Anda di halaman 1dari 25

KURSUS KELESTARIAN

LINUS 2.0 (LITERASI)


TAHUN 2015
Tema Kekeluargaan
Tajuk Keluarga Bahagia
Standard 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa,
Pembelajaran ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul
dan tepat.
Objektif Pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat:
1.Membina dan menyebut ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.(M)
2.Membina dan menyebut ayat tunggal
berdasarkan bahan rangsangan dengan betul.
(BM)
Konstruk 11. Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Buku Modul Buku Modul Asas 2 – halaman 43


CONTOH AKTIVITI
• Didik hibur (pantun/sajak/syair/)
• Pandang dan sebut (gunakan gambar
tunggal/gambar bersiri)
• Nyanyian lagu kanak-kanak (irama sama tetapi
ubah lirik lagu)
• Teknik soal jawab
• Latih tubi-jawab secara lisan dengan ayat yang
betul
• Teknik AsiDiBaMBi
nt o h l
Co g ga
r Tun
m b a
Ga
1.Apakah yang dilakukan oleh anggota
keluarga?
2.Siapakah yang sedang makan?
3.Di manakah mereka duduk?
4.Bagaimanakah dia makan?
5.Mengapakah mereka pergi berkelah?
6.Bilakah mereka pergi berkelah?
KEMAHIRAN
MEMBACA
Masa 8.00 a.m hingga 9.00 a.m
Tema 7. SAYA ANAK MALAYSIA
Tajuk MARI BERPANTUN
Murid berupaya untuk :
Standard 4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur
Pembelajaran 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan
kesantunan berbahasa secara berpandu.
i. Ilmu - Pendidikan Moral
Elemen Merentas ii. Nilai – Bangga menjadi anak Malaysia, Cinta dan taat setia kepada negara, semangat
Kurikulum (EMK) bekerjasama
iii. KBT - KB – Mengenal pasti, menaakul, menjana maklumat
KP – Verbal linguistik, menghubungkait, menjana idea
Penerapan Konstruk
Konstruk 4 – Keupayaaan membaca dan menulis suku kata tertutup
LINUS
BBB/BBM Kad Petikan, kad imbasan, lembaran kerja
KBAT Menganalisis, menaakul
Pada akhir pelajaran murid dapat:
Murid Menguasai :
i. Melafazkan 4 rangkap pantun 4 kerat menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Melengkapkan pantun 4 kerat dengan mengisi sekurang-kurangnya 5 daripada 6 tempat
Objektif kosong yang disediakan dengan betul.
Pembelajaran Murid belum menguasai:
i. Melafazkan sekurang-kurangnya 2 rangkap pantun empat kerat dengan sebutan
dan intonasi yang betul dengan bimbingan guru.
ii. Melengkapkan pantun 4 kerat dengan mengisi sekurang-kurangnya 3 daripada 6
tempat kosong yang disediakan dengan betul.
CONTOH AKTIVITI
• Didik hibur (pantun/sajak/syair)
• Pandang dan sebut (gunakan gambar
tunggal/gambar bersiri)
• Nyanyian lagu kanak-kanak ( irama sama tetapi
ubah lirik lagu)
Kemahira
n
Menulis
Tema SENI BUDAYA
Tajuk Permainan Tradisional
Standard 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan
Pembelajaran ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan
betul.
Objektif Pada akhir pembelajaran diharapkan murid-
murid akan dapat:

1.Membina dan menulis ayat majmuk dengan


betul.(M)

2.Menyusun kad perkataan dan menulis ayat


mudah dengan bimbingan guru. (BM)

Konstruk 11. Keupayaan membaca dan menulis ayat


mudah.

Buku Modul Buku Modul Murid Asas 2 : m/s 259


CONTOH AKTIVITI
• Pandang dan sebut (tunjukkan gambar tunggal
(M) /gambar bersiri (BM) dan bina ayat secara
lisan)
• Bina ayat mudah menggunakan jadual ayat
• Gunakan peta titi untuk bina ayat mudah
• Bina ayat berdasarkan bahan maujud
Teknik Fungsi

Jadual ayat 1.Sebagai panduan membina


ayat mudah.

2.Mengajarkan peluasan ayat.

3.Mengajarkan pelbagai jenis


ayat.

4.Meningkatkan kemahiran
membina ayat sama ada ayat
tunggal atau ayat majmuk.
Peta Titi – membina ayat mudah

seerti Emak tolong ayah


sinonim Ibu bantu bapa

berlawanan Datuk saya sihat


antonim Nenek dia sakit
JADUAL AYAT

, . ?
tanda
siapa buat apa baca

Abang gosok gigi .


Adik buang sampah .
Emak goreng ikan .
JADUAL AYAT

, . ?

Emak membeli sayur .


Ayah membaca surat .
khabar
Adik bermain bola .
, . ?

Emak beli apa di pasar ?


tani
Emak beli sayur di pasar .
tani

Ayah baca surat di mana ?


khabar
Ayah baca surat di ruang .
khabar tamu
KEMAHIRAN TATABAHASA
Tema Sihat dan Cerdas

Tajuk Jagalah Kebersihan

Standard 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera


Pembelajaran dengan betul mengikut konteks.
Objektif Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1.Menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul
mengikut konteks. (M)
2.Membaca perkataan tertutup kata adjektif pancaindera (BM)

Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan tertutup.

Buku Modul Modul Murid Asas 2 (halaman 27)


CONTOH AKTIVITI
• Pandang dan sebut (gunakan gambar)
• Permainan silang kata
• Permainan regu bahasa
• Gunakan peta i-think
• Teks latihan-lembaran kerja
dengar
lihat

Kata
adjektif
rasa

sentuh

hidu
Aspek seni bahasa
TEMA SEMANGAT PERPADUAN

TAJUK SEMANGAT KERJASAMA

4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat


STANDARD dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara
PEMBELAJARAN didik hibur.

Pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat:


1.Melafazkan sekurang-kurangnya empat rangkap pantun empat
OBJEKTIF kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi jelas. (M)
2.Menyebut perkataan berimbuhan yang berwarna dalam pantun.
(BM)

KONSTRUK 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang


berimbuhan awalan dan akhiran

BUKU MODUL Modul Literasi Asas Dua m/s 65


CONTOH AKTIVITI
• Teknik soal jawab
• Didik hibur
• Perbincangan