Anda di halaman 1dari 23

‫لغة الفصل‬

Lughatul-Fasli
DISAMPAIKAN OLEH:
USTAZ YUSOF BIN YAAACOB
PENOLONG PENGARAH BAHASA ARAB
JAB. PENDIDIKAN PULAU PINANG
APA ANAK
KONO E KAMPU
HAMBA
JANG NG MU
OBJEKTIF
Diakhir slot ini, guru akan dapat;

1. bertukar-tukar pendapat tentang‫ل ا اغااة ا ا االفصل‬.


2. mengetahui kepentingan‫ ل ا اغااة ا ا االفصل‬dan
keberkesanannya.
3. mengetahui kelemahan guru dalam penggunaan ‫ل ا اغااة‬
‫ ا ا االفصل‬dan cara mengatasinya.
4. berlatih tentang cara penggunaan‫ل ا اغااة ا ا االفصل‬.
5. menanam keyakinan untuk menggunakan‫ل ا اغااة ا ا االفصل‬.
ISU-ISU
MENGAPA GURU BAHASA ARAB TIDAK
MENGGUNAKAN‫ ل ا اغااة ا ا االفصل‬DI KELAS?
1. Kurang mahir untuk bercakap Arab di dalam kelas.
2. Kurang mengetahui “gaya bahasa” untuk bercakap Arab.
3. Jarang menggunakan bahasa Arab.
4. Salah konsep pada kumpulan sasaran murid.
5. Bimbang salah dalam tatabahasa atau penggunaan
perkataan.
6. Bimbang murid tidak faham apa yang guru tuturkan.
PENYELESAIAN

GURU PERLU BANYAK…

“LATIHAN”
BAGAIMANA?
Guru yang ingin mengaplikasikan‫ ل ا اغااة ا ا االفصل‬mestilah ;

1. Mempunyai persediaan yang cukup.


2. Mempunyai semangat yang tinggi untuk
melaksanakan dengan berkesan.
3. Mempunyai keberanian & tidak malu.
4. Mempunyai gaya dan daya tarikan untuk menarik
minat murid.
BAGAIMANA?

5. Mempunyai suara yang jelas.


6. Ekspresi wajah yang sesuai.
7. Bahasa badan yang berkesan.
8. Menggunakan istilah yang mudah dan difahami.
9. Guru menekankan tekanan suara (‫االانبر‬ ) dan
intonasi (‫ )االاتنغيم‬dalam pertuturan di kelas.
‫‪CONTOH‬‬

‫لغة الفصل‬
‫التحيات والمقدمة‬
‫• اللَسسللكم لعلميككمم‪ْ.‬‬
‫– وعليككم الَسسللم ورمحةك ا ل‬
‫ل لوبَلبلرلكاَتككه‪ ْ.‬ألمهلل لولسمهلل‪ْ.‬‬ ‫ك لل ل‬ ‫للم ك‬
‫صلباَلح امللملي‪ْ.‬‬ ‫م‪ْ.‬‬ ‫ك‬
‫ك‬ ‫ل‬
‫• ألمهلل بَ م ل‬
‫ك؟َ‬ ‫صلباَلح الَننوُّلر‪ ْ.‬لكمي ل‬
‫ف لحاَلَك ل‬ ‫– ل‬
‫ت؟َ‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ك‬
‫ل‬‫و‬ ‫ي‬
‫ي‪ْ.‬‬ ‫ب‬
‫ل‬ ‫• الملمكد ل‪،‬هل أللناَ ل‬
‫م لم ل ل‬ ‫لم‬
‫– الملمكد ل‬
‫ل‪،‬هل أللناَ لبلميي‪ ْ.‬لوكشمكرلا‪ْ.‬‬ ‫لم‬
‫• لسنلمبلدأك لدمرلسلناَ املَيلبموُّم بَلباَلمستللماَع إللل الَلكلللماَلت الَبكملركزة‪ْ.‬‬
‫• لهمل ألنمبتكمم كممستلعلندولن؟َ‬
‫• هل خلصتم‪/‬النمبتبهيتم لمن الَوُّالجباَ ل‬
‫ت الاَلضيللة؟َ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل م ك ل ل مك‬
‫ل‬
‫الوامر‬
‫ك‪،‬هل قللياَلماَ ‪ /‬قكمم‪ْ.‬‬ ‫ضل لبَاَلَملقياَلم ‪ /‬قلياَماَ ‪ /‬لمن فلضلل‬
‫م م ل‬ ‫تلبلف س م ل ل ل‬ ‫•‬
‫س ‪ /‬اكقمبعكمد‪ْ.‬‬ ‫ضل لبَاَملكلوُّلس ‪ /‬جكلوُّساَ ‪ /‬الجلل‬
‫ك ل م م‬ ‫تلبلف س م ك‬ ‫•‬
‫ت ‪ /‬المسلمع لياَ ‪،ْ.ْ.ْ.ْ.‬هل النمبتلبلهىَ لعلن الَملكلللم‪،‬هل لممكنوُّعك الَملكلللم‪ْ.‬‬ ‫اكمسكك م‬ ‫•‬
‫ب ‪ /‬اللَسدفمبتلبلر ‪ /‬اللَمككسرالسلة‪ْ.‬‬ ‫ألخلرج اللَم لل‬
‫تاَ‬ ‫ك‬ ‫•‬
‫ل‬ ‫م م‬
‫ب‪ْ.‬‬ ‫ب لف املللقميبللة ‪ /‬لعللىَ الَمممكتل ل‬ ‫ضع اللَم لل‬
‫تاَ‬ ‫ك‬ ‫لم‬ ‫•‬
‫ل‬ ‫ل م‬
‫ل‪ْ.‬‬ ‫ل‬
‫إ‬ ‫ر‬‫ك‬‫ظ‬ ‫ن‬
‫م‬ ‫ا‬
‫ك‬ ‫‪/‬‬ ‫ل‬
‫ة‬‫ر‬ ‫بوُّ‬
‫ن‬ ‫س‬ ‫لَ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫إ‬ ‫ر‬‫ك‬‫ظ‬ ‫ن‬
‫م‬‫ك‬‫ا‬ ‫‪/‬‬ ‫ناَ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ظ‬
‫ك‬ ‫م‬‫ن‬‫ك‬‫ا‬ ‫‪،‬هل‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ل‬
‫ل‬ ‫ض‬ ‫ف‬
‫ل‬ ‫ن‬ ‫ل‬
‫م‬ ‫•‬
‫م س‬ ‫س ل‬ ‫م‬ ‫م م م م كل‬
‫ف‪،‬هل المرفلمع يللدكه‪ْ.‬‬ ‫لممن يلبمعلر م‬ ‫•‬
‫لللحمظ ‪ /‬أكلريكد لممنككم ألمن تكلللحظكوُّا كهلناَ‪ْ.‬‬ ‫•‬
‫الوامر‬
‫ك‪ْ.‬‬ ‫ت‬‫وُّ‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫ف‬‫ر‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫‪،‬هل‬ ‫‪ْ.‬‬‫‪ْ.ْ.‬‬ ‫ياَ‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ل‬
‫مل م ل م ل ل‬ ‫ا م ل م ل م ل ل ل مل ك ل م ل ل‬
‫ت‬‫وُّ‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ك‪ْ.‬‬ ‫ت‬‫وُّ‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫ف‬
‫ر‬ ‫•‬
‫القمبلرأم لمسرةل أكمخلرىَ ‪ /‬لمسرةل لثاَنليلةل لياَ ‪ْ.ْ.ْ.‬‬ ‫•‬
‫القمبرأم ملعيِ ‪ /‬التسبلعوُّلن أقرأ‪،‬هل التسبلعوُّا قلراءلت ‪،‬هل لجاَلعسياَ بَلصوُّ ي‬
‫ت كممرتللفيع ‪ /‬لعاَيل‪،‬هل نبلمقلرأم‬ ‫•‬
‫لم‬ ‫ل‬ ‫ك لل‬ ‫ك‬ ‫ل ل‬
‫لسلوُّيياَ‬
‫أكلريكد ألمن تبكلرردلد ‪ /‬لرردمد ‪ /‬لكرمر ‪ /‬كرسد لعلسيِ‪ْ.‬‬ ‫•‬
‫صوُّلرلة‪ْ.‬‬‫اكنمظكمر إللل ‪،ْ.ْ.ْ.‬هل ‪ /‬الملللماَلم ‪ /‬إللل لهلذله الَ ن‬ ‫•‬
‫لَللماَلذا لل تلبمنتلبلهك إللل الَسدمرلس ‪ /‬النمبتلبلمه إللل الَسدمرلس‪ْ.‬‬ ‫•‬
‫طرح السأئلة‬
‫لماَ امسكم لهلذا املَيلبموُّم؟َ ‪ /‬الملَيلبموُّكم؟َ )بَلاَلَتسبمنغلميلم(ِ ‪ /‬لماَ املَيلبموُّكم؟َ‬ ‫•‬
‫لماَ الَستاَلريمكخ املَيلبموُّم؟َ ‪ /‬اللَستاَلريمكخ؟َ )بَلاَلَتسبمنغلميلم(ِ‬ ‫•‬
‫لهمل لرلأيمبتكمم لماَ لف الَسسنبوُّلرلة؟َ ‪ /‬لرلأيمبتكمم؟َ‬ ‫•‬
‫لهمل فللهممتكمم لكلللميِ؟َ‬ ‫•‬
‫لعمنلدككم الَنسلؤال؟َ لهمل كهلناَلك اللمسئلللة؟َ‬ ‫•‬
‫االتاععززيِز‬
‫كشمكلرا لجلزيلل‪ْ.‬‬ ‫•‬
‫جيلل‪ْ.‬‬ ‫ك لل‬ ‫صموُّتك ل‬ ‫•‬
‫ل‬
‫صلحيلحلة‪ْ.‬‬ ‫ل‬ ‫‪/‬‬ ‫ة‬
‫ل‬ ‫ز‬‫ل‬ ‫تاَ‬
‫ل‬‫م‬‫م‬
‫ك‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ت‬
‫ك‬ ‫ب‬
‫إل ل‬
‫بَ‬ ‫اَ‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫•‬
‫ت لرائللع‪ْ.‬‬ ‫كمملتاَلز‪،‬هل ألنم ل‬ ‫•‬
‫ك‪ْ.‬‬
‫ك لمل م ل‬
‫ل‬
‫ك‬ ‫ب‬ ‫ثِ‬ ‫ل‬
‫م‬ ‫‪،‬هل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ل‬
‫ج‬ ‫لخطن ل‬ ‫•‬
‫ب كممتللهلد‪ْ.‬‬ ‫ألنمت لطاَلَل‬ ‫•‬
‫ل‬ ‫ل‬
‫ث ككنوُّلماَت‪ْ.‬‬‫كممتلاَلز‪،‬هل أكمع ل ل‬
‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫ث‬ ‫ك‬ ‫طي‬‫ل‬ ‫•‬
‫ك‪ْ.‬‬ ‫ألحسمنت‪،‬هل وبَاَرلك ال ل‬
‫في‬ ‫•‬
‫م ل ل لل ل ك ل‬
‫تصحيح الخأطاء‬
‫صلحيلحية‪ْ.‬‬ ‫إ ل ل مك ل‬
‫ر‬ ‫ب‬ ‫غي‬
‫ل‬ ‫ك‬‫ل‬ ‫ت‬
‫ك‬ ‫ب‬ ‫بَ‬‫اَ‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫•‬
‫صلحييح لياَ ‪ْ.ْ.ْ.‬‬ ‫غيبكر ل‬ ‫لم‬ ‫•‬
‫لل لياَ ‪،ْ.ْ.ْ.‬هل لحاَلومل لمسرةل أكمخلرىَ‪ْ.‬‬ ‫•‬
‫لممن لعمنلدهك فلمكلرةل أكمخلرىَ؟َ‬ ‫•‬
‫لهمل كهلناَلك فلمكلرةل أكمخلرىَ؟َ‬ ‫•‬
‫القمبلرأ لبَاَلَملمرد لياَ ‪ْ.ْ.ْ.‬‬ ‫•‬
LATIHAN
Lakonkan.

?Bagaimana meminta murid bersedia


Lakonkan.

?Bagaimana hendak memanggil murid


Lakonkan.

Bagaimana memberikan peneguhan


?kepada murid
Lakonkan.

?Bagaimana meminta perhatian murid


Lakonkan.

Bagaimana meminta murid melatih tubi


?sebutan/bacaan
Lakonkan.

?Bagaimana membetulkan kesalahan murid


‫الفصل‪Lakonkan satu situasi pengajaran menggunakan‬‬ ‫‪ yang‬غغلغغغة‬
‫‪sesuai.‬‬

‫الدأوات الدراسأية‬

‫هٰاذا‬
‫صا ص‬
‫ص‬ ‫ر‬
‫ماا‬‫م‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫ب‬ ‫كاز‬
‫تا‬ ‫ادأفَعاتاابر‬
‫ب‬
‫هٰزذزه‬
‫ز‬
‫معماحاةب‬ ‫ز‬
‫معسطاارةب‬
Lakonkan satu situasi pengajaran menggunakan‫الفصل‬ ‫ غغلغغغة‬yang sesuai.

‫أنا والحروف‬

‫أا‬ ‫ت‬
‫ا‬ ‫ب‬
‫ا‬ ‫ام‬

‫لن‬ ‫اك‬ ‫ادأ‬ ‫اج‬