Anda di halaman 1dari 6

PUNCA STRESS

Stress berpunca daripada faktor luaran dan dalaman.

FAKTOR LUARAN FAKTOR DALAMAN

Berlaku akibat tindak Berlaku akibat tindak


balas rangsangan balas emosi yang tidak
persekitaran terkawal
Faktor luaran
Memenuhi cita-cita dan Saingan untuk Menyara diri
hasrat ibu bapa melanjutkan pelajaran sendiri

Remaja tidak berupaya untuk Individu tidak mendapat


Tidak memperoleh kelayakan
memenuhi cita-cita dan hasrat prestasi yang baik
pendidikan tertinggi
mereka sendiri
Orang sekeliling beranggapan Peluang memperoleh
Remaja rasa bersalah kerana masa hadapan tidak terjamin pekerjaan adalah terhad
mengecewakan harapan ibu
bapa Keadaan yang tidak menentu Gagal mendapatkan pekerjaan
tersebut akan menimbulkan yang baik
Konflik stress
Stress
Stress
Faktor Dalaman
Kurang keyakinan Takut menghadapi Nilai yang
diri perubahan berlainan
Beranggapan tidak Perubahan secara mendadak
berkebolehan seperti orang
Peralihan ke alam dewasa
lain akan mengubah nilai diri
Tidak mempu menerima
perubahan yang pantas Cara berpakaian, bercakap,
Kerap mengalami kegagalan
bekerja dan bergurau tidak
Berasa terasing dan diterima oleh kelompok
Takut menempuhi alam dewasa
kerana tidak mempu bersaing ketinggalan dewasa

Stress Tertekan dan stress Stress dan terpinggir


KENAPA PERLU BELAJAR
TENTANG STRESS ???
• Sebagai persediaan untuk menempuhi alam
dewasa.
• Pengetahuan tambahan untuk
menjalankan tanggungjawab sosial
terhadap keluarga dan masyarakat.
• Mengetahui cara mengawal emosi, tekanan
dan ketika berhadapan dengan komuniti.
• Mengukuhkan aspek penghargaan kendiri.
• Mengenal pasti punca-punca berlakunya
JENIS-JENIS
KESIHATAN
DIRI
Kesihatan Tubuh Kesihatan Mental
• Dinilai berdasarkan • Dinilai berdasarkan keadaan
keadaan fizikal luaran dan jiwa atau mental.
dalaman.
• Berkait rapat dengan
• Berkait rapat dengan masalah-masalah stress,
masalah-masalah fizikal emosi dan fikiran.
seperti bebas daripada
luka atau penyakit. • Sukar untuk dikesan
berbanding kesihatan
• Menjaga pola makan dan tubuh.
senaman adalah perlu.