuaweiMobileMY
3.0 Tautan

3.2 Tetenunan Leksikal


3.2.1 Perulangan kata hampir sama
3.0 Tautan

3.2 Tetenunan Leksikal


3.2.2 Perulangan kata sinonim
• Sinonim merupakan perkataan yang mempunyai makna yang
sama atau seerti. Dalam wacana iklan ini terdapa perkataan
sinonim iaitu merakam dan memotret, foto dan gambar.

Bil Ayat Coding


1 Dibina bersama empat buah kamera beresousi 16MP P1, A1
+ 2MP (belakang) dan 24MP + 2MP (depan) yang
diperkasa oleh teknologi artificial intelligent (AI)
pengguna bakal memotret foto berkualiti tinggi secara
detail.

2 Hasil rakaman swafoto juga tidak kurang hebatnya, P2, A1


peranti ini mampu merakam gambar dengan hasil
terbaik, cantik, cerah halus disamping boleh
disesuaikan menerusi filter tersedia ada di dalamnya.
3.0 Tautan

3.2 Tetenunan Leksikal


3.2.3 Perulangan kata kolokasi

Bil Ayat Coding

1 Bagi mereka yang mahu memiliki HUAWEI nova3i, P7, A1


telefon ini dihasilkan dalam tiga pilihan warna yang
menarik, ungu iris, hitam dan putih.
3.0 Tautan

3.2 Tetenunan Leksikal


3.2.4 Tema atau Rema

 Mengikut Hailliday 1994, tema ialah bahagian ayat yang sudah


diketahui atau sekurang-kurangnya jelas dalam situasi yang telah
dimaklumkan lebih awal oleh pewacana. Tema berfungsi sebagai titik
tolak mesej.
 Rema pula ialah bahagian ayat yang mengandungi maklumat baru
sebenar yang ingin disampaikan, yang antara lain, maklumat baru itu
mengayakan pengetahuan pendengar atau pembaca wacana/ teks.
 Struktur ayat atau klausa ialah Tema mendahului Rema. (Idris Aman,
2014)
Tema Rema Coding
Dibina bersama empat diperkasa oleh teknologi artificial P1, A1
buah kamera beresousi intelligent (AI),
16MP + 2MP (belakang)
dan 24MP + 2MP
(depan) yang
pengguna bakal memotret foto berkualiti tinggi secara P1, A1
detail, penuh pencahayaan sempurna
Hasil rakaman swafoto merakam gambar dengan hasil terbaik, P2, A1
juga tidak kurang cantik, cerah halus disamping boleh
hebatnya, peranti ini disesuaikan menerusi filter tersedia ada
mampu di dalamnya.
Dicipta bersama 3D menjanjikan erti keseronokan P3, A1
Qmoji, HUAWEI nova3i berkomunikasi bersama teknologi.
turut

Melalui filtur ini, mengekspresikan wajah, gerakan dan P4, A1


pengguna berupaya suara dalam animasi avatar.
Tema Rema Coding
Setelah itu, kesemua ditonjolkan ini boleh dikongsi secara P4, A2
emosi yang umum di media sosial.
Bagi mereka yang menekankan ciri ruang simpanan P5, A1
besar penyimpanan data, HUAWEI
nova3i adalah pilihan terbaik dan tepat
buat anda.
Ini kerana selain berupaya mencapai kapasiti sehingga P6, A1
dibangunkan bersama 128GB
Chipset Kirin 710, ruang
penyimpanan
dalamannya
Bagi mereka yang mahu dihasilkan dalam tiga pilihan warna P7, A1
memiliki HUAWEI yang menarik, ungu iris, hitam dan
nova3i, telefon ini putih.
Untuk maklumat lanjut, Layari consumer.huawei.com.my atau P8, A1
www. Facebook/HuaweiMobileMY
RUNTUTAN :
DIMENSI AMALAN WACANA

Dimensi
Amalan
Wacana

Penghasilan Penyebaran Penggunaan

Intertekstualiti Interdiskusi Daya Ujaran Semiotik


2.0 RUNTUTAN
2.1 Penghasilan
2.1.1 Intertekstualiti

• Intertekstualiti ialah sumber daripada teks-teks lain yang dianyam


bagi menghasilkan teks baru. (Idris, 2006)
• Terdapat lima kaedah intertekstualiti iaitu reprentasi wacana,
praandaian, penafian, metawacana dan ironi.

a) Representasi wacana

 Tidak terdapat representasi wacana dalam teks iklan ini.


2.0 Runtutan

2.1 Penghasilan
2.1.1 Intertekstualiti

b) Praandaian
• Menurut Idris Aman (2014),praandaian merupakan usul atau
maklumat lama atau “given” yang dimanfaatkan atau
diintertekstualiti oleh penghasil wacana dalam wacananya.
Berdasarkan teks iklan, pewacana telah membuat andaian
bahawa para aundiens telah tahu sejarah tentang
perkembangan semasa dan trend pendidikan.
Bil Ayat Coding

1 Bukan sebarang gajet, HUAWEI nova3i mantap dengan Tajuk


kelebihan dan keunggulan sebenar sebuah telefon
pintar!

•Berdasarkan ayat tersebut, pewana menganggap


bahawa pembaca wacana telah umum mengetahui
mengenai kehebatan telefon HUAWEI nova3i.
2.0 Runtutan

2.1 Penghasilan
2.1.1 Intertekstualiti
c) Penafian

Bil Ayat Coding

1 Hasil rakaman swafoto juga tidak kurang hebatnya, P2, A1


peranti ini mampu merakam gambar dengan hasil
terbaik, cantik, cerah halus disamping boleh
disesuaikan menerusi filter tersedia ada di dalamnya.
2.0 Runtutan

2.1 Penghasilan
2.1.1 Intertekstualiti
d) Metawacana

 Tidak terdapat unsur metawacana dalam teks iklan ini.


2.0 Runtutan

2.1 Penghasilan
2.1.1 Intertekstualiti
e) Ironi

 Tidak terdapat unsur ironi dalam teks iklan ini.


2.0 Runtutan
2.1 Penghasilan
2.1.2 Interdiskursiviti

 Interdiskursiviti menumpukan berkenaan jenis wacana, teks,


genre atau jenis aktiviti lain yang dimanfaatkan oleh pewacana
dalam penghasilan wacana atau teks semasanya. Wacana
atau teks semasa mungkin bukan bersifat “genre tunggal”,
tetapi mungkin campuran atau “hibridan genre” (Fairclough
2003).
 Berdasarkan teks iklan yang dikaji, wacana lebih bersifat
kepada mempromosikan produk iaitu mempromosikan telefon
HUAWEI nova3i kepeda pembaca. Selain itu, wacana iklan ini
juga bersifat pemujukan iaitu lebih kepada memujuk pembaca
untuk membeli produk yang diiklankan.
2.0 Runtutan

2.1 Penghasilan
2.1.3 Daya ujaran

 Tidak terdapat ujaran dalam teks iklan ini.


2.0 Runtutan

2.1 Penghasilan
2.1.4 Semiotik

 Terdapat unsur semiotik dalam teks iklan ini iaitu gambar


sebuah telefon HUAWEI nova3i.
 Gambar pada teks iklan ini berfungsi untuk mempromosikan
produk dan menarik perhatian pembaca.
2.0 Runtutan

2.2 Penyebaran
 Berdasarkan wacana yang dikaji telah, pewana
menggunakan jenis wacana iklan untuk menyebarkan
wacana tersebut. Penggunaan wacana jenis iklan
membolehkan pewacana untuk mempromosikan
produk telefon HUAWEI nova3i kepada pembaca.
 Pewacana juga menggunakan elemen gambar
dengan warna yang bersesuaian untuk menarik
perhatian pembaca terhadap iklan tersebut.
 Wacana iklan ini juga disebarkan kepada semua
golongan pembaca tidak kira umur kerana pewacana
hanya menggunakan struktur teks yang mudah dan
bersesuaian bagi semua lapisan.
2.0 Runtutan

2.3 Penggunaan
 Menurut Anida (2016) dalam model Fairclough, wacana
dihasilkan atas sebab atau tujuan tertentu. Analisis penggunaan
wacana dalam soal amalan kewacanaan adalah usaha
interpretasi secara umum akan gunanya wacana berkenaan
kepada khalayak atau adressee, kepada pewacana sendiri serta
lingkaran kegunaan dalam kalangan mereka.
 Berdasarkan wacana iklan yang dianalisis, wacana tersebut
memberikan input yang berguna kepada pembaca khususnya
input berkaitan kelebihan dan keburukan telefon. Justeru
membolehkan pembaca untuk membuat pilihan dan
perbandingan yang mana paling baik dan sesuai untuk dibeli
berdasarkan wacana yang telah ditonjolkan.
 Selain itu, dalam wacana iklan tersebut juga terdapat harga yang
membolehkan pembaca membuat perbandingan dari segi harga.
Impak sosial

 Berdasarkan wacana iklan yang dikaji, pewacana


mengetengahkan iklan mengenai penjualan telefon bimbit
berjenama HUAWEI nova3i. Justeru iklan ini adalah bercorak
perniagaan dan mempromosi di mana pewacana telah
mengemukakan kelebihan dan kehebatan telefon seperti
terdapat Qmoji animasi yang canggih kepada pembaca bagi
mengaut keuntungan dan menarik perhatian pembaca.
Tambahan lagi, melalui pendedahan terdapat teknologi yang
canggih dan terkini selari dengan perkembangan teknologi
semasa pada HUAWEI nova3i tersebut, dapat memenuhi
citarasa pengguna dan masyarakat yang menginginkan
rangkaian teknologi yang terkini. Bukan itu sahaja, masyarakat
golongan muda akan lebih tertarik sekiranya terdapat elemen
teknologi baharu dalam telefon yang sesuai dengan jiwa
mereka.
Impak sosial

 Wacana iklan ini juga dapat memberikan cabaran kepada


pengiklanan lain kerana akan mewujudkan persaingan
sesama pengiklan untuk sama-sama mempromosikan
produk. Dari segi kebolehpasaran, pewacana telah
mengiklankan produk ini dalam Majalah Mingguan Wanita
kerana pewacana telah menjadikan wanita sebagai sasaran
utama sesuai dengan kuasa beli wanita yang agak tinggi
berbanding lelaki. Namun dari aspek laras bahasa, bahasa
yang digunakan juga agak tinggi dengan penggunaan istilah
teknologi yang mungkin difahami oleh golongan tertentu
seperti golongan yang bekerjaya sahaja. Sesuai dengan
pewacana yang memfokuskan iklan tersebut kepada orang
yang berkemampuan untuk membeli telefon bimbit tersebut
sebagai aset.
Kesimpulan
 Berdasarkan wacana iklan yang telah dikaji, iklan tersebut
dapat memberikan input yang berguna kepada pembaca.
Dalam wacana iklan tersebut, terdapat gambar sebuah telefon
HUAWEI nova3i yang menarik serta terdapat juga harga yang
telah di pamerkan untuk membolehkan pembaca membuat
perbandingan dari segi harga.
 Selain itu, pewacana juga turut meletakkan laman web untuk
memberi kemudahan kepada pembaca yang berminat untuk
mengetahui dengan lebih lanjut mengenai produk tersebut.
 Justeru elemen-elemen yang telah diolah dalam iklan ini sangat
bersesuaian dengan penulisan wacana jenis iklan untuk
mempromosikan sesuatu produk.
 Pewacana juga berjaya untuk menghasilkan wacana iklan
untuk mempromosikan produk yang memberikan input kepada
pembaca.
Sekian
terima kasih