Anda di halaman 1dari 32

PROSA MODEN

NIK NUR IDDAYA ZURIZA


NUR AZWA NASHRA ADNAN
KONSEP

Prosa moden merupakan karya sastera Bahasa


Melayu yang bebas dalam ciptaan,
menggambarkan pengalaman, pemikiran,
situasi, persoalan isu atau kehidupan sebenar
dalam bentuk tulisan karya bagi
menyampaikan mesej yang tersirat.
CIRI-CIRI

Bebas

Mesej tersirat

Keterbukaan

Kreatif
Bebas

 Pengarang tidak dibataskan dengan struktur, tema,


perbendaraan kata, penggunaan ayat, jalan cerita
dan sebagainya semasa menghasilkan karya.
 Tidak seperti prosa tradisional yang mempunyai
kriteria tertentu yang perlu dijadikan panduan asas,
prosa moden adalah berasaskan kreativiti dan
pandangan pengarang itu sendiri.
Mesej Tersirat

 Dalam prosa moden seperti novel, drama atau


cerpen, kita boleh melihat bagaimana seorang
pengarang itu menghasilkan, mengkisahkan atau
menyampaikan sesuatu pemikiran, mesej,
pengalaman dengan kreatifnya.
 Di mana pembaca dapat mengikut jalan cerita
tersebut seolah-olah merupakan watak di dalamnya
dan menangkap mesej yang ingin disampai
melaluinya.
Keterbukaan

 Karya sastera moden juga lebih bersifat terbuka


daripada prosa tradisional di mana banyak karya kini
telah diselit dengan isu-isu atau persoalan sensitif
seperti unsur politik, sejarah Melayu dan sebagainya.
 Ia telah menjadi satu trend di mana para pembaca
perlu mempunyai sikap keterbukaan untuk berfikir
tentang apa yang dibaca atau dihasratkan dalam
karya sastera.
Kreatif

 Oleh kerana semakin banyak karya sastera yang


kepelbagaian aliran telah muncul, maka kreatif
menjadi satu ciri yang penting kerana inilah menjadi
daya tarikan kepada pembaca.
 Namun dengan kreatif juga, karya tersebut juga perlu
jamin kualitinya.
Jenis prosa moden

 Prosa yang dicipta pada masa sekarang.


 Diketahui secara pasti nama penulis asalnya.
 Prosa baru adalah bentuk prosa yang muncul setelah
mendapat pengaruh dari budaya-budaya asing atau
barat.
 Jenis:
fiksi
bukan fiksi
Bukan fiksi Fiksi
 Artikel  Cerpen
 Rencana
 Novel
 Pendapat
 Dongeng
 Feature
 Biografi  Roman (kehidupan)
 Tips  Esai (pandangan)
 Laporan  Resensi (ulasan karya)
 Jurnalisme
 Iklan
Gaya bahasa

 Gaya bahasa perbandingan


 Gaya bahasa penegasan
 Gaya bahasa sindiran
 Gaya bahasa pertentangan
Cerita/Novel Kanak-kanak
Konsep

 Novel merupakan karangan berbentuk fiksyen,


dikategorikan sebagai prosa naratif mengandungi
cerita panjang yang ditulis dalam bentuk prosa.

 Perkataan novel berasal daripada bahasa Itali


‘novella’, daripada bahasa Perancis ‘nouvelle’ yang
bermaksud ‘sepotong berita.
Ciri-ciri

Lebih panjang dan Menceritakan tentang Tidak terikat oleh


kompleks daripada watak dan perwatakan sebarang bentuk atau
cerpen (> 40 000 pp) dalam kehidupan format

Mempunyai kaitan erat


Terdiri daripada 3
dengan masyarakat Mengandungi unsur
elemen utama iaitu
dan dapat dikatakan penceritaan, sudut
plot, perwatakan, latar
sebagai satu pandangan dan dialog
dan gaya
dokumentasi sosial
Gaya Bahasa

• Nafasnya naik turun kerana bagai mengejar


Simile kelajuan Itai melangkah.

• Ketika itu jugalah seorang lelaki menerkam lalu


menikam bertalu-talu ke arah dada haiwan itu
Personafikasi menyebabkan haiwan itu meraung dan dia
akan tersedar dari tidurnya.

• “Aku minta maaf kerana apa yang telah


berlaku kerana ketika itu aku bukan manusia.
Hiperbola Aku masih dipengaruhi oleh roh beruang yang
menguasai kulit itu”
• “Oi... kau tak teringin benda ni?” Amira
Sinkope bersuara dengan kuat untuk menarik
perhatian Jacinta

• Kita hanya perlu berjalan mungkin satu atau


Inversi dua jam dan di sana kamu nanti semua boleh
lihat sendiri apa yang saya maksudkan.

• Jidin menyelak daun-daun hijau dan pertama


Kata Ganda yang dia lihat adalah mata biru Samantha.

Peribahasa • Akhirnya ikan akan pulang ke lubuk jua


walaupun kita cuba menghalang takdir.
Drama Kanak-kanak
Konsep
 Drama dapat diertikan sebagai suatu kisah yang diceritakan dalam
bentuk lakonan oleh para pelakon yang memegang peranan
sebagai watak-watak dalam kisah tersebut.
 Aksi dan dialog penting dalam drama, baik sebagai isi mahupun
sebagai cara persembahan.
 Drama cuba menggambarkan satu aspek kehidupan manusia
dengan mengemukakan konflik melalui aksi dan dialog para watak.
 Lazimnya, skrip atau naskhah lakon drama memang dirancang untuk
dipentaskan.
 Sesuatu drama dinikmati oleh penonton secara langsung dan tanpa
henti pula.
 Itulah sebabnya sesuatu karya untuk drama tidak boleh terlalu
panjang dan harus mempunyai tarikan yang kuat untuk memikat
perhatian penonton.
Ciri-ciri

Mesti ada konfliks Mesti ada aksi

Tempoh masa
Harus dilakonkan
kurang 3 jam

Tiada ulangan
dalam satu masa
Cerpen
Asal usul

 Cerita pendek berasal-mula pada tradisi penceritaan


lisan yang menghasilkan kisah-kisah terkenal seperti
Iliad dan Odyssey karya Homer.
 Di Eropa, tradisi bercerita lisan mulai berkembang
menjadi cerita-cerita tertulis pada awal abad ke-14,
terutama sekali dengan terbitnya karya Geoffrey
Chaucer, Canterbury Tales dan karya Giovanni
Boccaccio Decameron.
Konsep

Cerpen  cerita pendek

 Suatu bentuk prosa naratif dan bersifat cereka.


 Cerpen kebiasaannya mengandungi jumlah watak yang
sedikit.
 Tema yang satu dan plot yang ringkas.
 Selain itu, di dalam cerita pendek atau cerpen terdiri
daripada 500 – 10 000 kata saja.
Ciri-ciri

 Jalan cerita yang pendek.


 Tidak lebih daripada 10 000 patah perkataan.
 Berasal daripada kehidupan seharian.
 Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya.
 Tokoh dalam cepern digambarkan mengalami masalah
atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya.
 Penggunaan perkataan yang mudah.
 Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut dangat
mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan
kisah dari cerita tersebut.
 Biasanya 1 kejadian sahaja yang diceritakan.
 Memiliki alur cerita tunggal dan lurus.
Struktur binaan cerpen

abstrak orientasi konfliks


• Abstrak • Orientasi berkaitan • Konfliks yang
merupakan dengan waktu,
ringkasan atau inti suasana, dan terdiri
dari cerita pendek tempat yang daripada
yang akan berkaitan dengan urutan
dikembangkan jalan cerita dari kejadian-
menjadi sebuah cerpen tersebut.
rangkaian- kejadian
rangkaian yang
peristiwa atau dihubungkan
sebagai
gambaran awal secara sebab
dalam cerita. dan akibat.
• Abstrak bersifat • Timbul
pilihan. kerumitan
pada watak
penilaian resolusi nilai
•Penilaian iaitu struktur • Resolusi • Nilai ataupun
dari konflik-konflik yang pengajaran yang
terjadi dalam cerita yang merupakan
penyelesaian dari dapat diambil dari
mengarah pada titik
suatu cerita.
klimaks atau puncak penilaian.
permasalahan dan mulai • Nilai biasanya dapat
mendapatkan • Ia sangat dinanti- diketahui setelah
gambaran penyelesaian nati oleh pembaca membaca
dari konflik tersebut. pembaca, kerana semua cerita dalam
•Struktur ini merupakan pada struktur ini cerpen yakni dari
struktur yang sangat
pengarang permulaan hingga
penting kerana struktur ini
menentukan menarik memberikan solusi akhir cerita.
tidaknya suatu cerita. mengenai • Nilai dapat memberi
•Dalam struktur ini penulis permasalahan nasihat, peringatan
dapat menyajikan dan pengajaran
konflik-konflik yang yang dialami kepada
mampu mebuat hati seorang tokoh pembacanya.
pembaca atau pelaku
mendalaminya.
dalam cerita.
Gaya bahasa

 Gaya bahasa menciptakan suatu nada atau suasana persuasif


serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan
hubungan dan interaksi antara sesama tokoh.
 Gaya bahasa yang cermat dapat menciptakan suasana yang
berterus terang atau satiris, simpatik, menjengkelkan atau
emosional.
 Bahasa dapat menciptakan suasana yang tepat bagi adegan
seram, adegan cinta, adegan peperangan dan lain-lain.
 Bahasanya segar, komunikatif, mudah dipahami atau tidak
berbelit-belit.
 Diksi
 Retorika:- aliterasi, asonansi
 Kiasan:- personafikasi, metafora
Pengisian cerpen
 Intelek
Suatu pemikiran yang tinggi dalam cerpen tersebut. Maknanya dalam karya
tersebut ada mesej yang mahu disampaikan kepada pembaca supaya boleh
direnung dan difikir oleh pembaca untuk dijadikan panduan, mendapatkan
pengetahuan dan pengalaman.
 Pancaran emosi
Pancaran emosi dalam cerpen tersebut sama ada gembira, sedih, sinis.
Maknanya cerpen tersebut memilih persoalan dan stail/gaya bahasa yang
boleh dihayati dengan baik oleh pembacanya dan dapat menimbulkan
suatu fikiran khusus serta memberikan kesan pengajaran dan hiburan.
 Peristiwa/persoalan
Peristiwa/persoalan dalam cerpen tersebut dituliskan dengan mata hati dan
mata fikir iaitu dengan imaginasi yang mengandungi unsur-unsur pemikiran
bukan angan-angan. Ada matlamat dalam penulisan cerpen ini dan
biasanya hal-hal yang positif.
 Teknik persembahan
Sesebuah cerpen ada teknik persembahannya iaitu cara olahannya, susunan
peristiwanya dan diksi-diksi yang dipilihnya.
(DBP, 2017)
Bentuk cerpen
Mimesis/ peniruan
• Meniru atau merakamkan peristiwa yang berlaku dalam
kehidupan ditambah dengan imaginasi pengarang.

Cerpen beralasan
• Cerpen beralasan iaitu mengadakan sau dasar atau alasan
untuk mengubah bentuk biasa seperti menciptakan watak
daripada mahluk asing.

Cerpen mimpi
• Cerpen mimpi iaitu cerita seperti dalam mimpi, dengan sifat
luar biasanya, perlambangan tertentu sehingga ada
waktunya tidak boleh diterima akal.
..\Downloads\tetamu-istimewa.docx
Gaya bahasa drama kanak-
kanak
 Terbina daripada dialog dan aksi.
 Bahasa yang ringkas, padat dan mudah difahami.
 Gaya bahasa yang baik.
 Memberikan latar aman, masyarakat dan tempat.
 Dialek sesuatu daerah boleh diguankan oleh sesuatu
watak untuk menghidupkan lagi perwatakannya, tetapi
pastikan yang pembaca dan penonton dapat
memahami dialek tersebut.
 Watak yang gagal mengucapkam dialog kuat, humor
dan menarik akan sukar menarik perhatian penonton.
 Pemilihan diksi, ayat atau unsur bahasa penting dalam
mengekalkan keinginan pembaca dan penonton
sesebuah drama.
 ..\Downloads\Cerita Kanak Kanak Islam - Omar &
Hana - Episod Istimewa - Jom Berkelah.mp4
Sekian.

Anda mungkin juga menyukai