Anda di halaman 1dari 22

SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH

DI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


2013 - 2025

Disampaikan oleh :
PUAN NOR HAYATI BINTI MAT AROP
GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
SRA JAIM TUN RAZAK, BUKIT KATIL, MELAKA

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Parents, Community and Private Sector
GENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH
PENDIDIKAN NEGARA

Jasmani Emosi
Rohani Intelek
Sahsiah

Menghasilkan individu yang holistik

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Pembelajaran dalam kelas
Aktiviti lapangan

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Di mana anak kita berada?

Purata hanya 14 % masa Selebihnya di rumah dan


pelajar berada di sekolah
setahun
dalam komuniti

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Kegunaan Masa Murid

Kegunaan masa murid


berumur 7 – 16
tahun, berdasarkan
42 minggu di sekolah
dan purata 5.5 jam di
sekolah setiap hari
(sekolah rendah dan
menengah), 2 jam
masa kokurikulum
wajib seminggu dan
masa tidur 8 jam
sehari.

SUMBER: KPM, sampel jadual waktu murid,


2011

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Yang berlaku sekarang…

Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila:

• Dijemput untuk Hari-Hari tertentu


(Hari Pelaporan, Hari Sukan dll)

• Anak ada masalah disiplin di sekolah

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Apa yang ingin dicapai?

Peningkatan penglibatan ibu bapa,


komuniti dan sektor swasta dalam
pembelajaran anak

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Perubahan dari Sistem Sekolah kepada Sistem
Pembelajaran
Peningkatan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor
Swasta dalam Pembelajaran anak di sekolah dan di luar
sekolah.

Sistem Pembelajaran

 Pengetua
 Guru
Perubahan Paradigma…  Pelajar
Sistem Sekolah  PIBG
Menimbulkan Kesedaran  Komuniti
 Pengetua
 Guru 1 Meningkatkan peranan ibu bapa,  Sektor Swasta
 Pelajar  Agensi Awam
Komuniti dan Sektor Swasta dalam
 PIBG Pembelajaran

Menggunakan Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Apakah “Sistem Pembelajaran”

Sistem Pembelajaran mengakui bahawa


pembelajaran berlaku melangkaui kawasan
sekolah dan boleh berlaku di rumah dan dalam
komuniti.

Sekolah mesti menyediakan persekitaran yang


kondusif untuk jalinan hubungan kerja positif
antara sekolah dengan ibu bapa dan komuniti.”

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Sekolah – kerjasama dengan ibu bapa
• Mempunyai tanggung jawab yang dikongsi bersama
antara ibu bapa dan guru bagi memastikan
pembelajaran berkualiti untuk murid

• Meningkatkan kesedaran ibu bapa dalam membantu


pembelajaran murid

• Memperluas peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah


dalam meningkatkan keberhasilan anak-anak mereka

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Untuk mewujudkan sistem pembelajaran,
suasana pembelajaran perlu diwujudkan di mana-mana
Pembelajaran boleh berlaku di luar sekolah

Sekolah perlu menggalakkan Guru mesti mengenalpasti kekuatan ibu


ibu bapa memainkan bapa dan membantu mereka memainkan
peranan dalam pendidikan peranan yang lebih aktif dalam
pembelajaran anak mereka, di sekolah dan
Sekolah di luar sekolah ”

Guru

Komuniti
Komuniti boleh
menyokong
pembelajaran PIBG

Ibu Bapa

Semua ibu bapa boleh membantu anak mereka mencapai


potensi sepenuhnya dengan melibatkan diri dengan
pembelajaran anak”

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta


Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Sarana
(Segala) sesuatu yang
dapat digunakan sebagai
alat dan sebagainya untuk
mencapai atau
melaksanakan sesuatu.
– kamus Dewan Edisi keempat

13
Ibu Bapa
Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti
dan Swasta:
Sesiapa sahaja yang bertanggung
jawab terhadap kebajikan anak
dan terlibat secara aktif dengan
pendidikannya.
Sumber: anyshazwanie.blogspot.com

14
Sarana Ibu Bapa
Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti
dan Swasta:
Suatu alat untuk digunakan oleh
ibu bapa bagi membangun,
memantap & memperkasa
penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak

http://www.theborneopost.com/2011/09/18
/two-top-students-share-their-recipe-for-
success/

15
Objektif
Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar
sekolah

abihulwa.blogspot.com

16
Bagaimana?
Sarana ibu Bapa:
• Membangkitkan kesedaran melalui
soal selidik/muhasabah
• Membuka peluang berkongsi
pengalaman melalui Kumpulan
Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG

Semua orang berfikir untuk


mengubah dunia, tapi tiada yang
berfikir untuk mengubah dirinya –
Tolstoy

17
Kesannya..
Penglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak di
sekolah dan di luar sekolah meningkat
Kehadiran ibu bapa ke aktiviti anjuran sekolah
meningkat

Sumber: anyshazwanie.blogspot.com

18
6 Peranan Ibu Bapa
• Jurulatih – menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluas-
luasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah

• Mentor – menasihat, membimbing, mengajar, menyokong, menjaga,


menggalakkan, menunjuk cara dsb.

• Penyokong – menyokong, mempertahan, meyakinkan anak

• Sentiasa bermaklumat – terkini dengan apa yang berlaku di


sekolah

• Menjadualkan kehidupan – mengatur kehidupan supaya


aman dan tenteram, tenang dan bahagia

• Sahabat remaja – mendampingi anak remaja sebagai sahabat

19
Kandungan Utama Sarana Ibu
Bapa
• Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam
Pembelajaran Anak?
• Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa
• Analisis Keseluruhan oleh Ibu Bapa
• Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi
Masalah?
• Beberapa Contoh Amalan Terbaik
• Peranan Ibu Bapa
20
21
Kejayaan anak, Kebanggaan Ibu Bapa,
Kecemerlangan Sekolah

Sekian, terima kasih atas perhatian


tuan puan yang budiman….