Anda di halaman 1dari 24

MASALAH

PEMBELAJARAN
DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN

Salah satu daripada kategori kanak-kanak keperluan khas yang telah


dikenalpasti ialah kanak-kanak bermasalah pembelajaran.

Pelajar bermasalah pembelajaran merupakan golongan kanak-kanak


berkeperluan khas yang paling ramai.

Dalam bab ini, kita membincangkan dengan lebih mendalam mengenai pelajar
bermasalah pembelajaran.

Tumpuan ialah kepada definisi dan sebab-sebab berlakunya masalah


pembelajaran.

Juga dibincangkan ialah ciri-ciri dan kaedah mengenalpasti pelajar bermasalah


pembelajaran.

Akhirnya, tumpuan ialah kepada cara menempatkan pelajar-pelajar ini dan


kaedah pengajaran yang sesuai bagi mereka.
Definisi mengikut Idea(1997)

Masalah pembelajaran
didefinisikan sebagai
masalah dalam satu atau Tidak termasuk mereka
lebih daripada proses asas yang bermasalah
psikologi melibatkan pembelajaran akibat
pemahaman atau daripada ketidakupayaan
penggunaan bahasa sama penglihatan, pendengaran
ada pertuturan atau dan motor, kerencatan
penulisan di mana akal, gangguan emosi atau
masalah yang dihadapi kekurangan dalam
mengakibatkan kebolehan persekitaran, budaya atau
mendengar, berfikir, ekonomi.
bertutur dan membaca
yang tidak sempurna.
DEFINISI DARIPADA THE
NATIONAL JOINT COMMITTEE ON
LEARNING DISABILITIES (NJCLD),
1990
 merujuk kepada satu kumpulan masalah yang pelbagai yang
mengakibatkan kesukaran yang nyata mendengar, bertutur, membaca,
menulis, membuat keputusan atau menyelesai masalah matematik.
 Berpunca daripada ketidakfungsian sistem saraf pusat dan boleh berlaku
pada bila- bila tahap umur.
 Masalah mengawal t ingkah laku, persepsi dan interaksi sosial mungkin
wujud bersama masalah pembelajaran tetapi ia sendiri t idak akan
menyebabkan kepada berlakunya masalah pembelajaran.
 Mungkin wujud seiring dengan ketidakupayaan lain seperti masalah
sensori, kerencatan mental atau gangguan emosi.

 Secara kesimpulannya, pelajar bermasalah pembelajaran terdiri daripada


mereka yang kurang kemampuan belajar disebabkan oleh masalah
pemahaman, per tuturan, penulisan dan penyelesaian masalah matematik.
Ini t idak termasuk masalah pembelajaran disebabkan oleh kerencatan
mental, kurang upaya penglihatan, pendengaran, gangguan emosi dan t
ingkah laku.
SEBAB-SEBAB MASALAH
PEMBELAJARAN
kecederaan otak

persekitaran.
keturunan

biokimia ketidakseimbangan
KECEDERAAN OTAK

Selepas
kelahiran,
kecederaan otak
Kecederaan otak boleh
boleh berlaku
berlaku sebelum
disebabkan
kelahiran bayi di mana Kecederaan otak juga
demam panas,
ibu yang mengandung boleh berlaku semasa
hentakan yang
mengambil alkohol kelahiran seperti bayi
kuat pada
atau dadah, dijangkiti kekurangan oksigen.
bahagian kepala
demam campak atau
akibat
merokok.
kemalangan dan
jangkitan seperti
meningitis.
KETURUNAN

Terdapat banyak kajian menunjukkan,


keturunan merupakan salah satu sebab
kepada masalah pembelajaran.

Penyelidik mendapati bahawa kira-kira 30-


50% kanak-kanak menghadapi masalah
pembelajaran apabila mempunyai ibu atau
bapa atau kedua-duanya menghadapi
masalah pembelajaran.

Ini menunjukkan masalah pembelajaran boleh


diwarisi daripada keturunannya.
KETIDAKSEIMBANGAN BIOKIMIA

Ketidakseimbangan
bahan kimia
dikatakan boleh
Ketidakseimbangan menjadi punca
biokimia juga boleh kepada masalah
hiperaktiviti yang
menyumbang boleh
kepada masalah mengakibatkan
pembelajaran. kesukaran memberi
tumpuan ke atas
kerja sekolah.
FAKTOR PERSEKITARAN
Selain kecederaan otak, keturunan dan ketidakseimbangan
biokimia, faktor persekitaran juga boleh menjadi penyebab
kepada masalah pembelajaran.
Persekitaran yang serba kekurangan kerana kemiskinan seperti
pemakanan yang tidak seimbang, keadaan rumah yang tidak
selesa, persekitaran yang kotor dan bising, hubungan ibu bapa
dengan anak-anak tidak mesra atau tidak mencukupi boleh
menimbulkan masalah pembelajaran di kalangan kanak-kanak

Terdapat bukti menunjukkan bahawa kanak-kanak bermasalah


yang tidak menerima pengajaran yang sistematik, telah
memudaratkan lagi masalah pembelajaran yang dihadapi.

Oleh itu, pengajaran yang sistematik patut diaturkan untuk


semua pelajar bermasalah pembelajaran
CIRI-CIRI PELAJAR
BERMASALAH PEMBELAJARAN

Kognitif

Akademik

Sosial

Emosi dan
tingkah laku.
KOGNITIF

Pelajar bermasalah pembelajaran


kebiasaannya lemah dalam pengamatan
termasuklah tumpuan, perhatian, ingatan
dan pemikiran atau pengolahan.

Menghadapi kesukaran dalam


mengaitkan pengetahuan
sedia ada dengan
pengetahuan baru

Sukar mengaplikasikan
pengetahuan tersebut
dalam situasi
pembelajaran.
AKADEMIK
CIRI AKADEMIK:MEMBACA
CIRI AKADEMIK:LISAN
CIRI AKADEMIK:MENULIS
CIRI AKADEMIK : MATEMATIK

Masalah ini juga boleh di istilahkan sebagai diskalkulia yang


merujuk kepada ketidakupayaan dalam kemahiran matematik.

Secara umumnya diskalkulia bermakna ketidakupayaan untuk


mengira. Antara masalah matematik yang berlaku di kalangan
pelajar bermasalah pembelajaran ialah tidak menguasai
sepenuhnya dalam pengiraan asas seperti tambah, tolak, darab
dan bahagi.

Selain itu, pelajar bermasalah pembelajaran sukar membuat


anggaran dan pengukuran seperti saiz, nilai, wang, jarak atau
cecair.
SOSIAL DAN EMOSI

Tambahan pula,kejayaan
mereka dalam hidup
bergantung kepada
kemampuan mereka
Bagaimana pelajar berinteraksi dengan orang
bermasalah pembelajaran lain secara berkesan.
melihat diri mereka dan
orang lain serta bagaimana
Memahami ciri sosial dan mereka mahir dalam
emosi pelajar bermasalah interaksi sosial secara
pembelajaran adalah sama signifikannya dapat
penting dengan memahami mempengaruhi mereka
ciri kognitif dan akademik berjaya dalam
mereka. pembelajaran.
KEMAHIRAN SOSIAL YANG LEMAH
MOTIVASI

Apabila pelajar
bermasalah
pembelajaran berjaya
dalam peperiksaan,
Motivasi merupakan
mereka menganggap
keinginan untuk
sebagai bernasib baik
melibatkan diri dalam
atau ujian senang, tetapi
aktiviti.
apabila gagal dalam
ujian, mereka
menganggap diri mereka
bisu (dumb).

Keadaan ini
Kebanyakan pelajar menunjukkan betapa
bermasalah lemahnya motivasi
pembelajaran kurang mereka.
bermotivasi untuk belajar.
CIRI TINGKAH LAKU
JENIS-JENIS PENAKSIRAN

Penaksiran Response ti
formal intervension(RTI)

Penaksiran
dalam bilik
darjah
CADANGAN CADANGAN LATIHAN
PENDIDIKAN BAGI PELAJAR BERMASALAH
PEMBELAJARAN

Pengajaran secara
Langsung

Membuat Strategi
Pengajaran
PILIHAN PENEMPATAN PENDIDIKAN

Bilik Darjah Biasa

Guru Pendidikan Khas sebagai Penasihat

Bilik Sumber

Bilik Darjah Berasingan


KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, pelajar bermasalah pembelajaran


menghadapi kesukaran dalam pembelajaran disebabkan oleh
faktor psikologi dan faktor persekitaran. Pelajar bermasalah
pembelajaran menghadapi masalah dalam kognitif, akademik,
sosial dan emosi serta tingkah laku.
Penaksiran pelajar bermasalah pembelajaran boleh lakukan
melalui beberapa kaedah seperti RTI yang digunakan untuk
mengenalpasti kewujudan masalah pembelajaran. Selain itu,
penaksiran formal dan penaksiran tidak formal juga boleh
digunakan. Terdapat beberapa penempatan yang ditawarkan
serta kaedah pengajaran yang sesuai kepada pelajar
bermasalah pembelajaran bagi memastikan pembelajaran
mereka dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.