Anda di halaman 1dari 6

MPU 3031

Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum


Pengurusan Kewangan:

Peraturan Mengutip Wang

Disediakan oleh:
Chieng Hui Ming
Travis Wong Ling Fung
Alice Wong Lee Sia
Lee Zhen
Peraturan Mengutip Wang
• Dilakukan oleh bendahari dan wakil
yang dilantik
• Setiap persatuan/ kelab/ unit
beruniform perlu mengutip wang
dari ahlinya (yuran keahlian, tahunan,
bulanan, aktiviti khas)
• Kadar kutipan ditentukan dalam
mesyuarat JKK
Peraturan Mengutip Wang
• Kutipan perlu dicatatkan dalam
ruangan Penyata Kutipan Yuran
Persatuan
• Kutipan perlu dibentangkan dalam
mesyuarat jawatankuasa persatuan
dan membuat penyata kira-kira
serta perlu memasukkan penyata
kutipan wang (akhir tahun/
Contoh Penyata Kutipan Yuran Persatuan
sebelum Mesyuarat Agung
Tahunan Persatuan)
Peraturan Mengutip Wang
• Kutipan derma perlu mendapatkan
persetujuan daripada guru besar.
• Surat permohonan perlu diajukan
kepada pihak yang menderma.
• Surat permohonan yang lengkap
perlu dihantar kepada pihak polis
daerah untuk mengadakan pungutan
derma dan kutipan perlu
dikemukakan resit rasmi.

Contoh resit rasmi


Contoh surat
permohonan
untuk kutipan
SEKIAN TERIMA KASIH!