Anda di halaman 1dari 27

KONSEP PERKEMBANGAN AWAL

KANAK-KANAK

 Pertumbuhan bermaksud perubahan
yang boleh dinilai dan diukur secara
kuantatif dari satu peringkat ke satu
peringkat perkembangan yang lain
(Atan Long, 1978)

Sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal (Atan Long. . 1980).Perkembangan ialah perubahan yang bersifat kualitatif.

experience. and maturation.” the concept of development. the orderly. durable change in a learner resulting from a combination of learning.” .

1.1 Semulajadi Atau Pemupukan .4.

pengaruh daripada alam persekitarannya (pemupukan)? . Perkembangan seseorang kanak-kanak hasil daripada : I. baka keturunan ibu bapa (semulajadi)? atau II.

warna mata dan lain-lain. Semulajadi  Faktor biologi amat menpengaruhi perkembangan seseorang individu. saiz fizikal.  Terdapat banyak ciri-ciri manusia dipengaruhi oleh keturunan Contoh : warna kulit. .

Faktor Kebakaan 1. Gen . Kromosom 2.

. Pemupukan • memainkan peranan yang penting dalam membentuk diri dan tingkah laku seseorang individu itu.

masyarakat dan rakan sebaya .Faktor-faktor persekitaran yang memainkan peranan dalam perkembangan awal kanak- kanak: • Pemakanan • Kualiti persekitaran • Rangsangan otak • Hubungan kasih sayang dengan keluarga atau ibu bapa • Peluang-peluang pembelajaran • Keluarga. sekolah.

Ketenangan mental dan emosi • 5. Usia ibu yang mengandung • 2. Riadah • 7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Dan Pertumbuhan Dari Pra Lahir Hingga Lahir • 1. Pengambilan ubat atau dadah . Kesihatan ibu • 3. Amalan pemakanan • 4. Kebersihan • 6.

Cara gaya hidup ibu bapa • 10. Kesan X-ray • 11. Faktor Rh darah • 12. Pengambilan alkohol • 9.• 8. Doa dari ibu bapa .

KONSEP DAN AMALAN BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP) .

PENGENALAN • pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah serta keperluan kanak-kanak AMAT PENTING kepada pengasuh kanak-kanak dan guru prasekolah • supaya kurikulum prasekolah dapat dilaksanakan dengan berkesan serta mengoptimumkan proses pengajaran dan pembelajaran. .

penggunaan simbul abjad dan nombor 3. keselamatan. perkembangan motor kasar dan motor halus 2. Keperluan Kanak-Kanak • 6 aspek asas keperluan: 1. Fizikal – kesihatan. pembentukan konsep. Bahasa – kemahiran berkomunikasi verbal dan tidak verbal . Intelektual – kemahiran berfikir. pemakanan.

Sosial – kemahiran sosial dan interpersonal 6. KEPERLUAN KANAK-KANAK 4. Emosi – keupayaan menguasai. Kerohanian dan nilai moral – pengabdian diri kepada Tuhan dan membezakan antara perbuatan baik dan buruk. . mengawal dan meluahkan perasaan secara positif serta rasa gembira dan disayangi 5.

Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak .Penilaian kanak-kanak yang holistik dan berterusan .Interaksi orang dewasa dan kanak-kanak yang menggalakkan mereka belajar .Kesinambungan antara suasana rumah dan pusat prasekolah . SARANAN NAEYC • Keperluan ini merangkumi: .

3. kecenderungan pembelajaran. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman yang menggunakan bahan maujud. Perbezaan individu menentukan masa yang sesuai untuk belajar dan kadar kemampuan memperoleh ilmu. 2. PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1. . Semua deria murid digunakan untuk aktiviti pembelajaran yang berkesan. Mengambil kira latar belakang murid berbeza dari segi latar belakang peribadi. 4.

rakan sebaya dan masyarakat sekitar. Menggalakkan interaksi yang mesra antara murid dengan guru. Merangsang inisiatif. 6. . Pembelajaran hendaklah dijalankan secara bersepadu. PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 5. 7. Mengutamakan belajar melalui bermain dalam suasana yang riang. 8. imaginasi dan kreativiti semasa kanak-kanak belajar. pengasuh.

PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH • Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh sifat semula jadi dan pengalaman di peringkat awal serta pengetahuan sedia ada mereka Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan .

pengetahuan dan kebolehan murid dari yang mudah kepada yang mencabar .Guru perlu merancang pengalaman pembalajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum bermakna dan bersepadu • Perkembangan berlaku mengikut urutan. AMALAN BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP) • Perkembangan saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sesuatu domain kognitif afektif dan psikomotor. .Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran. .

– Guru menerima keadaan murid ini seadanya dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka • Perkembangan adalah berterusan. keperluan. pengalaman dan latar belakang keluarga.Guru peka akan pengalaman sedia ada murid dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran yang bermakna . AMALAN BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP) • Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza dari segi minat. daya pembelajaran. personaliti. kekuatan. emosi. .

– Guru perlu menyediakan aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman yang sebenar menggunakan pelbagai media kepada yang lebih kompleks. • Perkembangan dipengaruhi faktor baka dan persekitaran. . AMALAN BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP) • Perkembangan adalah berperingkat-peringkat. – Guru harus mempelajari dan memahami sosio-budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran murid dan menyediakan aktiviti yang menyuburkan potensi murid ke peringkat optimum.

Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka. • Konsep main penting kepada murid . . . AMALAN BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP) • Kanak-kanak adalah pelajar aktif.Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti berasaskan konsep belajar melalui bermain sambil untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat optimum.

AMALAN BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP) • Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar. Murid mempunyai pelbagai gaya pembelajaran. . .Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai /dilalui.Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan meransang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajarannya. .

Guru harus memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan.Guru perlu mempunyai hubungan rapat dengan ibu bapa. . AMALAN BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP) • Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanak-kanak. Mereka rasa selamat. . dihargai apabila keperluan dipenuhi. . kesihatan dan keselamatan murid.

keperluan dan minat .menyesuaikan kurikulum dengan kebolehan murid . AMALAN BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP) • Untuk menggunakan ABP dalam pelaksanaan kurikulum guru perlu faham tentang : . .kandungan kurikulum dan apa yang perlu diajar.bila hendak mengajar . .latar belakang dan sosio-budaya murid.cara menilai perkembangan .murid yang diajar .