Anda di halaman 1dari 9

KONSEP

ASIMILASI
HANIS MUNIRAH ZULKIFLI
NURAIN ABD KHADIR
THAVASRI A/P CHANDRAN
ASIMILASI ?
 Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang
berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan
kebudayaan dan identiti yang sama.
 Budaya minoriti masuk ke dalam bidang budaya yang lebih
dominan.
 Berlaku bila ada interaksi yang erat untuk tempoh yang lama.
 penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya
kepada budaya yang lain berlaku.
A+B+C=A
* A- GOLONGAN DOMINAN & B, C- GOLONGAN MINORITI

 Cara hidup atau kebudayaan sesuatu masyarakat (biasanya migran


dan minoriti) telah diserap oleh kebudayaan dominan lalu kebudayaan
minoriti hapus.
 Kelompok B dan C akan kehilangan budaya, bahasa dan agama
masing-masing dan akan mengamalkan budaya, bahasa dan agama
kelompok A.
 Asimilasi mutlak – penghapusan penuh perbezaan dari segi
kebudayaan dan identiti
Baba Dan
Nyonya
berketurunan
Cina

Melayu Di
Thailand Contoh Cina
Dan Jawa asimilasi Kelantan

Chitty
berketurunan
India
PROSES ASIMILASI ANTARA GOLONGAN IMIGRAN
DAN RAKYAT TEMPATAN GOLONGAN IMIGRAN DAN
PEDAGANG ASING MASYARAKAT TEMPATAN
Kesanggupan etnik
minoriti
Interaksi berlaku
Pergaulan dengan menghilangkan
dalam tempoh yang
etnik yang berbeza identiti mereka dan
lama
menerima identiti
etnik majoriti

Kesanggupan
kumpulan etnik Persamaan budaya
majorti menerima yang wujud antara
kumpulan etnik kumpulan etnik
minoriti

Faktor Asimilasi
Perkaitan asimilasi dengan perpaduan, intergrasi
dan budaya.
 Artikel yang dipilih:
“Assimilation of Baba and Nyonya in Malaysia”
(Razaleigh Mahamat Kawangit)

 Asimilasi akan membawa kepada perpaduan, intergrasi dan


budaya di dalam suatu masyarakat.
 Perpaduan dapat dibentuk apabila suatu kaum dapat
meyesuaikan diri, memahami dan menghormati kaum lain.
Cth: Baba dan Nyonya mampu hidup harmoni dalam
kalangan masyarakat majoriti Melayu.
 Intergrasi merupakan suatu pertukaran budaya dengan kaum
lain tanpa menghapuskan identiti sendiri.
Cth: Baba dan Nyonya, walaupun mengamalkan cara pemakaian
dan pemakanan Melayu, mereka masih lagi menggunakan istilah-
istilah Bahasa Cina dan mengamalkan keperayaan cina.

Asimilasi akan menghasilkan budaya baru.


Cth: Perkahwinan antara lelaki Cina dan perempuan Melayu
menghasilkan percampuran antara budaya cina dan melayu dan
generasi Baba dan Nyonya.
SEKIAN,
TERIMA
KASIH.