Anda di halaman 1dari 5

• NURULLIYANA LOW

• NUR SABRINA
• HANAN ASMA’
• CHAI

FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
KECEKAPAN VISUAL
ASPEK CIRI-CIRI INDIVIDU
MODEL ANNE CORN (1989)
Kecekapan visual
berdasarkan
kombinasi interaksi
antara semua
elemen

Setiap elemen perlu


ada pada tahap
tertentu supaya
kecekapan visual
berlaku
2
Elemen dalam Ciri-ciri Individu

• Daya ingatan yang kuat


Kognitif • Kecerdasan

• Dengar
Integrasi • Sentuh
Sensori • Rasa

Persepsi • Separuh/sepenuh

3
• Keupayaan otot
Keupayaan
Fizikal
• Stamina
• Daya ketahanan

• Motivasi
Keupayaan
Psikologikal • Keupayaan
menguruskan emosi
4
5