Anda di halaman 1dari 43

1

PROGRAM
SEKOLAH BERKECEMERLANGAN GLOBAL [SGE]
‘SMART PARTNERSHIP PROGRAMME’

Penganjur :
SM. SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA
16100 PENGKALAN CHEPA, KELANTAN

Tarikh / Hari :
7 – 9 Ogos 2015 / Jumaat - Ahad

Tempat :
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN [BTPN]
2

‘Flipped Classroom’
sebagai satu pendekatan
instruksional dalam PdP
Abad 21 –Biologi
-SATU PERKONGSIAN.

mahadiahmuda2015
3

mahadiahmuda2015
4

What is a Flipped Classroom?


Flipped classroom –
 pelajar menerima elemen arahan PdP di rumah .
 Kemudian di dalam bilik darjah mengaplikasi
pengetahuan.
 Arahan diberi melalui Video,podcasts, websites,
DVDs, CDs, atau bentuk-bentuk instruksional lain
yang memberikan arahan yang jelas.
 Dalam bilik darjah, pelajar berkerjasama dengan
bimbingan guru untuk mengaplikasi arahan kepada
penyelesaian masalah yang kompleks.

mahadiahmuda2015
5

Why Flip Classroom Instruction?

• Menggunakan model flipped


instructional, guru dan pelajar
dapat menggunakan lebih
banyak masa berkerjasama dan
meneroka masalah kompleks.
• Guru dapat menemukan standard
umum teras/silibus dengan lebih
baik.

mahadiahmuda2015
6

• Memberikan lebih ruang untuk


memenuhi keperluan pelajar.
• Pelajar dapat review dan mengulang
semula segmen bahanPdP seberapa
kerap yang perlu.
• Pelbagai strategi dan bahan boleh
diberikan untuk memenuhi keperluan
kepelbagaian keperluan pelajar

mahadiahmuda2015
7

• Ada pelajar hanya melihat bahan


dengan cepat.
• Ada yang mengambil masa sendiri.
• Walau apa cara sekalipun, proses
melihat bahan masih boleh dilakukan.
• Pelajar mempunyai kawalan ke atas
pembelajaran mereka.

mahadiahmuda2015
8

• Guru dapat beri lebih sokongan.


• Guru ada, sementara pelajar berusaha
mengaplikasikan pengetahuan.
• Guru ada, untuk beri maklum balas
kepada keperluan dan menjawab
soalan-soalan.
• Bantuan kepada kumpulan2 kecil dan
secara individu menjadi lebih mudah
terutama kepada pelajar yang perlu
bantuan.

mahadiahmuda2015
9

• Pelajar yang perlukan masa lebih untuk


melihat semula tidak bimbang kerana
bahan sentiasa ada pada mereka.
• Mereka dapat melihat semula dan
belajar semula seberapa kerap yang
perlu.
• Bahan-bahan tersimpan dan tersedia
jika diperlukan.

mahadiahmuda2015
10

• Flipped Classrooms meningkatkan


penglibatan pelajar.
• Semua pelajar masuk kelas untuk PdP pada
tahap sama.
• Semua sudah biasa dengan ‘isi’ mata
pelajaran.

mahadiahmuda2015
11

• Apabila tugasan dibentangkan, pelajar


telah bersedia,kerana mereka telah
bersedia lebih awal.
• Pelajar menghabiskan lebih masa
untuk menyelesaikan masalah
sebenar dan kurang duduk dan
mendengar arahan sahaja.

mahadiahmuda2015
12

• Pelajar bertanggung jawab terhadap


pembelajaran mereka.
• Penglibatan pelajar meningkat dalam
kebanyakan tahap: Projek, pembentangan
dan pemahaman yang mendalam memenuhi
keperluan keperluan standard asas
kurikulum.
• Menyediakan pelajar untuk masa hadapan.
• Pelajar menjadi self-directed learners.

mahadiahmuda2015
13

mahadiahmuda2015
14

Perbandingan
 In a traditional classroom the class period is broken
into several small segments. The student has little
time to work independently and most independent
work is completed at home.

 In the flipped classroom, the entire class period is


spent working and understanding content. The
teacher is able to support each student as needed.
The student is able to apply knowledge in class and
the teacher is able to give assistance.

mahadiahmuda2015
15

 There is enough time for group work and for


independent work during class time.
 The students watch the lecture and takes
notes on their own time and bring questions to
class.
 These are steps students can easily do
independently. The difficult part of using
learned knowledge is conducted under the
teacher’s tutelage/guidance

mahadiahmuda2015
16

Bilakah penggunaan Flip Classroom


Instruction?

• Apabila isi kandungan mencabar.


• Tajuk yang mana pelajar terpaksa
berusaha keras untuk menguasai.
• Apabila pelajar perlukan pembezaan,
sokongan, review, pembaik pulihan dan
perkaitan/ hubungan.

mahadiahmuda2015
17

• Masa yang sempurna untuk pelajar


mendapat kelebihan interaksi dua
hala melalui penglibatan dalam
aktiviti yang sangat interaktif.
• Pelajar mengaplikasi, berbincang, dan
membuat perkaitan antara tajuk.

mahadiahmuda2015
18

• Instruksional Flipped digunakan untuk


tajuk-tajuk yang memerlukan
kefahaman yang lebih mendalam.
• Ia bukan satu kaedah menghafal.

mahadiahmuda2015
19

mahadiahmuda2015
20

mahadiahmuda2015
21

mahadiahmuda2015
22

SOCIAL MEDIA GROUP: FACE BOOK

mahadiahmuda2015
23

Langkah 1: Penetapan Objektif Pembelajaran

Pelajar dapat:
1. Menerangkan masalah yang dihadapi oleh
ikan berkaitan pergerakan dan sokongan.
2. Mencirikan bahagian pada ikan dan
membuat kesimpulan mengenai perkaitan
struktur dan fungsinya.
3. Menerangkan bagaimana masalah berkaitan
pergerakan dan sokongan pada ikan dapat
diatasi.

mahadiahmuda2015
24

Persediaan sebelum PdP


 Seminggu sebelum PdP, pos video yang dipilih dari You tube.

 Khan Academy (http://www.khanacademy.org/),

 Edunationmalaysia dan

 Bozeman Science http://www.bozemanscience.com/science-


videos/)

 Video rakaman oleh GURU sendiri.

mahadiahmuda2015
25

Pendekatan ‘Flipped Classroom’


 4 video jumlah durasi 40 minit

 Pos ke FB group- ‘FC-Flipped Classroom’ group.

 Pelajar boleh tengok berulang kali

 Boleh buat catatan.

 Tengok sebelum masuk kelas PdP.

mahadiahmuda2015
26

mahadiahmuda2015
27

mahadiahmuda2015
28

Semasa PdP
 Mulakan dengan set induksi- tunjuk video pendek
mengenai ikan yang berenang.

 Soal jawab pengetahuan sedia ada.

 Arahan pembentukan kumpulan

 Bahagikan spesimen ikut kumpulan

 Mula meneroka dan menjalankan kajian. (tetapkan masa


20 minit)

mahadiahmuda2015
29

Pengenalan- set induksi (5 minit)

mahadiahmuda2015
30

Waktu PdP 1 jam


 Dipenuhi dengan pembelajaran aktif (kerana pelajar
telah belajar mengenai tajuk lebih awal)
 Berpusat pelajar
 Menjalankan aktiviti hands-on, kolaboratif.
 Meneroka spesimen, memerhati, melukis.
 Guru sebagai fasilitator
 Mencari maklumat (menggunakan teknologi)
 Soal jawab

mahadiahmuda2015
31

Aktiviti meneroka dan melabel spesimen


(20 minit)

mahadiahmuda2015
32

Mencari maklumat – Google ( 20 minit)

mahadiahmuda2015
33

Menyediakan power point ( 5 slaid)

mahadiahmuda2015
34

Guna peta i-Think sesuai

mahadiahmuda2015
35

Email bahan-bahan
- Email bahan-bahan presentation kepada
guru.
- Kumpul dalam Folder Desk Top makmal bio.
- Pelajar boleh copy bila-bila masa untuk
‘sharing’
- Sesi pembentangan ( 5 minit satu kumpulan)

mahadiahmuda2015
36

Sesi Pembentangan ( 20 minit)

mahadiahmuda2015
37
Pembentangan-guna spesimen
sebenar dan document visualiser

mahadiahmuda2015
38
Pembentangan bahan yang dihantar
melalui email.

mahadiahmuda2015
39

mahadiahmuda2015
40

Refleksi (5 minit)
 Jawab soalan kuiz (Guna Frog VLE)
 Tugasan Membina Model ikan

mahadiahmuda2015
41

mahadiahmuda2015
42

 BENGKEL
 KENALPASTI TAJUK-TAJUK YANG BOLEH ‘FLIPPED’-
SEARCH FOR VIDEOS.
 BUKU PANDUAN GURU *HANDBOOK BIOLOGY.
 SEMUA GURU ADA BLOG/WEB
 ADA FACEBOOK PAGE- FLIPPED CLASSROOM
 TEROKA PELBAGAI KAEDAH TEKNOLOGI.

mahadiahmuda2015
43

mahadiahmuda2015