Anda di halaman 1dari 6

Setiap individu yang kompeten mempunyai air muka

dan menyedari bahawa individu yang lain juga


mempunyai air muka.
 STRATEGI LANGSUNG
*Melakukan FTA untuk menyatakan sesuatu
dengan jelas.
*dalam bentuk perintah
*Digunakan antara pihak yang saling mengenal
dan rapat.
*Ingin menyampaikan sesuatu dengan cepat
dan efektif
*contoh : “Berikan satu kepada saya”
 STRATEGI KESANTUNAN NEGATIF/FORMAL
*Penutur menjaga air muka untuk
mempertahankan kebebasan tindakannya.
*biasanya berlaku dalam kalangan orang yang
belum dikenali.
*Contohnya “Bolehkah kamu bukakan pintu
itu?”
 STRATEGI KESANTUNAN
POSITIF/KEAKRABAN
*Penutur melakukan FTA secara menjaga muka
positif pendengar
*Biasa digunakan untuk kenalan atau pihak
yang berhubungan akrab.
*Contohnya “ Buka pintu ye”
*mengguna panggilan menunjukkan keakraban
*Contohnya” Padamkan tulisan itu, sayang”
 STRATEGI TIDAK LANGSUNG
*penutur melakukan FTA secara tidak langsung
dengan membiarkan lawan tutur mentafsir
tuturannya.
*diguna apabila ada ancaman serius
*mengancam muka pendengar.
*Contohnya”Saya tidak suka sangat bercakap
dengan kau”