Anda di halaman 1dari 13

PENDIDIKAN INKLUSIF

MODEL DAN
PEDAGOGI
INKLUSIF

NAMA/KELAS:
PRIYANGGAH A/P SUPRAMANIAM (5A1)
Menurut Clough dan
Corbett (2000), dimensi
utama perspektif inkusif
boleh dilihat dalam lima
model:
LIMA MODEL
Model Model
ketidakupayaa pendekatan
n (disability kurikulum
model)
Model strategi
penambahbaika
n sekolah

Model Model
pedagogi Sosioekologi
Model
pendekatan
kurikulum

Kurikulum berpotensi menjadi


halangan kepada pembelajaran
. Jika kurikulum ini tidak
inklusif dan tidak ditujukan ke
arah murid yang pelbagai.
Model strategi penambahbaikan sekolah

C ara sekolah itu diurus menjadi halangan


kepada pembelajaran.

Contohnya:
Sekolah cenderung berfokus kepada peningkatan
dalam jumlah murid yang lulus dan bagi tujuan
menaikkan standard, maka pengasingan murid
yang mempunyai pencapaian yang lemah akan
dilakukan.
Model
ketidakupayaan
(disability model)

Sifat fizikal atau


psikologi murid
akan
mengasingkan
murid tersebut.
Model pedagogi
Murid itu dilihat
sebagai cacat dan
kecacatan itu
akan
menyebabkan
pembelajaran
tidak efektif.
Model sosioekologi

Model ini dibentuk untuk melihat


kepada konteks sosial murid
sebagai inti pati penerimaan
kepelbagaian dan membenarkan
penglibatan murid tanpa
mengira perbezaan individu.
PEDAGOGI
INKLUSIF
DEFINISI PEDAGOGI
INKLUSIF
Cara mengajar yang mengambil kira amalan
dinamik dan stail pembelajaran, kandungan
pelbagai budaya dan pentaksiran yang
pelbagai dengan matlamat untuk
menggalakkan kejayaan akademik murid
serta kesejahteraan sosial, budaya dan fizikal

Suatu pendekatan kepada pengajaran yang


bermatlamatkan peningkatan kepada
pencapaian semua murid.
Corbett (2006) – suatu pendekatan yang
bertujuan untuk mempromosi budaya,
mengakomodasi semua murid dan memastikan
amalan adalah berdasarkan penggunaan strategi
pengajaran yang pelbagai.

Nilholm dan Alm (2010) - Suatu proses yang


muridnya sentiasa terlibat secara aktif dengan
bahan pembelajaran sambil menggunakan
pengalaman mereka.
Kaedah, pendekatan, bentuk dan prinsip
pengajaran yang meningkatkan nilai
penglibatan murid.

Florian (2009) – pedagogi inklusif melibatkan


kepercayaan dan konsepsi tentang apa-apa
yang dimaksudkan sebagai pengajaran dan
pembelajaran inklusif.
SEKIAN TERIMA
KASIH