Anda di halaman 1dari 36

MPU 3092 PENDIDIKAN ISLAM

Sistem-sistem dalam
Kehidupan Islam

Muhammad Firdaus Bin Adam


Radin Mohd Shakir Bin Radin Anwar Alem Sah
Farah Anis Binti Mohamad Sabhan
Norshahirah Binti Mohd Zin
Sistem-sistem dalam
kehidupan Islam

Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem


Akhlak Masyarakat Politik Ekonomi Pendidikan Jinayah
Sistem
Akhlak
Dari segi bahasa
Akhlak Khuluq
(Tabiat,Budi Pekerti & Watak)

 Tingkah laku,
perangai,bentuk
keperibadian, kebiasaan
kehendak

“Sifat-sifat yang tertanam dalam


jiwa yang menimbulkan segala
perbuatan dengan mudah tanpa
memerlukan
fikiran/pertimbangan”
(Imam Al Ghazali)
Menurut Istilah

Akhlak ialah sikap keperibadian


yang melahirkan tingkah laku
perbuatan manusia terhadap
Tuhan dan manusia, terhadap diri
sendiri dan makhluk lain, sesuai
dengan suruhan dan larangan
serta petunjuk Al-Quran dan Hadis

Kamus Dewan mendefinisikan


akhlak sebagai budi pekerti,
kelakuan, watak, pengetahuan
berkaitan kelakuan, tingkah
laku manusia dan sebagainya
sama ada baik atau jahat
Dari Jabir r.a meriwayatkan bahawa baginda
Rasulullah SAW bersabda:

"Diantara kamu orang yang paling aku


cintai dan orang yang paling hampir
kepadaku pada hari Kiamat ialah orang
yang baik akhlaknya".

(HR Tirmizi)
• Akhlak • Akhlak juga • Akhlak juga
merupakan merupakan
merupakan
garis pemisah roh Islam
nilai yang
antara orang yang mana
agama tanpa menjamin
yang berakhlak keselamatan
dengan orang akhlak sama
seperti jasad daripada api
yang tidak neraka
berakhlak yang tidak
bernyawa

KEPENTINGAN
AKHLAK
Akhlak juga merupakan ciri-ciri kelebihan di antara
manusia kerana ianya lambang kesempurnaan
iman,ketinggian taqwa dan kealiman seseorang
manusia berakal
Kedudukan
Akhlak
Dalam Islam
Akhlak mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam kehidupan manusia –
asas kepada kebangkitan & kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang membawa
manusia kepada kehidupan yang bertamadun

Perutusan para nabi bertujuan untuk membawa cara hidup yang


bermutu dan berkualiti & cemerlang untuk menyusun
kehidupan manusia

Akhlak meningkatkan cara hidup/gaya hidup seseorang manusia melalui


tingkah laku yang sopan, pemakanan, menjaga kebersihan diri dan lain-lain.
Akhlak juga mengangkat darjat keimanan seseorang manusia.
CIRI- CIRI AKHLAK DALAM ISLAM

1.Bersifat mutlak dan


menyeluruh
2.Melengkapkan dan
menyempurnakan tuntutan
3.Bersifat sederhana dan
seimbang
4.Mencakupi suruhan dan
larangan
5.Bersih dalam perlaksanaan
6.Keseimbangan
Sistem Masyarakat
DEFINISI MASYARAKAT
• Masyarakat dalam konteks Islam ialah gabugan manusia
yang diwujudkan atas ikatan syariah rabbani yang
bermatlamatkan kehidupan yang sejahtera serta aman
damai.

• Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama


islam, mengamalkan ajaran Islam dan saling berkaitan
antara satu sama lain.
DASAR
MASYARAKAT
DALAM ISLAM
• Memelihara,menjaga dan menegakkan
Akidah akidah Islam
Islam

Tolong –
• Masyarakat Islam mesti bekerjasama untuk
menolong atas kebaikan dan tidak bekerjasama untuk
kebaikan bukan melakukan dosa dan perbuatan keji
kerosakan

• Masyarakat Islam menekankan aspek


Bersatu
bersatu padu sebagai satu bentuk ibadat
padu yang dituntut dalam Islam
KEDUDUKAN WANITA
DALAM ISLAM
Islam Memuliakan Wanita Sebagai :

“Siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya

Anak lalu dia berbuat baik kepada mereka maka mereka akan menjadi
penghalang baginya dari api neraka”. (HR Al-Bukhari dan
Muslim)

Isteri “Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang
baik.” (Surah An Nisa’ ayat 19)

“Wahai Rasulullah, siapakah di antara manussia yang paling berhak

Ibu
untuk aku berbuat baikkepadanya?” Rasulullah menjawab, ”Ibumu.”
“Kemudian siapa?” tanyanya lagi. “Ibumu”, jawab beliau. Kembali
orang itu bertanya, “Kemudian siapa?” “Ibumu”. “Kemudian siapa?”
tanya orang itu lagi. “Kemudian ayahmu,” jawab Rasulullah. (HR Al
Bukhari dan Muslim)
Kedudukan Wanita Dalam Islam Dari Segi :

Amalan Kerohanian
Ekonomi
Hak Sivil Wanita
Pendidikan
Undang-undang
Pengertian Jenayah
 Pada Bahasa: Dosa atau maksiat

 Pada Istilah Terbahagi Kepada Dua:

1) Makna Khas: Larangan syarak yang


ditetapkan oleh Allah dengan
pembalasan had atau takzir sama ada
melakukan perkara tegahan
meninggalkan perkara yang disuruh.

2) Makna Am: Satu pencerobohan yang


ditujukan terhadap nyawa,
pancaindera atau anggota manusia seperti
pembunuhan, kelukaan,
pukulan dan lain-lain.
Pembahagian Kesalahan Jenayah
Dalam Islam

Hukum Hukum Hukum


Qisas Hudud Takzir
Qisas

 Pada Bahasa : Perturutan kesan atau bersamaan .

 Pada Istilah : Mengenakan hukuman yang sama


dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain
yang melibatkan fizikal sama ada perbuatan membunuh
atau lain-lain daripada perkara-perkara yang
mencederakan jasmani.
Jenis-jenis
Kesalahan Qisas
 Membunuh dengan sengaja

Seseorang yang membunuh dengan sengaja tanpa


hak adalah haram dan dikenakan hukuman qisas
terhadapnya (bunuh balasan)

 Mencederakan, melukakan atau memotong


anggota badan dengan sengaja

Pencerobohan keatas anggota badan manusia


seperti mencederakan, melukakan atau anggota
badan. Seseorang yang melakukan kesalahan ini
dikenakan hukuman qisas.
Syarat-syarat Pelaksanaan
Qisas

Bagi Jenayah Pembunuhan: Mencederakan Anggota


• Mukallaf (baligh dan berakal). • Kesamaan bagi sudut anggota
Kanak-kanak dan orang gila tidak yang hendak dikenakan qisas
termasuk.
• Memotong anggota yang
• Pembunuhan bukan terdiri lumpuh
daripada bapa, ibu, datuk ke
atas. • Dipotong pada sendi yang paling
hampir dengan anggota yang
• Mangsa bunuh adalah dilakukan
terpelihara darahnya dengan
sebab Islam. • Jika anggota tidak terputus,
tidak diharuskan qisas kerana
• Mangsa dan pembunuh kedua tiada persamaan
duanya Islam dan merdeka.
HUDUD

 Pada Bahasa: Halangan

 Pada Istilah: Menurut jumhur


ulama, hukuman yang ditentukan
qadarnya oleh syarak sama ada
menjadi hak Allah atau hak manusia.

 Semua kesalahan hudud adalah


haram dilakukan dan wajib dihukum
pesalahnya yang mencukupi syarat.
Berzina

Qazaf

Minum Arak
JENAYAH DALAM
KATEGORI Hirobah (Merompak/Menyamun)
HUDUD
Mencuri

Memberontak

Murtad
KESALAHAN-KESALAHAN
HUDUD DAN HUKUMAN
 Berzina : Melakukan hubungan seks antara lelaki dan
perempuan tanpa akad perkahwinan yang sah.
Hukuman : Pasangan belum berkahwin: disebat 100 kali
Penzina sudah berkahwin : Direjam sampai mati

 Qazaf : Membuat tuduhan zina atas seseorang yang


baik menafikan nasib\keturunan.
Hukuman: 80 kali sebatan

 Minum Arak: Memabukkan hingga boleh


menghilangkan kewarasan fikiran
Hukuman :40 sebatan
 Mencuri: Mengambil harta orang lain tanpa pengetahuan dan keizinan
pemiliknya
Hukuman : Dipotong tangan

 Hirabah (Merompak/Menyamun) : Mengganggu laluan orang ramai


dengan tujuan mengambil harta secara kekerasan sama ada sekumpulan atau
individu.
Hukuman: 1) Membunuh akan dibalas bunuh
2) Membunuh dan mengambil harta akan dibunuh dan disalib (sula).
3) Merampas harta sahaja, dipotong tangan dan kaki secara bersilang.
4) Menakut-nakutkan atau menggangu laluan orang ramai akan dibuang
daerah.

 Bughah (Pemberontakan) : Penderhaka atau penentang satu kumpulan


terhadap pemerintah
yang sah dan adil dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan serta berniat
jahat.
Hukuman : Diperangi atau ditakzir mengikut kesesuaian.

 Murtad :Keluar daripada Islam


Hukuman : Ditahan selama 3 hari 3 malam dan disuruh bertaubat. Jika enggan
bertaubat, dia
hendaklah dibunuh.
SYARAT-SYARAT UMUM
PELAKSANAAN HUDUD

1) Beragama Islam
2) Mukallaf. Kanak-kanak dan orang gila
dikecualikan.
3) Merdeka. Jika hamba dikenakan separuh
daripada hukuman.
4) Malakukan jenayah hudud dengan pilihan sendiri,
bukan paksaan.
5) Pengakuan daripada pelakunya dengan kerelaan.
6) Terdapat saksi yang adil.
7) Tidak terdapat syubhah (kesamaran) dalam
pensabitan.
TAKZIR

 Pada Bahasa: Halangan , pencegahan atau pertolongan

 Pada Istilah: Hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah


yang
tidak ditentukan qadarnya oleh syarak sama ada ia merupakan hak
Allah
atau hak manusia

 Hukuman: Mengikut budi bicara pemerintah sama ada dalam


bentuk :
I. Sebatan
II. Tahanan (panjara)
III. Lain-lain yang boleh mencegah dan menakutkan seseorang daripada
melakukan kesalahan.
 Kesalahan takzir ialah perbuatan maksiat yang selain
daripada hudud, qisas dan kifarah seperti riba, berbuka puasa
pada siang hari dan lain-lain.

 Jenis-jenis hukuman takzir:

1) Hukuman mengenai tubuh badan seperti sebatan.


2) Hukuman berkaitan sekatan kebebasan seperti penjara,
buang daerah dan lain-lain.
3)Hukuman berkaitan harta seperti denda.
4) Pelbagai hukuman lain berdasarkan budi bicara pemerintah.

KESALAHAN-
KESALAHAN TAKZIR
DAN HUKUMAN
SYARAT-SYARAT
PELAKSANAAN
TAKZIR
 Hukuman takzir hendaklah bertujuan menjaga
kemaslahatan yang ditetapkan oleh Islam.
 Hukuman dapat menolak keburukan atau
mengurangkannya tanpa mendatangkan
kemudaratan kepada masyarakat dan tidak menghina
kemuliaan manusia.
 Hukuman sesuai dengan jenayah yang dilakukan
 Persamaan dan adil antara manusia
 Dijalankan oleh pemerintah
KUASA
PENGAMPUNAN
 Terdapat dalam kesalahan qisas dan ta’zir sahaja.

 Pengampunan Menurut As-Syafie:


-Melaksanakan qisas secara percuma atau dengan bayaran diyyah.

Menurut Jumhur Ulama:


-Orang yang berhak memberi pengampunan ialah waris mangsa
yang mukallaf.

 Dalam jenayah Qisas apabila waris mangsa atau salah seorang


daripada
mereka memberi pengampunan, qisas digugurkan dan wajib membayar
diyyah.
 Dalam jenayah Takzir, pemerintah boleh memberikan
pengampuanan jika
difikirkan perlu mengikut kesesuaian.
KAEDAH PENSABITAN DALAM
HUKUMAN JENAYAH ISLAM

IQRAR SYUHADAH QARINAH SUMPAH (AL-


ATAU YAMIN)
KESAKSIAN
-iaitu -iaitu keterangan -iaitu fakta yang -Iaitu salah satu
pemberitahuan yang benar melalui mempunyai kaitan pihak yang bertikai
tentang hak orang penglihatan, dengan fakta yang mengukuhkan
lain keatas dirinya. pendengaran atau lain dalam sesuatu pemberitahuan
Ia merupakan pancaindera yang kes. Ia juga menyebut nama
kenyataan atau lain sebagai tanda Allah atau sifat-
pengakuan yang menunjukkan sifatnya.
seseorang tentang wujudnya
sesuatu yang sesuatu atau
berlaku atau sebaliknya.
dilakukan sama
ada secara lisan,
tulisan atau
isyarat.
HIKMAH HUKUMAN
DALAM ISLAM

 PENCEGAHAN
-Amaran keras dengan janji-janji azab telah dinyatakan oleh
syariah agar manusia
melakukan jenyah tersebut.

 PEMBALASAN
-Sebagai balasan kepada penjenayah tersebut disamping
memberi pembelaan
dan keadilan kepada mangsa jenayah.

 PEMULIHAN
-Melahirkan kesedaran kepada orang yang melakukan jenayah.
SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai