Anda di halaman 1dari 6

4.

2 Adaptasi Kurikulum dan


Bahan Pengajaran
Adaptasi

Perubahan yang dibenarkan dalam


persekitaran pendidikan yang
membenarkan murid peluang yang
sama unutk mendapat akses, hasil,
manfaat dan tahap pencapaian.
Adaptasi bilangan item/ aktiviti
Kuantiti yang akan dipelajari.

Input Adaptasi cara pengajaran

Adaptasi setakat mana


Penglibatan murid perlu melibatkan diri
Masa yang diperuntukkan
9 Masa untuk pembelajaran
Adapta Tahap kemahiran, jenis
Tahap
maslah/ peraturan dalam
si kesukaran Adaptasi matlamat
aktiviti PdP / hasil
Kurikul Matlamat ekspetasi sambil
um alternatif menggunakan bahan yang
sama
Tahap sokongan Tambahkan bantuan guru

Cara murid boleh memberi


Output dan hasil respon
Substitute
Curriculum/
functional
Akomodasi

Cara mengeluarkan halangan yang


menyekat murid berkeperluan khas
daripada mengambil bahangian
sepenuhnya dalam persekitaran
pendidikan dalam cara yang responsif
dalam situasi unik mereka.
Prinsip
Akomodasi

Sifat
Maruah Inklusif
individu
Modifikasi

Kandungan, pengajaran dan hasil


pembelajaran yang dimodifikasi
untuk memenuhi keperluan pelbagai
murid.