Anda di halaman 1dari 14

Ciri–ciri Pedagogi masa kini

Kemahiran
Berfikir Aras
Komunikasi Tinggi Pembelajaran
& (KBAT) Berasaskan
Kolaboratif Projek

Ciri-ciri Pedagogi
Masa Kini

Literasi Kreativiti &


TMK Inovasi

Pembelajaran
Kontekstual
1.Komunikasi & Kolaborasi
➔Kemahiran komunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
dan bahasa-bahasa lain.
➔Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas.
➔Kebolehan membuat pembentangan secara lancar, yakin dan sesuai
dengan tahap pendengar.
➔Kebolehan berunding untuk mencapai persetujuan.
➔Kebolehan berkomunikasi dengan peserta yang berlainan budaya.
➔Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi individu lain.
➔Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan.
2. Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
❏Kebolehan membaca, menulis serta menggunakan TMK sebagai
media untuk berinteraksi.
❏Memanfaatkan kemajuan teknologi masa ini untuk merangsang dan
membuka minda murid supaya lebih cepat memperoleh hasil
pembelajaran.

★Sifat mobiliti - Telefon pintar


★Sifat penyambungan(connectivity) - Wi-Fi
★Sifat rangkaian sosial - Facebook, Twitter…
★Engin pencarian - Google, Yahoo…
★Portal perkongsian maklumat - Youtube, Wikipedia...
3. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
❖Melibatkan aplikasi, analisis, penilaian dan mencipta
❖Membolehkan individu membuat pertimbangan dan penilaian
secara logik dan rasional
❖Meningkatkan kecelikan minda pelajar murid
❖Guru sebagai pemudah cara yang melaksanakan pelbagai aktiviti
berpusatkan murid
❖Menggunakan stimulus secara ekstensif untuk menjana kemahiran
inferens
❖Jawapan yang diberikan oleh murid melebihi satu dan pelbagai
4. Pembelajaran Berasaskan Projek
• Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai
• Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan
pembelajaran
• Menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi
• Menggunakan kaedah pengalaman ‘hands-on’
• Memberi pemahaman yang lebih tinggi
• Dijalankan secara individu atau secara berkumpulan
• Berasaskan kemahiran, pengetahuan dan kebolehan murid
5. Kreativiti & Inovasi

●Peka untuk menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang


sesuai
●Memilih teknik-teknik pengajaran yang serasi dengan kebolehan dan
cara belajar murid
●Berkomunikasi secara efektif dengan murid
●Berfikir di luar kotak
●Meneroka perspektif dengan lebih luas dan menjana pelbagai
penyelesaian masalah
●Contoh: peta pemikiran
6. Pembelajaran Kontekstual

• Pendekatan pengajaran yang melibatkan murid secara aktif

• Murid akan mencetuskan pengetahuan baru dengan


mempelajari dan mengaitkan pengalaman serta perlakuan
seharian
Pembelajaran kontekstual mengambil kira
pelbagai gaya pembelajaran:
• Kebanyakan murid belajar dengan berkesan melalui pengalaman
penglibatan peribadi
• Pembelajaran lebih bermakna apabila konsep disampaikan dalam konteks
hubungan yang tidak asing kepada murid
• Kebanyakan murid belajar dengan lebih berkesan melalui belajar dalam
kumpulan, berkongsi maklumat, saling membantu dan maklum balas
yang positif
• Pemindahan pembelajaran dari satu situasi yang lain adalah satu
kemahiran yang perlu dipelajari
Komunikasi & Kolaborasi

Anda mungkin juga menyukai