Anda di halaman 1dari 21

Buku Baju

Bapa beli buku.


Bapa beri saya buku itu.
Saya suka baca buku. Saya ada baju baru.
Bapa suka baca buku. Ibu beli baju itu.
Ibu suka baca buku juga. Baju itu baju biru.
Kami baca buku sama-sama. Baju biru ada saku.
Kami baca buku hari-hari. Saya suka baju biru baru itu

Gula-gula
Bala beli gula-gula. Topi
Bala beri Siva lima biji
gula-gula. Madi ada topi baru.
Bala beri Rama tiga biji Bapa beli topi itu.
gula-gula. Bapa beli topi itu di kota.
Rama mahu gula-gula Topi itu biru.
lagi. Madi suka topi coklat itu.
Bala beri satu biji lagi. Madi guna topi coklat itu
Rama dan Siva suka hati. hari-hari.
Peti besi Buku cerita
Itu peti.
Itu peti besi. Ini buku cerita.
Itu peti besi Aki. Ini buku cerita Raju.
Aki bawa peti besi itu dari Bali. Busu beri Raju buku cerita ini.
Aki mahu isi buku-buku Raju suka baca buku cerita.
lama. Raju baca buku cerita pagi
Buku-buku itu buku jawi. hari.
Aki suka baca buku-buku Raju baca guna kaca mata.
jawi. Bapa beli kaca mata Raju.

Lori
Guru
Itu guru saya. Itu lori Juju.
Guru saya guru baru. Lori Juju laju.
Saya suka guru baru itu. Lori Raju bawa besi.
Nama guru saya Siti Hari-hari Juju bawa lori.
Masayu. Bila cuti Juju cuci lori.
Guru saya suka baju biru. Juju cuci juga roda lori.
Zira Kupu-kupu
Itu Zira. Itu kupu-kupu.
Zira cucu Haji Baba. Kupu-kupu itu cantik.
Nama papa Zira, Toha. Kupu-kupu suka madu.
Nama mama Zira, Mona. Sani suka kupu-kupu.
Zira suka gula-gula. Kupu-kupu itu terbang
Mama beli lima biji tepi batu.
gula-gula. Kupu-kupu itu terbang
Mama beri gula-gula tinggi.
kepada Zira. Sani cari kupu-kupu lagi.

Rusa Bola hoki


Ini rusa. Itu bola hoki.
Bapa Sani bela rusa. Itu bola hoki Jali.
Rusa ada dua tanduk. Jali ada tiga biji bola hoki.
Rusa suka makan Jali juga ada kayu hoki.
rumput. Satu hari, bola Jali kena
Rusa itu suka lari-lari. curi.
Anak rusa bapa Nani Jali beli lima biji bola baru.
ada dua ekor. Jali jaga bola hoki hati-hati.
Meja Roti
Itu meja.
Itu meja guru saya. Papa beli roti.
Meja guru saya meja kayu. Papa beli tiga buku roti.
Meja itu ada laci. Saya suka roti kaya.
Guru saya suka meja Papa suka roti keju.
baru itu. Mama pula suka roti susu.
Guru saya suka meja ada Aki suka roti gula.
laci. Kami makan roti sama-
Guru saya mahu isi buku. sama.

Raga
Kuda
Lina mahu ke pasar.
Rama ikut Lina. Bobo ada bela kuda.
Lina bawa raga. Itu kuda Bobo.
Raga itu raga baru. Nama kuda Bobo Ciko.
Lina isi lada. Kuda Bobo lari laju.
Lina isi ciku. Kaki kuda Bobo kena
Lina isi sawi. paku.
Lina beri raga itu kepada Kaki kuda Bobo luka.
Mona. Bobo cuci kaki Ciko.
Guli Noni
Noni, Noni, Noni.
Rani ada guli.
Ibu cari Noni.
Guli itu guli kaca.
Ibu cari Noni rata-rata.
Rani kira guli-guli itu.
Bapa cari Noni juga.
Jali mahu guli juga.
Itu Noni.
Rani beri Jali lima biji guli.
Noni ada di tepi meja.
Jali mahu kira guli juga.
Mereka ketawa suka hati.
Mereka kira guli itu sama-
sama.

Raga
Ini raga ibu.
Ibu baru beli raga ini.
Ibu bawa raga ke desa.
Ibu mahu isi duku.
Ibu mahu isi ciku.
Ibu ke desa guna beca.
Beca itu ada tiga roda.
Zali suka kiwi. Kiwi Jala
Zali mahu beli kiwi. Bapa saya ada jala.
Zali beli kiwi madu. Itu jala bapa saya.
Zali beli tiga kilo kiwi madu. Bapa bawa jala ke desa.
Dewi mahu beli kiwi Bapa mahu jala keli.
madu juga. Bapa jala keli di tepi kali.
Dewi beli lima kilo kiwi madu. Bapa beri keli itu kepada
Dewi beri Siti satu kilo kiwi ibu.
madu. Bapa suka kari keli.

Buku Topi
Itu buku Mira.
Mira baru beli buku itu. Juli baru tiba dari kota.
Mira mahu baca buku itu. Juli bawa tiga topi.
Mimi mahu baca buku Mira. Juli beli topi di kota.
Nita mahu baca juga. Topi itu ada tali.
Zira juga mahu baca Juli mahu beri satu topi
buku Mira. kepada Mimi.
Mereka baca buku itu sama- Juli mahu beri satu lagi topi
sama. kepada Siti.
Kelapa Kera
Bala ada bela kera.
Nani baru tiba. Mata kera kena kayu.
Nani baru tiba dari Melaka. Mata kera jadi buta.
Nani mahu ke Kota Lama. Kaki kera kena kaca.
Nani bawa kelapa muda. Kaki kera luka.
Kelapa muda satu kereta. Bala sapu mata kera.
Nani cuci kelapa muda. Bala cuci kaki kera.
Nani cuci tepi telaga.

Lori Kuda padi


Itu lori Haji Jali.
Lori itu lori baru. Bobo Zani ada bela kuda.
Haji Jali baru beli lori itu. Kuda itu kuda padi.
Haji Jali beli lori di kota. Kuda padi itu suka lari.
Lori itu bawa batu bata. Kaki kuda padi itu ada
Haji Jali mahu bawa lori itu ke daki.
desa. Bobo Zani cuci kaki kuda
Haji Jali suka hati.. padi.
Bobo Zani suka hati.
Bot
Bas Ini bot.
Ini bas. Ini bot Toni.
Ini bas Ravi. Bot Toni laju.
Bas Ravi baru. Bot Toni baru dibeli.
Bas Ravi ada hon. Toni bawa bot itu dengan
laju.

Beg Kek
Itu beg Nora. Itu kek Leha.
Beg Nora ada isi. Itu kek hari jadi Leha.
Nora beli beg ini di Umur Leha lapan tahun.
pekan. Leha suka hati kerana
Nora simpan baju ke bapa beli kek itu.
dalam beg.
Jip
Jet Ini jip.
Itu jet. Ini jip Sani.
Jet itu baru. Jip Sani baru.
Jet itu sangat cantik. Jip Sani baru dibeli.
Jet itu sangat laju. Sani bawa jip itu
dengan laju.

Bom Pam
Itu pam.
Ini bom. Itu pam Rafi.
Bom ini bulat. Pam Rafi sangat berat.
Bom ini boleh meletup. Rafi guna pam untuk
Bim ini sangat bahaya. pam tayar basikal itu.
Pin
Cat
Ini pin.
Itu cat. Ini pin baju.
Cat itu warna merah. Ini pin baju bayi.
Bapa beli cat itu di pekan Pin ini sangat tajam.
Bapa guna cat itu untuk Saya tidak suka pin ini.
cat rumah.

Kad Jam
Ini kad Itu jam.
Ini kad hari jadi. Itu jam Sara.
Kad ini sangat cantik. Jam safi sangat cantik.
Lina lukis gambar bunga Emak beri Sara jam itu.
di atas kad ini. Sara sangat suka hati.
Cerek Tikus putih
Ini cerek. Ini tikus.
Ini cerek air. Ini tikus putih.
Ini cerek air emak. Ini tikus putih Kamal.
Cerek air emak ini baru. Tikus putih Kamal jinak.
Cerek air emak ini mahal. Tikus putih Kamal juga bijak.

Ini rumah.
Ini rumah papan. Berus cat
Rumah papan ini buruk. Ini berus.
Rumah papan ini buruk. Ini berus cat.
Rumah papan ini sudah Ini berus cat Kamil.
reput. Kamil mahu cat rumah.
Rumah papan ini sudah Kamal guna cat warna
pasti roboh. putih.
Gajah jantan Siput
Ini gajah.
Ini gajah jantan. Ini siput.
Gajah jantan ini besar. Ini siput laut.
Gajah jantan ini juga ganas. Siput laut ini besar.
Gajah jantan ini sedang Siput laut ini juga cantik.
mandi. Saya suka kutip siput laut.

Gitar Sabun
Ini gitar. Ini sabun.
Ini gitar kapuk. Ini sabun mandi.
Ini gitar kapuk Jamal. Sabun mandi ini wangi.
Gitar kapuk Jamal cantik. Sabun mandi ini warna
Harga gitar kapuk Jamal putih.
mahal Saya suka sabun mandi
putih
Jaket Telur
Ini jaket.
Ini jaket Rahim. Ini telur.
Rahim suka jaket itu. Ini telur itik.
Harga jaket Rahim mahal. Telur itik bujur.
Rahim akan pakai jaket Telur ini belum direbus.
jika sejuk Telur rebus sedap dimakan.
Ini cerek. Ini tikus.
Ini cerek air. Ini tikus putih.
Ini cerek air emak. Ini tikus putih Kamal.
Cerek air emak ini baru. Tikus putih Kamal Jinak.
Cerek air emak ini mahal. Tikus putih Kamal juga bijak.

Ini rumah.
Ini rumah papan.
Rumah papan ini buruk.
Rumah papan ini buruk.
Rumah papan ini sudah
reput.
Rumah papan ini sudah pasti
roboh
bu cu du fu gu bun cuin dun fun gun

hu ju ku lu mu hun jun kun lun mun

nu pu ru su tu nun pun run sun tun

vu wu yu zu vun wun yun zun

buk cuk duk fuk guk bus cus dus fus gus
huk juk kuk luk muk hus jus kus lus mus
nuk puk ruk suk tuk nus pus rus sus tus
vuk wuk yuk zuk vus wus yus zus
bis cis dis fis gis bit cit dit fit git

his jis kis lis mis hat jat kat lat mat

nis pis ris sis tis nat pat rat sat tat

vis wis yis zis vat wat yat zat

bat cat dat fat gat bal cal dal fal gal
hat jat kat lat mat hah jah kah lah mah
nat pat rak sak tak nah pah rah sah tah
vak wak yak zak vah wah yah zah
bang cang dang fang gang bing cing ding fing ging

hang jang kang lang mang hing jing king ling ming

nang pang rang sang tang ning ping ring sing ting

wang yang zang wing ying zing

bong cong dong fong gong bung cung dung fung gung

hong jong kong long mong hung jung kung lung mung

nong pong rong song tong nung pung rung sung tung

wong yong zong wung yung zung

Anda mungkin juga menyukai