Anda di halaman 1dari 16

 Bermula sejak terbinanya negara Islam pertama di

Madinah pada zaman Rasulullah s.a.w;


 Selepas baginda wafat penyebaran Islam diteruskan
oleh Klulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah dan
Abbasiyah
 Zaman Kerajaan Abbasiyah adalah zaman
KEMUNCAK bagi kegemilangan tamadun Islam
kerana mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang.
 Nama kerajaan diambil sempena nama bapa saudara
Rasulullah s.a.w; Al-Abbas;
 Memerintah selama 500 tahun lebih; 132H/150M -
650H/1258M;
 Ditubuhkan secara rasminya oleh Abu Al-Abbas As-
Saffah.
 Mengamalkan sistem pemerintahan secara WARISAN
seperti yang diamalkan Kerajaan Bani Umaiyah
 Dipimpin oleh 37 orang khalifah
 Corak Pendabiran - Diadaptasi daripada sistem
Kerajaan Parsi.
 Al-Khalifah - Ketua negara yang bertindak Pemimpin
tertinggi dalam Wilayah Islam.
 Al-Wazir - Perdana menteri yang bertindak sebagi
ketua pentadbir.
 Ad-Dawawin - Jabatan-jabatan kerajaan(Polis, Audit,
Pertahanan, Kebajikan, Perhubungan). Berada di
bawah pengawasan Al-Kutta(Sekretari /Setiausaha)
Khalifah Abu Al-Abbas As-Saffah
 Khalifah yang pertama;
 Memerintah selama 4 tahun 9 bulan(132H/750M -
136H/754M);
Sumbangan:
 Mengasaskan K. Abbasiyah;
 Menghapuskan pemberontakan.
Khalifah Abu Jaafar Al-Mansur
 Saudara kandung As-Saffah
 Menjadi khalifah selama 22 tahun(136H/754M -
158H/775M)
Sumbangan:
 Menjadi Baghdad sebagai ibu kota dan
membangungkannya
 Memperbaiki sistem cukai
 Membuat saliran air di kawasan pertanian
 Menyediakan pasar di tempat yang strategik.
Khalifah Harum Ar-Rasyid
 Khalifah yang warak dan terkenal
 Memerintah selama 23 tahun lebih(170H/786M -
192H/809M)
 Sumbangan:
 Memerintah Al-Qadhi Abu Yusuf untuk menulis kitab
tentang percukaian sehingga terhasilnya kita Al-
Kharaj;
 Mewujudkan jawatan baru iaitu Qadhi Al-Qudhah;
 Menubuhkan Baitul Hikmah iaitu pusat ilmu
pengetahuan;
 Menjadikan Kota Baghdad sebagai pusat perdangan,
ilmu pengetahuan dam kebudayaan;
 Membina lebih banyak prasana(kemudahan awan)
seperti hospital, institut pengajian dan farmasi.
Khalifah Al-Makmum
 Nama sebenar, Abdullah Abu Al-Abbas Al-Makmum;
 Putera kepada Harun Ar-Rasyid;
 Menjadi khalifah selama 20 tahun(198H/813M -
218H/833M)
 Sumbangan:
 Memberi biasiswa kepada pelajar² yang berjaya;
 Menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang
ilmu pengetahuan.
Faktor Dalaman
 Penduduk setempat yang tertarik dengan Islam;
 Galakan khalifah yang menyediakan peruntukan khas
dari Baitulmal untuk para ulama dan pendakwah;
 Dasar kerajaan yang menyamakan status orang dengan
orang bukan arab.
 Kedudukan Baghdad sebagai pusat ilmu dan
perdangan antarabangsa.
 Faktor Luaran
 Pembukaan wilayah baru;
 Penggunaan bahasa Arab secara holistik;
 Hubungan diplomatik dengan negara² luar;
 Usaha para pendakwah menyebarkan Islam melalui
aktiviti perdangan.
AKIDAH
 Mengubah pegangan akidah masyarakat pada zaman
tersebut;
 Para sarjana berjuang memurnikan akidah daripada
pengaruh yang menyelewengkan;
 Mereka tertarik dengan ajaran Islam yang
menghapuskan perhambaan sesama manusia;
 Masjid dibina di merata-rata tempat dan dijadikan
tempat berdakwah, menuntut ilmu dan beribadat.
Ilmu Pengetahuan
 Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu fardhu ain
dan fardhu kifayah adalah sebagai jihad;
 Kerajaan Abbasiyah menyediakan pelbagai prasarana
pendidikan seperti masjid dan sekolah agama;
 Ilmu yang terdapat pada masa itu ialah ilmu al-Quran,
hadis, nahu, geografi, matematik, falak, perubatan,
fizik dan falsafah;
 Umat Islam amat disegani oleh umat yang lain pada
ketika itu.
Kebudayaan
 Kebudayaan juga memperngaruhi seni bina Islam
pada masa itu.
 Umat Islam di zaman ini mengamalkan budaya dan
nilai Islam yang sejagat
 Sebahagian daripada kebudayaan yang tidak
bertentangan dengan Islam masih lagu dikekalkan
Sistem Kemasyarakatan
 Islam mengamalkan konsep keadilan sesama manusia
tanpa mengira bangsa serta warna kulit
 Kerajaan Abbasiyah memberi peluang perkejaan
kepada orang bukan Arab untuk memegang jawatan
dalam pentadbiran negara
 Orang bukan Islam bebas mengamalkan kepercayaan
masing-masing.
 Mereka melihat konsep jihad dalam aspek yang lebih
luas, bukan sekadar mengangkat senjata di medan
perang
 Mereka berusaha memajukan diri sendiri serta negara
dengan menerokai pelbagai ilmu
 Kejayaan ini meletakkan dunia Islam sebagai kuasa
besar dunia pada zaman itu, di mana Islam menguasai
hampir 2/3 dunia.