Anda di halaman 1dari 16

SEJARAH

PERKAMUSAN
BAHASA MELAYU
DISEDIAKAN OLEH : ANIZAH SAIDIN
: SITI NORFHATIHAH MOHD SOBRI
DEFINISI PERKAMUSAN

Mengikut The American College Dictionary (1960), kamus ialah buku


yang berisi pilihan kata sesuatu bahasa atau sesuatu kelas kata
khusus, biasanya disusun mengikut abjad dengan penjelasan makna
serta maklumat lain dinyatakan atau dilahirkan dalam bahasa yang
sama atau dalam bahasa yang lain.
Kamus juga dimaksudkan sebagai buku rujukan yang memuatkan
daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan pelbagai makna
dan penggunaan dalam bahasa, biasanya mengikut abjad (Harimurti
Kridalaksana, 1982).
Kegunaan kamus:
• Mencari makna kata
• Menyemak ejaan
• Menyemak sebutan
• Membuat rujukan tatabahasa
• Membuat teka silang kata
• Menulis/berkarya
ASAL USUL PERKAMUSAN BAHASA
MELAYU
Berdasarkan sejarah perkembangannya, terdapat tiga jenis kamus
yang dihasilkan, iaitu:

• Kamus awal yang hanya dikarang dalam bentuk senarai kata dan
istilah tertentu
• Kamus yang disusun bersama dengan tatabahasa Bahasa Melayu
• Kamus yang dibentuk seperti yang terdapat kini
KAMUS AWAL
( Tahap 1 )

• Senarai kata yang pertama diketahui ialah senarai kata Melayu-Cina yang
dikatakan terkarang sebelum kurun ke-15. Senarai ini tertulis dalam bahasa Cina.

• Senarai kedua yang ditulis oleh Pigafetta pada tahun 1521 menggunakan bahasa
Melayu-Latin, dan menggunakan tulisan Rumi.

• Senarai ketiga dikarang oleh Frederick de Houtman (1603) dalam bahasa Belanda.

• Casper Wiltens dan Sebastian Danskearts telah menerbitkan kamus Belanda-


Melayu dan Melayu-Belanda pada tahun 1622.
KAMUS DAN TATABAHASA
( Tahap 2 )

• David Haex menyusun sebuah kamus bertajuk Dictionarium Malaico-Latino et


Latinum-Malaicum pada tahun 1931.

• Tahun 1701, Thomas Bowery telah menyusun sebuah kamus Melayu-Inggeris


yang mengandungi deskripsi tatabahasa.

• William Marsden telah menghasilkan kamus yang sangat penting pada tahun 1521
kerana dianggap kamus pertama yang sempurna. Marsden juga menulis sebuah
kamus jilid lain pada tahun yang sama, iaitu The Grammar of the Malayan
Language dalam tulisan Rumi dan Jawi.
• Tahun 1852, John Crawfurd telah menghasilkan kamus yang diberi judul The Grammar
and Dictionary of the Malay Language.

• Winstedt telah menyusun kamus pada tahun 1922, Hamilton tahun 1923, dan
Swettenham pada tahun 1927.

• Selepas tahun 1930-an, barulah muncul ahli perkamusan Melayu seperti Shamsuddin
Mohd. Yunus (1935), Mustapha Abdul Rahman Mahmud (1940), Haji Abdul Hamid
Ahmad (1941), Mohammad Haniff (1955), Mohd. Shah Munji dan Abdullah Samad
(1975), Farid Wajidi (1959), Zainal Abidin Safarwan (1966), dan lain-lain lagi.
KAMUS MODEN
( Tahap 3 )

Usaha yang jelas dalam menghasilkan Kamus Moden ini telah


dilakukan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ada tiga jenis kamus yang dihasilkan, iaitu kamus ekabahasa,


kamus dwibahasa, dan kamus aneka bahasa.
Kamus Ekabahasa

• Kamus ekabahasa :
• Menggunakan satu bahasa

• Contoh:
- Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)
- Kamus Pelajar Bahasa Malaysia Edisi Kedua (2008)
KAMUS DWIBAHASA

• Menggunakan dua bahasa


• Contoh:
- Kamus Bahasa Inggeris–Bahasa Malaysia (2001)
- Kamus Perancis–Melayu Dewan (2001)
- Kamus Inggeris–Melayu Dewan (1992)
KAMUS ANEKA BAHASA
• Menggunakan sekurang-kurangnya 3 bahasa atau lebih.
• Contohnya, kata Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa
Cina secara serentak.
• Contoh kamus aneka bahasa ialah :
- Kamus Tiga Bahasa : Arab-Melayu-Inggeris (Idrus Alkaf )
- Kamus Melayu-Cina-Inggeris ( susunan Yuen Boon Chan)
KAMUS ANEKA BAHASA
SEKIAN TERIMA KASIH