Anda di halaman 1dari 37

NAMA GURU : ________________________

SEKOLAH : ________________________
KELAS : ________________________
NAMA GURU: AINAA SAFIAH BT AZIZ
SEKOLAH : SKWAN SULAIMAN SIDIQ
KELAS : 4T,4R,5T,5R,6T
KEPERCAYAAN
1 KEPADA TUHAN.

KESETIAAN KEPADA
2 RAJA DAN NEGARA.

KELUHURAN
3 PERLEMBAGAAN.

4 KEDAULATAN
UNDANG-UNDANG.

KESOPANAN DAN
5 KESUSILAAN.
KURIKULUM
YANG
RELEVAN
Kerangka Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan 2006 - 2010
Melestarikan Sistem
Pendidikan yang Berkualiti
untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi
Memenuhi
Aspirasi Negara
1 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat
setia dan bersatu padu ;
2 Melahirkan insan yang beriman,
berakhlak mulia, berilmu,
berketerampilan dan sejahtera;
3 Menyediakan sumber tenaga manusia
untuk keperluan dan kemajuan
negara dan;

4 Memberi peluang-peluang pendidikan


kepada semua warga negara Malaysia.
Niat yang betul.
Perlakuan yang baik.
Pengerak ke arah kebaikan.
Memperkotakan apa yang dikata.
Berdisiplin dan beradab.
Menghargai dan bertanggungjawab
Terhadap hasil usaha organisasi.
Berazam meninggikan mutu
perkhidmatan

Bekerja dengan penuh tanggungjawab


berusaha mengikis sikap mementingkan
diri

Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan


kemesraan

Bekerja ke arah memajukan pemikiran


rakyat dan pembangunan negara

Bekerjasama dalam membanteras


kelemahan dan musuh-musuh negara

Berpegang teguh kepada ajaran agama


• Bekerja dengan azam
mengabdikan diri kepada Allah

• Bekerja dengan ikhlas dan


amanah

• Bekerja dengan tekun dan cekap

• Bekerja dengan semangat gotong-


royong dan berpadu fikiran

• Bekerja dengan matlamat


kebahagiaan manusia sejagat
SURAT AKU JANJI

Saya, ......................................................................... , No. Kad Pengenalan ....................................


beralamat di..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling
serta peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari
semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan kerajaan. Maka dengan itu saya
berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4. Peraturan-peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap,
jujur, amanah dan bertanggungjawab;
iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan
peribadi bercanggah dengan tugas awam saya;
v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang
munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya
bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai
pegawai awam;
vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri
saya sendiri;
vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan
nama perkhidmatan awam;
viii) tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong atau memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan
perkhidmatan awam dan;
ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan
sebagai ingkar perintah.
Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji
ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan tatatertib) 1993.
………………………… …………………………
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)
Di hadapan:

………………………………….
(Tandatangan Ketua Jabatan)

……………………………………………………..
(Nama dan No. Kad Pengenalan Ketua Jabatan)

………………………………….. ………………………………….
(Tarikh) (Cop Rasmi Jabatan)
1. Nama :
2. Jantina :
3. Agama :
4. No. Fail JPNJ :
5. No. SPP :
6. No. Kad Pengenalan :
7. No. Cukai Pendapatan :
8. Tarikh Perlantikan Pertama :
9. Tarikh Sah Jawatan :
10. Tarikh Naik Pangkat/GD :
11. Tarikh Mula di Sekolah Sekarang :
BAHAGIAN A :
1. TUGAS 1 : KURIKULUM

Mata Pelajaran Kelas Minit Seminggu Bil Murid


PENDIDIKAN ISLAM 6 MULIA …….. minit …. orang
PENDIDIKAN ISLAM 6 AMANAH

2. TUGAS 2 :
TUGAS-TUGAS KHAS/PENTADBIRAN

2.1 : …………………………………………………………. 2.4 : ………………………………………………………….


2.2 : ………………………………………………………… 2.5 : …………………………………………………………
2.3 : ………………………………………………………… 2.6 : …………………………………………………………

4. TUGAS 4 : HAL EHWAL MURID

3.1 : …………………………………………………………. 3.4 : ………………………………………………………….


3.2 : ………………………………………………………… 3.5 : …………………………………………………………
3.3 : ………………………………………………………… 3.6 : …………………………………………………………

3. TUGAS 3 : KOKURIKULUM

4.1 : …………………………………………………………. 4.4 : ………………………………………………………….


4.2 : ………………………………………………………… 4.5 : …………………………………………………………
4.3 : ………………………………………………………… 4.6 : …………………………………………………………

BAHAGIAN B :
5. KEGIATAN & SUMBANGAN (AKTIVITI LUAR)
5.1 : Sukan …………………………………………………………………………
5.2 : Pertubuhan ……………………………………………………………….
5.3 : Sumbangan Kreatif …………………………………………………………
5.4 : ………………………………………………………………………………………
JUMLAH JUMLAH
PENGGAL CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN MULA AKHIR
HARI MINGGU

01.01.2018 31.01.2018 23

Hari Persekolahan
01.02.2018 28.02.2018 20
11
01.03.2018 15.03.2018 11

Jumlah Hari Belajar 54

Cuti Pertengahan Penggal 1 16.03.2018 24.03.2018 9 1

1 25.03.2018 31.03.2018 5

01.04.2018 30.04.2018 22
Hari Persekolahan
11
01.05.2018 31.05.2018 23

01.06.2018 07.06.2018 5

Jumlah Hari Belajar 55

Cuti Pertengahan Tahun 08.06.2018 23.06.2018 16 2

24.06.2018 30.06.2018 5
Hari Persekolahan 01.07.2018 31.07.2018 23
8
01.08.2018 16.08.2018 12

Jumlah Hari Belajar 40

Cuti Pertengahan Penggal 2 17.08.2018 25.08.2018 9 1

26.08.2018 31.08.2018 5

2 01.09.2018 30.09.2018 21
Hari Persekolahan
01.10.2018 31.10.2018 23 13

01.11.2018 22.11.2018 16

Jumlah Hari Belajar 65

Cuti Akhir Tahun 23.11.2018 31.12.2018 39 5


BULAN JANUARI
31.01.2018 Rabu Hari Thaipusam
BULAN FEBRUARI

16.02.2018 Jumaat Tahun Baru Cina


17.02.2018 Sabtu Tahun Baru Cina
BULAN MAC
23.03.2018 Jumaat Keputeraan Sultan Johor
BULAN MEI
01.05.2018 Selasa Hari Pekerja
17.05.2018 Khamis Awal Ramadan
29.05.2018 Selasa Hari Wesak
BULAN JUN
15.06.2018 Jumaat Hari Raya Aidilfitri
16.06.2018 Sabtu Hari Raya Aidilfitri
17.06.2018 Ahad Hari Raya Aidilfitri
BULAN OGOS
22.08.2018 Rabu Hari Raya Haji
23.08.2018 Khamis Hari Raya Haji
31.08.2018 Jumaat Hari Kebangsaan
BULAN SEPTEMBER
09.09.2018 Ahad Hari Keputeraan YDP Agong
11.09.2018 Selasa Awal Muharram
16.09.2018 Ahad Hari malaysia
BULAN OKTOBER
15.10.2018 Isnin Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar
BULAN NOVEMBER

06.11.2018 Selasa Hari Deepavali


20.11.2018 Selasa Maulidur Rasul
BULAN DESEMBER
25.12.2018 Selasa Hari Krismas
PENCAPAIAN
MATAPELAJARAN SASARAN SEBENAR
PENGGAL 1 PENGGAL 2

A : ___ A : ___
JUMLAH
6 MULIA MURID : ____ B : ___ B : ___

C : ___ _____% C : ___ ____%


PENDIDIKAN ISLAM D : ___ D : ___
____% E : ___ E : ___

A : ___ A : ___
JUMLAH
6 AMANAH MURID : ____
B : ___ B : ___

C : ___ _____% C : ___ ____%


PENDIDIKAN ISLAM D : ___ D : ___
____% E : ___ E : ___

"Fikirkan hal-hal yang paling hebat, Dan kamu akan


menjadi terhebat. Tetapkan akal pada hal tertinggi,
Dan kamu akan mencapai yang tertinggi."
Tarikh :
Catatan :

Tandatangan :
Tarikh :
Catatan :

Tandatangan :
BIL TARIKH PERIHAL PERTEMUAN DAN PERBINCANGAN
PENGESAHAN/R
BIL TARIKH PERIHAL PERTEMUAN DAN PERBINCANGAN
UJUKAN
PENGESAHAN/R
BIL TARIKH PERIHAL PERTEMUAN DAN PERBINCANGAN
UJUKAN