Anda di halaman 1dari 3

Jenis-jenis nilai

Wei Shean, Tion Siew, Jian Li


Nilai Relatif
● sebagai nilai yang diterima atau ditolak dengan berdasarkan peraturan masyarakat
untuk mencapai matlamat masyarakat.
● Nilai relatif ini adalah tidak tertentu, tidak sempurna dan berbeza antara
masyarakat yang berlainan. Jadi, nilai relatif ini boleh berubah mengikut semasa
dan fahaman mengenai benar atau salah bagi suatu topik yang dibincangankan.

Contoh:

Pada masa dahulu, pasangan hidup ditentukan oleh ibu bapa. Nilai ini perlu dipatuhi
oleh anak. Walaubagaimanapun, nilai ini berubah dalam masyarakat moden ini. Ibu
bapa memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidup. Nilai ini
berubah melalui zaman