Anda di halaman 1dari 13

ISU DALAM PAKK

YANG BOLEH DIKAJI


MELALUI
KAJIAN TINDAKAN?
APA ITU
KAJIAN TINDAKAN?
Suatu kerangka
penilaian kendiri
DEFINISI
KAJIAN TINDAKAN?
Suatu
penyelidikan yang
sistematik oleh
pengamal
Untuk mengubal
dan memperbaiki
amalan
TUJUAN
pendidikan
KAJIAN TINDAKAN?
Unuk
meningkatkan
kualiti pendidikan
melalui
perubahan
Untuk
memperbaiki
amalan kendiri.
TUJUAN
KAJIAN TINDAKAN?
Membolehkan
guru meneroka
isu-isu yang
menarik perhatian
mereka.
• Fokus kepada keberkesanan
dan kecekapan pendidikan
• Tertumpu kepada produk.

KAJIAN
TINDAKAN
TEKNIKAL • Juga melibatkan
• Melibatkan fasilitator dan pengamal
fasilitator dan penyelidik bersama
pengamal JENIS secara kolaboratif.
KAJIAN
menyelidik secara • Menggalakkan
TINDAKAN
bersama tanggungjawab
• Mengalakkan dikongsi sama rata oleh
penglibatan serta pengamal
KAJIAN KAJIAN
refleksi kendiri TINDAKAN TINDAKAN • Mengikut cara tradisi
pengamal- PRAKTIKAL BEBAS dan membuat
pengamalnya. keputusan demokrasi
Sebelum membuat kajian tindakan,
pengkaji perlu mengenal pasti
masalah atau isu terlebih
dahulu.
Masalah atau isu
Murid
Murid bermasalah pembelajaran dapat menyebut nombor
seperti yang diajar oleh guru, tetapi murid-murid ini tidak
mengenali nombor serta tidak tahu susunan nombor asas
seperti susunan nombor 1-10 dengan betul.

Masalah ini dapat dilihat dari lembaran kerja murid apabila


murid dikehendaki menulis nombor asas mengikut susunan
dengan betul. Murid kelihatan keliru untuk menulis nombor
mengikut susunan yang betul.
Murid terlalu bergantung kepada orang lain.
Sebagai contoh, Zambri selalu meminta bantuan
daripada Fauzan apabila guru memberi lembaran
kerja yang perlu disiapkan.

Masalah tingkah laku negatif yang dilakukan oleh


murid. Sebagai contoh, Shafiq selalu membuat
bising di dalam kelas. Masalah ini selalu dilakukan
sama ada dalam kelas itu ada guru ataupun tidak.
Masalah atau isu
Guru
Guru tidak menjalankan pengajaran di dalam kelas.
Sebaliknya guru hanya mengedarkan latihan yang difotostat
kepada murid. Murid dikehendaki menyiapkan latihan yang
diberikan oleh guru sementara itu guru pula melayari
internet semasa berada di dalam kelas.

Guru tidak mebimbing murid dengan cara sepatutnya yang


dilakukan oleh guru Pendidikan Khas. Masalah ini berlaku
apabila guru Pendidikan Khas sendiri memandang rendah
terhadap kemampuan murid-murid ini
TERIMA KASIH
DISEDIAKAN OLEH:
KHO WEI SIN
LOW FANG JIN
MOK ZHI SHAN