Anda di halaman 1dari 12

KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA DALAM

PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA
DALAM PROSES PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PERKEMBANGAN
PERSEKITARAN NILAI ESTETIKA
PERSEKITARAN
• Persekitaran memainkan peranan penting dalam
meningkatkan lagi perkembangan deria pelajar.

• Pelajar yang dikelilingi persekitaran sosial yang


mendorong akan menjadi seoarang yang sentiasa
bermotivasi dan sebaliknya.

• Oleh itu, guru bertanggungjawab untuk menyediakan


bilik darjah sebagai usaha untuk menyediakan
persekitaran yang menarik di sekolah.
ASPEK FIZIKAL
• Bilik hendaklah mendapat cahaya yang sesuai, sama

Cahaya
ada cahaya semula jadi atau cahaya daripada lampu
• Cahaya juga seharusnya dapat menerangi ruang bilik
darjah

Peredaran • Bilik darjah harus mempunyai peredaran udara yang


baik untuk menimbulkan suasana pembelajaran dan
Udara keselesaan pelajar

• Kerusi dan meja yang dilengkapkan dalam bilik darjah


Perabot hendaklah sesuai dengan semua aktiviti yang
dijalankan dari segi saiz dan jumlah murid
Kemudaha • Punca elektrik diubahsuai agar
n Asas dipasang pada tempat yang sesuai
ASPEK EMOSI

Hiasan Dalaman
• Susun atur perabot, peralatan dan hiasan yang sesuai
dalam bilik darjah dapat membantu suasana pengajaran
dan pembelajaran serta menggalakkan interaksi pelajar

Ruang
• Jumlah perabot dan peralatan yang bersesuaian dengan
ruang bilik darjah dapat menimbulkan suasana pengajaran
yang selesa dan kondusif supaya dapat merangsangkan
pembelajaran pelajar
ASPEK SOSIAL
• Murid dapat bergerak secara bebas dalam bilik darjah
• Ruang yang disediakan dalam bilik darjah dapat
menggalakkan interaksi antara murid-murid serta
Interaksi Murid antara murid dan guru

• Menyediakan ruang dalam bilik darjah supaya aktiviti


kumpulan dapat dijalankan dengan berkesan
Kemudahan
Aktiviti Kumpulan
PERKEMBANGAN NILAI Persepsi
ESTETIKA

Imaginasi

Konsepsi Pelajar
PERSEPSI
• Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi
individu terhadap ransangan dalam alam persekitaran

• Ia juga merupakan proses menginterpretasi maklumat


yang diterima oleh organ-organ deria manusia.

• Contohnya, apabila anda terhidu minyak wangi, otak


anda akan membuat persepsi dan engaitkannya
dengaan seorang wanita atau bunga.
IMAGINASI
• Merupakan daya khayalan atau kemampuan
menggambarkan sesuatu di dalam angan-
angan atau mencipta sesuatu khayalan atau
bayangan
KONSEPSI PELAJAR
• Proses konsepsi pelajar atau pembentukan konsep adalah untuk
menyesuaikan maklumat dalam ransangan untuk membina
perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep.

• Konsep boleh dihuraikan sebagai satu idea yang spesifik tentang


peristiwa atau fenomena, sama ada maujud atau abstrak yang
empunyai ciri-ciri khusus.

• Contohnya, konsep reptilia merujuk kepada sekumpulan haiwan


yang mempunyai kulit keras, hidup di air atau di darat dan
menetas telur.
SEKIAN TERIMA KASIH…