Anda di halaman 1dari 8

Memilih model pengurusan

disiplin yang anda rasa sesuai


bagi diri anda sebagai guru
untuk digunakan di dalam bilik
darjah

Sia Lei Ching


Model pengurusan disiplin yang telah
saya pilih……

MODEL
DISIPLIIN
ASERTIF
CANTER
• Lebih bersifat
autokratik.
• Tidak bertolak ansur
dengan murid.
Agresif • Ekspresi muka
sentiaska serius.
• Selalu menggunakan
arahan yang keras
dan tegas.
• Jelas dengan
matlamat pengurusan.
• Menggunakan
• Yakin dan tegas dalam
pendekatan pasif.
menetapkan
peraturan. Tiga jenis • Tindakan tidak
• Mengambil berat dan guru konsisten dan
mengelirukan murid.
berlaku adil kepada
semua murid. • Selalu menggunakan
frasa seperti
“Tolonglah
berkelakuan elok
Asertif Tidak sikit”.

Asertif
Guru yang asertif
Membina hubungan saling mempercayai
dengan murid-murid
• Menggalakkan kerjasama antara guru dengan
murid-murid

Guru yang jelas, yakin dan menyatakan


arahan yang konsisten dengan tegas
• Murid diberitahu mengangkat tangan untuk
menjawab soalan

Tidak membawa imej yang garang, kasar


atau terlampau tegas

Mengambil berat dan bersikap adil


terhadap semua murid
• Guru mengajar • Menggalakkan
tanpa gangguan Memberikan
manfaat kerjasama dan
• Murid belajar dalam membantu murid
kepada kedua-
keadaan yang dua belah mempraktikkan
tenang pikhak tingkah laku yang
diingini

Membina Menyokong
persekitaran perkembangan
P&P yang Sebab pembelajaran
tenang memilih murid
model
Disiplin
Asertif Canter

Membuat Mendapat
perancangan sokongan kuat
disiplin secara daripada ibu bapa
formal dan • Mengawasi dan terhadap rancangan
bertulis merekod disiplin
kelakuan murid
Rujukan
Abdullah Sani Yahaya (2006). Mengurus Disiplin
Pelajar. Kuala Lumpur: PTS Profesional
Publishing Sdn. Bhd.

Abdullah Sani, Abdul Rashid Mohamed dan


Abdul Ghani Abdullah (2007). Guru
Sebagai Pemimpin. Kuala Lumpur: PTS
Profesional Publishing Sdn. Bhd.
Choong Lean Keow (2009). Pengurusan Bilik
Darjah dan Tingkah Laku untuk Program
Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.