Anda di halaman 1dari 23

‫لغة الفصل‬

Lughatul-Fasli
DISAMPAIKAN OLEH:
USTAZ YUSOF BIN YAAACOB
PENOLONG PENGARAH BAHASA ARAB
JAB. PENDIDIKAN PULAU PINANG

APA ANAK
KONO E KAMPU
HAMBA
JANG NG MU

berlatih tentang cara penggunaan‫ل ا اغااة ا ا االفصل‬. 5. 3. guru akan dapat.OBJEKTIF Diakhir slot ini. 1. . bertukar-tukar pendapat tentang‫ل ا اغااة ا ا االفصل‬. 2. menanam keyakinan untuk menggunakan‫ل ا اغااة ا ا االفصل‬. mengetahui kelemahan guru dalam penggunaan ‫ل ا اغااة‬ ‫ ا ا االفصل‬dan cara mengatasinya. 4. mengetahui kepentingan‫ ل ا اغااة ا ا االفصل‬dan keberkesanannya.

6. 5. Jarang menggunakan bahasa Arab. . Kurang mengetahui “gaya bahasa” untuk bercakap Arab. 4. Kurang mahir untuk bercakap Arab di dalam kelas. Salah konsep pada kumpulan sasaran murid. 3.ISU-ISU MENGAPA GURU BAHASA ARAB TIDAK MENGGUNAKAN‫ ل ا اغااة ا ا االفصل‬DI KELAS? 1. Bimbang salah dalam tatabahasa atau penggunaan perkataan. 2. Bimbang murid tidak faham apa yang guru tuturkan.

PENYELESAIAN GURU PERLU BANYAK… “LATIHAN” .

BAGAIMANA? Guru yang ingin mengaplikasikan‫ ل ا اغااة ا ا االفصل‬mestilah . 4. Mempunyai keberanian & tidak malu. 3. Mempunyai gaya dan daya tarikan untuk menarik minat murid. Mempunyai persediaan yang cukup. Mempunyai semangat yang tinggi untuk melaksanakan dengan berkesan. . 2. 1.

9. 6. Guru menekankan tekanan suara (‫االانبر‬ ) dan intonasi (‫ )االاتنغيم‬dalam pertuturan di kelas. 7.BAGAIMANA? 5. Menggunakan istilah yang mudah dan difahami. Mempunyai suara yang jelas. Ekspresi wajah yang sesuai. . 8. Bahasa badan yang berkesan.

‫‪CONTOH‬‬ ‫لغة الفصل‬ .

‬ألمهلل لولسمهلل‪ْ.‬لكمي ل‬ ‫ف لحاَلَك ل‬ ‫– ل‬ ‫ت؟َ‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫ل‬‫و‬ ‫ي‬ ‫ي‪ْ.‫التحيات والمقدمة‬ ‫• اللَسسللكم لعلميككمم‪ْ.‬‬ ‫م‪ْ.‬‬ ‫• لهمل ألنمبتكمم كممستلعلندولن؟َ‬ ‫• هل خلصتم‪/‬النمبتبهيتم لمن الَوُّالجباَ ل‬ ‫ت الاَلضيللة؟َ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل م ك ل ل مك‬ ‫ل‬ .‬‬ ‫– وعليككم الَسسللم ورمحةك ا ل‬ ‫ل لوبَلبلرلكاَتككه‪ ْ.‬لوكشمكرلا‪ْ.‬‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫• الملمكد ل‪،‬هل أللناَ ل‬ ‫م لم ل ل‬ ‫لم‬ ‫– الملمكد ل‬ ‫ل‪،‬هل أللناَ لبلميي‪ ْ.‬‬ ‫ك لل ل‬ ‫للم ك‬ ‫صلباَلح امللملي‪ْ.‬‬ ‫لم‬ ‫• لسنلمبلدأك لدمرلسلناَ املَيلبموُّم بَلباَلمستللماَع إللل الَلكلللماَلت الَبكملركزة‪ْ.‬‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫• ألمهلل بَ م ل‬ ‫ك؟َ‬ ‫صلباَلح الَننوُّلر‪ ْ.

‬هل النمبتلبلهىَ لعلن الَملكلللم‪،‬هل لممكنوُّعك الَملكلللم‪ْ.‫الوامر‬ ‫ك‪،‬هل قللياَلماَ ‪ /‬قكمم‪ْ.ْ.ْ.‬‬ ‫ضل لبَاَملكلوُّلس ‪ /‬جكلوُّساَ ‪ /‬الجلل‬ ‫ك ل م م‬ ‫تلبلف س م ك‬ ‫•‬ ‫ت ‪ /‬المسلمع لياَ ‪،ْ.‬‬ ‫•‬ .ْ.‬‬ ‫ألخلرج اللَم لل‬ ‫تاَ‬ ‫ك‬ ‫•‬ ‫ل‬ ‫م م‬ ‫ب‪ْ.‬‬ ‫ب لف املللقميبللة ‪ /‬لعللىَ الَمممكتل ل‬ ‫ضع اللَم لل‬ ‫تاَ‬ ‫ك‬ ‫لم‬ ‫•‬ ‫ل‬ ‫ل م‬ ‫ل‪ْ.‬‬ ‫اكمسكك م‬ ‫•‬ ‫ب ‪ /‬اللَسدفمبتلبلر ‪ /‬اللَمككسرالسلة‪ْ.‬‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ر‬‫ك‬‫ظ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫‪/‬‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫بوُّ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫لَ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫إ‬ ‫ر‬‫ك‬‫ظ‬ ‫ن‬ ‫م‬‫ك‬‫ا‬ ‫‪/‬‬ ‫ناَ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫ك‬ ‫م‬‫ن‬‫ك‬‫ا‬ ‫‪،‬هل‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫•‬ ‫م س‬ ‫س ل‬ ‫م‬ ‫م م م م كل‬ ‫ف‪،‬هل المرفلمع يللدكه‪ْ.‬‬ ‫ضل لبَاَلَملقياَلم ‪ /‬قلياَماَ ‪ /‬لمن فلضلل‬ ‫م م ل‬ ‫تلبلف س م ل ل ل‬ ‫•‬ ‫س ‪ /‬اكقمبعكمد‪ْ.‬‬ ‫لممن يلبمعلر م‬ ‫•‬ ‫لللحمظ ‪ /‬أكلريكد لممنككم ألمن تكلللحظكوُّا كهلناَ‪ْ.

ْ.‬‬ ‫•‬ .ْ.‬هل ‪ /‬الملللماَلم ‪ /‬إللل لهلذله الَ ن‬ ‫•‬ ‫لَللماَلذا لل تلبمنتلبلهك إللل الَسدمرلس ‪ /‬النمبتلبلمه إللل الَسدمرلس‪ْ.‬‬‫‪ْ.‬‬ ‫•‬ ‫صوُّلرلة‪ْ.‬‬ ‫•‬ ‫القمبرأم ملعيِ ‪ /‬التسبلعوُّلن أقرأ‪،‬هل التسبلعوُّا قلراءلت ‪،‬هل لجاَلعسياَ بَلصوُّ ي‬ ‫ت كممرتللفيع ‪ /‬لعاَيل‪،‬هل نبلمقلرأم‬ ‫•‬ ‫لم‬ ‫ل‬ ‫ك لل‬ ‫ك‬ ‫ل ل‬ ‫لسلوُّيياَ‬ ‫أكلريكد ألمن تبكلرردلد ‪ /‬لرردمد ‪ /‬لكرمر ‪ /‬كرسد لعلسيِ‪ْ.‬‬ ‫ت‬‫وُّ‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫•‬ ‫القمبلرأم لمسرةل أكمخلرىَ ‪ /‬لمسرةل لثاَنليلةل لياَ ‪ْ.‫الوامر‬ ‫ك‪ْ.ْ.ْ.‬‬ ‫ت‬‫وُّ‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫ف‬‫ر‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫‪،‬هل‬ ‫‪ْ.‬‬‫اكنمظكمر إللل ‪،ْ.ْ.‬‬ ‫ياَ‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫مل م ل م ل ل‬ ‫ا م ل م ل م ل ل ل مل ك ل م ل ل‬ ‫ت‬‫وُّ‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ك‪ْ.

‫طرح السأئلة‬ ‫لماَ امسكم لهلذا املَيلبموُّم؟َ ‪ /‬الملَيلبموُّكم؟َ )بَلاَلَتسبمنغلميلم(ِ ‪ /‬لماَ املَيلبموُّكم؟َ‬ ‫•‬ ‫لماَ الَستاَلريمكخ املَيلبموُّم؟َ ‪ /‬اللَستاَلريمكخ؟َ )بَلاَلَتسبمنغلميلم(ِ‬ ‫•‬ ‫لهمل لرلأيمبتكمم لماَ لف الَسسنبوُّلرلة؟َ ‪ /‬لرلأيمبتكمم؟َ‬ ‫•‬ ‫لهمل فللهممتكمم لكلللميِ؟َ‬ ‫•‬ ‫لعمنلدككم الَنسلؤال؟َ لهمل كهلناَلك اللمسئلللة؟َ‬ ‫•‬ .

‬‬ ‫•‬ ‫جيلل‪ْ.‬‬ ‫كمملتاَلز‪،‬هل ألنم ل‬ ‫•‬ ‫ك‪ْ.‬‬ ‫ل‬ ‫‪/‬‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ز‬‫ل‬ ‫تاَ‬ ‫ل‬‫م‬‫م‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫إل ل‬ ‫بَ‬ ‫اَ‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫•‬ ‫ت لرائللع‪ْ.‫االتاععززيِز‬ ‫كشمكلرا لجلزيلل‪ْ.‬‬‫كممتلاَلز‪،‬هل أكمع ل ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫ث‬ ‫ك‬ ‫طي‬‫ل‬ ‫•‬ ‫ك‪ْ.‬‬ ‫ك لمل م ل‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ثِ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫‪،‬هل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫لخطن ل‬ ‫•‬ ‫ب كممتللهلد‪ْ.‬‬ ‫ألنمت لطاَلَل‬ ‫•‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ث ككنوُّلماَت‪ْ.‬‬ ‫ألحسمنت‪،‬هل وبَاَرلك ال ل‬ ‫في‬ ‫•‬ ‫م ل ل لل ل ك ل‬ .‬‬ ‫ك لل‬ ‫صموُّتك ل‬ ‫•‬ ‫ل‬ ‫صلحيلحلة‪ْ.

ْ.ْ.‬‬ ‫إ ل ل مك ل‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫غي‬ ‫ل‬ ‫ك‬‫ل‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫بَ‬‫اَ‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫•‬ ‫صلحييح لياَ ‪ْ.‬‬ ‫غيبكر ل‬ ‫لم‬ ‫•‬ ‫لل لياَ ‪،ْ.ْ.ْ.‬هل لحاَلومل لمسرةل أكمخلرىَ‪ْ.‫تصحيح الخأطاء‬ ‫صلحيلحية‪ْ.ْ.‬‬ ‫•‬ .ْ.‬‬ ‫•‬ ‫لممن لعمنلدهك فلمكلرةل أكمخلرىَ؟َ‬ ‫•‬ ‫لهمل كهلناَلك فلمكلرةل أكمخلرىَ؟َ‬ ‫•‬ ‫القمبلرأ لبَاَلَملمرد لياَ ‪ْ.

LATIHAN .

?Bagaimana meminta murid bersedia .Lakonkan.

?Bagaimana hendak memanggil murid .Lakonkan.

Lakonkan. Bagaimana memberikan peneguhan ?kepada murid .

Lakonkan. ?Bagaimana meminta perhatian murid .

Bagaimana meminta murid melatih tubi ?sebutan/bacaan .Lakonkan.

?Bagaimana membetulkan kesalahan murid . Lakonkan.

‬‬ ‫الدأوات الدراسأية‬ ‫هٰاذا‬ ‫صا ص‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ماا‬‫م‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫ب‬ ‫كاز‬ ‫تا‬ ‫ادأفَعاتاابر‬ ‫ب‬ ‫هٰزذزه‬ ‫ز‬ ‫معماحاةب‬ ‫ز‬ ‫معسطاارةب‬ .‫الفصل‪Lakonkan satu situasi pengajaran menggunakan‬‬ ‫‪ yang‬غغلغغغة‬ ‫‪sesuai.

‫أنا والحروف‬ ‫أا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫لن‬ ‫اك‬ ‫ادأ‬ ‫اج‬ .Lakonkan satu situasi pengajaran menggunakan‫الفصل‬ ‫ غغلغغغة‬yang sesuai.