Anda di halaman 1dari 4

KATA GANTI NAMA DIRI

• Kata ganti nama diri : Kata yang digunakan untuk menggantikan nama
manusia. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis.

Pertama Kedua

Ketiga
Kata Ganti Nama Diri Nama Orang Yang
Pertama Bercakap

Kata Ganti Nama Diri Pertama Penggunaan


Aku Merujuk kepada diri sendiri
Beta Digunakan oleh kerabat diraja
Hamba Merujuk kepada diri sendiri
Kita Merujuk diri sendiri dan orang
kedua
Kami Merujuk diri dan rakannya apabila
bercakap dengan orang kedua
Saya Merujuk kepada diri sendiri
Kata Ganti Nama Diri Nama Orang Yang
Kedua Dilawan Bercakap

Kata Ganti Nama Diri Pertama Penggunaan


Anda
Awak
Merujuk diri orang kedua
Engkau
Kamu
Kata Ganti Nama Diri Menggantikan nama
Ketiga orang yang dicakapkan.

Kata Ganti Nama Diri Pertama Penggunaan


Baginda Digunakan untuk raja
Beliau Digunakan untuk orang yang
dihormati
Dia Digunakan untuk orang ketiga yang
umum
Ia Digunakan dalam tulisan untuk
orang ketiga
Mereka Digunakan untuk orang ketiga yang
bilangan lebih daripada seorang.