Anda di halaman 1dari 27

KONSEP PERKEMBANGAN AWAL

KANAK-KANAK
 Pertumbuhan bermaksud perubahan
yang boleh dinilai dan diukur secara
kuantatif dari satu peringkat ke satu
peringkat perkembangan yang lain
(Atan Long, 1978)
Perkembangan ialah perubahan yang
bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini
tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku
jika dibandingkan dengan peringkat
yang lebih awal (Atan Long, 1980).
” the concept of development,
the orderly, durable change in a
learner resulting from a
combination of learning,
experience, and maturation.”
1.4.1 Semulajadi
Atau
Pemupukan
 Perkembangan seseorang kanak-kanak
hasil daripada :
I. baka keturunan ibu bapa
(semulajadi)?
atau
II. pengaruh daripada alam
persekitarannya (pemupukan)?
Semulajadi

 Faktor biologi amat menpengaruhi


perkembangan seseorang individu.
 Terdapat banyak ciri-ciri manusia
dipengaruhi oleh keturunan
Contoh : warna kulit, saiz
fizikal, warna mata dan lain-lain.
Faktor Kebakaan

1. Kromosom
2. Gen
Pemupukan

• memainkan peranan yang


penting dalam membentuk
diri dan tingkah laku
seseorang individu itu.
Faktor-faktor persekitaran yang memainkan
peranan dalam perkembangan awal kanak-
kanak:

• Pemakanan
• Kualiti persekitaran
• Rangsangan otak
• Hubungan kasih sayang dengan keluarga atau ibu
bapa
• Peluang-peluang pembelajaran
• Keluarga, sekolah, masyarakat dan rakan sebaya
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Perkembangan Dan Pertumbuhan
Dari Pra Lahir Hingga Lahir
• 1. Usia ibu yang mengandung
• 2. Kesihatan ibu
• 3. Amalan pemakanan
• 4. Ketenangan mental dan emosi
• 5. Kebersihan
• 6. Riadah
• 7. Pengambilan ubat atau dadah
• 8. Pengambilan alkohol
• 9. Cara gaya hidup ibu bapa
• 10. Kesan X-ray
• 11. Faktor Rh darah
• 12. Doa dari ibu bapa
KONSEP DAN AMALAN BERSESUAIAN DENGAN
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP)
PENGENALAN
• pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-
prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah
serta keperluan kanak-kanak AMAT PENTING
kepada pengasuh kanak-kanak dan guru
prasekolah
• supaya kurikulum prasekolah dapat dilaksanakan
dengan berkesan serta mengoptimumkan proses
pengajaran dan pembelajaran.
Keperluan Kanak-Kanak
• 6 aspek asas keperluan:

1. Fizikal – kesihatan, keselamatan, pemakanan,


perkembangan motor kasar dan motor halus
2. Intelektual – kemahiran berfikir, pembentukan
konsep, penggunaan simbul abjad dan nombor
3. Bahasa – kemahiran berkomunikasi verbal dan
tidak verbal
KEPERLUAN
KANAK-KANAK
4. Emosi – keupayaan menguasai, mengawal
dan meluahkan perasaan secara positif serta
rasa gembira dan disayangi
5. Sosial – kemahiran sosial dan interpersonal
6. Kerohanian dan nilai moral – pengabdian
diri kepada Tuhan dan membezakan
antara perbuatan baik dan buruk.
SARANAN NAEYC
• Keperluan ini merangkumi:

- Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan


kanak-kanak
- Interaksi orang dewasa dan kanak-kanak yang
menggalakkan mereka belajar
- Kesinambungan antara suasana rumah dan pusat
prasekolah
- Penilaian kanak-kanak yang holistik dan berterusan
PRINSIP PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
1. Mengambil kira latar belakang murid berbeza dari
segi latar belakang peribadi, kecenderungan
pembelajaran;
2. Perbezaan individu menentukan masa yang sesuai
untuk belajar dan kadar kemampuan memperoleh
ilmu;
3. Semua deria murid digunakan untuk aktiviti
pembelajaran yang berkesan;
4. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman
yang menggunakan bahan maujud;
PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PRASEKOLAH
5. Mengutamakan belajar melalui bermain dalam
suasana yang riang.
6. Pembelajaran hendaklah dijalankan secara
bersepadu;
7. Merangsang inisiatif, imaginasi dan kreativiti
semasa kanak-kanak belajar;
8. Menggalakkan interaksi yang mesra antara
murid dengan guru, pengasuh, rakan sebaya
dan masyarakat sekitar.
PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PRASEKOLAH

• Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi


oleh sifat semula jadi dan pengalaman di
peringkat awal serta pengetahuan sedia ada
mereka
Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan
AMALAN BERSESUAIAN DENGAN
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP)

• Perkembangan saling berkaitan dan mempengaruhi


antara satu sesuatu domain kognitif afektif dan psikomotor.
- Guru perlu merancang pengalaman pembalajaran yang
menggalakkan perkembangan murid secara optimum
bermakna dan bersepadu
• Perkembangan berlaku mengikut urutan.
- Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran
yang sesuai untuk memupuk kemahiran, pengetahuan
dan kebolehan murid dari yang mudah kepada yang
mencabar
AMALAN BERSESUAIAN DENGAN
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP)
• Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza dari segi
minat, keperluan, kekuatan, personaliti, emosi, daya
pembelajaran, pengalaman dan latar belakang keluarga.
– Guru menerima keadaan murid ini seadanya dan
menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka

• Perkembangan adalah berterusan.


- Guru peka akan pengalaman sedia ada murid dan
merancang aktiviti yang boleh menggalakkan
pengalaman pembelajaran yang bermakna
AMALAN BERSESUAIAN DENGAN
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP)
• Perkembangan adalah berperingkat-peringkat.
– Guru perlu menyediakan aktiviti untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman yang
sebenar menggunakan pelbagai media kepada yang lebih
kompleks.

• Perkembangan dipengaruhi faktor baka dan persekitaran.


– Guru harus mempelajari dan memahami sosio-budaya
yang memberi kesan kepada perkembangan dan
pengalaman pembelajaran murid dan menyediakan aktiviti
yang menyuburkan potensi murid ke peringkat optimum.
AMALAN BERSESUAIAN DENGAN
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP)
• Kanak-kanak adalah pelajar aktif.
- Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan
pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami
dunia mereka.

• Konsep main penting kepada murid


- Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan
pelbagai aktiviti berasaskan konsep belajar melalui
bermain sambil untuk meningkatkan perkembangan
ke peringkat optimum.
AMALAN BERSESUAIAN DENGAN
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP)
• Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang
mencabar.
- Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar
dan meransang minda murid untuk meningkatkan tahap
perkembangan dan pengalaman pembelajarannya.

Murid mempunyai pelbagai gaya pembelajaran.


- Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang
mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang
telah dikuasai /dilalui.
AMALAN BERSESUAIAN DENGAN
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP)
• Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan
pembelajaran kanak-kanak.
Mereka rasa selamat, dihargai apabila keperluan dipenuhi.

- Guru harus memastikan dan mengambil berat tentang


aspek pemakanan, kesihatan dan keselamatan murid.
- Guru perlu mempunyai hubungan rapat dengan ibu bapa.
AMALAN BERSESUAIAN DENGAN
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (ABP)
• Untuk menggunakan ABP dalam pelaksanaan kurikulum
guru perlu faham tentang :
- murid yang diajar
- kandungan kurikulum dan apa yang perlu diajar,
- bila hendak mengajar
- cara menilai perkembangan
- menyesuaikan kurikulum dengan kebolehan murid
- keperluan dan minat
- latar belakang dan sosio-budaya murid.