Anda di halaman 1dari 12

TRIGONOMETRI

Persamaan Trigonometri
• Persamaan trigonometri adalah suatu persamaan
yang mengandung satu atau lebih fungsi
trigonometri.
• Teknik dasar untuk menyelesaikan persamaan
trigonometri adalah menggunakan identitas
trigonometri dan teknik aljabar untuk mengubah
suatu persamaan trigonometri menjadi bentuk
yang lebih sederhana.
• Rumus Identitas Trigonometri
• Contoh penerapan soal identitas trigonometri.
Buktikan bahwa

• Pembuktian
• Contoh identitas trigonometri

• Pembuktian
• Trigonometri
• Grafik Fungsi Trigonometri
• a. Grafik fungsi
Grafik fungsi trigonometri
Grafik fungsi trigonometri
Soal no 2
Untuk 0° ≤ x ≤ 360° tentukan himpunan penyelesaian dari cos x = 1/2
• Pembahasan
• 1/2 adalah nilai cosinus dari 60°.
• Sehingga
• cos x = cos 60°

• (i) x = 60° + k ⋅ 360°
• k = 0 → x = 60 + 0 = 60 °
• k = 1 → x = 60 + 360 = 420°
• (ii) x = −60° + k⋅360
• x = −60 + k⋅360
• k = 0 → x = −60 + 0 = −60°
• k = 1 → x = −60 + 360° = 300°
• Himpunan penyelesaian yang diambil adalah:
• HP = {60°, 300°}
Soal no 1
Tentukan himpunan penyelesaian Untuk 0° ≤ x ≤ 360° dari sin x = 1/2
• Pembahasan
• Dari:
• sin x = 1/2
• Untuk harga awal, sudut yang nilai sin nya 1/2 adalah 30°.
• Sehingga
• sin x = 1/2
• sin x = sin 30°
• Jawab
• (i) x = 30 + k ⋅ 360
• k = 0 → x = 30 + 0 = 30 °
• k = 1 → x = 30 + 360 = 390 °
• (ii) x = (180 − 30) + k⋅360
• x = 120 + k⋅360
• x = 150 + k⋅360
• k = 0 → x = 150 + 0 = 150 °
• k = 1 → x = 150 + 360 = 510 °
• HP = {30°, 150°}